2020 YKS konuları, YKS'de hangi sorular çıkacak, 12. sınıf müfredatı

YKS'de hangi konulardan sorumlu olunacak, 12. sınıf müfredatı, YKS konuları, 2020 YKS konuları, 12. sınıf müfredatında hangi konular var gibi sorular google'dan çok aratılmaya başlandı. İşte o konular...

05 Nisan 2020 17:47
2020 YKS konuları, YKS'de hangi sorular çıkacak, 12. sınıf müfredatı
12. Sınıf müfredatı ilk dönem konuları nelerdir, 12. sınıf müfredatı, YKS'de hangi konular var aramaları kullancılar tarafından sık aratılmaya başlandı. YKS 2020 Müfredatı Belli oldu.Koranavirüs tedbirleri kapsamında okulara ara verildi ve YKS sınavıda ertlenmişti. Bu yeni durumdan ötürü YKS sınavı hangi konulardan soru sorulacağı merak ediliyordu. Ve merakla beklene bu soruya cevap ÖSYM VE MEB'den geldi. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.
12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

MEB'in güncellemesine göre 25-26 Temmuz'daki YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak.

12. SINIF MÜFREDAT KONULARI

Matematik:


Türev, İntegral, Analitik Geometri

Fizik:

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite, Modern Fizik, Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Kimya:

Organik Bileşikler

Biyoloji:

itki Biyolojisi, Canlılar ve Çevre

Coğrafya:

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler, Çevre ve Toplum

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük:

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya, II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya, II. Dünya Savaşı Sonrasın Türkiye ve Dünya, Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye, 21.Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

Türk Dili ve Edebiyatı: 

Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri, Roman, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1950 Arası), Cumhuriyet Dönemi (1950-1980 Arası) Türk Romanı, 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman, Türk Dünyası Edebiyatında Roman, Dünya Edebiyatında Roman, Paragrafta Anlam, Tiyatro, 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu, Dünya Edebiyatında Deneme, Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme, Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme, Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev. İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev, İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

İngilizce:

Psychology, Favors, News Stories, Alternative Energy, Technology, 10 Manners

Din Kültürü: 

Kur'an'dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet, Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu, Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu, Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet, Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke Ve Yöntemler, İktisadi Hayatla İlgili Meseleler, Gıda Maddeleri Ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler, Sağlık Ve Tıpla İlgili Meseleler, Kur'an'dan Mesajlar:En'âm Suresi 151-152. Ayetler, Hinduizm, Budizm, Konfüçyanizm, Taoizm, Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
– Yesevilik
– Kadirilik
– Rifailik
-Mevlevilik
– Nakşibendilik
– Alevilik-Bektaşilik

Daha fazla göster
yukarı ok