Kötü rüya görünce ne yapılır? Kötü rüya duası, rüya içinde rüya

Kötü rüya görünce okunacak dua konusunda hadisler ve tavsiyeler bulunmaktadır. Herkesin başına gelebilecek kötü rüya tabiri konusunda kötü rüya görünce okunacak dua ile beraber belirgin konular vardır. Bu tavsiyeleri yerine getiren kimseye o kötü rüyanın bir zararı olmaz. Cenâb-ı Hak, kendisine sığınmasını, soluna dönüp üç defa üflemesini, mü'minin arzu etmediği şeylerden kurtulmasına vesile kılar. Kötü rüya tabir, rüya tabiri, kötü rüya nedir, kötü rüya duası, kötü rüya görüncü okunan dua konularıyla ilgili detaylar haberimizde...

30 Mayıs 2020 06:29
Kötü rüya görünce ne yapılır? Kötü rüya duası, rüya içinde rüya
Kötü rüya görünce herkes biraz korkar ve panikleyebilir ancak kötü rüya görünce okunacak dualar, kötü rüya duası şeklinde tabir edilen durumlar olabilir. Bu konuda kötü rüya duaları okuyarak kendimizi koruyabiliriz. Görülen kötü ve çirkin rüyaları hiç kimseye anlatmamak gerekir ve kötü rüya görünce okunacak dualar vardır. Böyle kötü rüya gören kimsenin uykusundan uyanıp sol tarafına üç defa "puh puh" diye üfürmesi tavsiye edilmektedir. Bunun sebebi, kötü rüyada hazır bulunan şeytanı kovmak, onu hakir ve aşağı görmek gerektiğindendir. Mutlaka tükürülmesi gerektiğinde sol tarafa tükürmek de, insanın bu cihetinin sevilmeyen, hoş olmayan şeyleri temsil etmesi sebebiyledir. Sağ ise bunun aksinedir.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da sevgili Peygamberimiz ümmetine rehberlik etmiş, kötü rüya görünce okunacak dua benzeri durumlarda dua ederek Allah'tan nasıl yardım isteneceği ve ne şekilde hareket edileceğini bizlere öğretmiştir:
* Sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) diyor ki; Peygamber (s.a.s.)'i şöyle buyururken işittim:
"Sizden biriniz hoşuna gidecek sevdiği bir rüya görünce; -bilsin ki güzel rüya yüce Allah'tandır- bu durumda, 'Elhamdülillah (her türlü övgü Allah'a mahsustur) diyerek Allaha hamdetsin ve rüyasını sevdiği (salih) insanlara anlatsın. Hoşlanmadığı bir rüya görünce de -bilsin ki o şeytandandır- sol tarafına üç defa üflesin, kötü rüyanın ve Şeytanın şerrinden;E'ûzü billahi mine'ş-şeytâni'r-racîm
"Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, diyerek Allah'a sığınsın ve onu hiç kimseye anlatmasın. O zaman o rüya kendisine zarar vermez. (Buhârî, Ta'bîr, 3, 46; Müslim, Rü'yâ, 3; Tirmizî, De'avât, 52; İbni Mâce, Rü'yâ, 3)

* İmam Mâlik (r.a.)'ten rivayete göre; Hâlid İbnu'l- Velîd (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.s.)'e gelerek; "Ben uykuda iken korkutuluyorum, ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?" diye sormuş, Peygamberimiz (s.a.s.) de ona şu duayı okuyup Allah'a sığınmasını tavsiye etmiştir:Okunuşu: "Euzü bi-kelimâti'l-lâhi't-tâmmeti min ğadabihî ve 'ıkâbihî ve şerri 'ıbâdihî ve min hemezâti'ş- şeyâtîni ve en yehdurûn."
Anlamı: Allah'ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O'nun gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve (beni kötülüğe atan) beraberliklerinden (yanımda hazır bulunmalarından) Allah'a sığınırım!" (Malik, Şi'r, 4; Taberanî, el-Mucemü'l-Evsat, No:931)

RÜYADA RÜYA GÖRMEK ANLAMI

Rüyada rüya görmek, rüya sahibinin adımlarını dikkatli bir şekilde atması gerektiği şeklinde yorumlanmıştır. Bazı rüya tabircileri ise rüyada görülen rüyanın birebir yaşanacağını belirtmiştir. Rüyada rüya görmek, tabirciler tarafından olumlu yönde olduğuna delalet eder.

Rüyada rüya gördüğünü görmek, rüya sahibinin geleceğe yönelik istekleri sürdürmesi gerektiği yönündedir. 

HADİSLERDE KÖTÜ RÜYA

İyi rüya Allah'tan, kötü rüya ise şeytandandır.

İyi rüya gören kimsenin onu Cenâb-ı Hakk'a nisbet etmenin yanında, bunu bir nimet bilerek Allah'a hamdetmesi gerekir.

İyi rüya gören bir kimsenin bu rüyasını sâlih kimselere anlatmasında bir sakınca yoktur.

Kötü rüya gören kimse, bu rüyasını hiç kimseye anlatmamalıdır.

Kötü rüya gören kimsenin uykusundan uyanınca sol tarafına üç defa üflemesi veya tü tü demesi sonra da istiâzede bulunması yani Allah'a sığınması müstehaptır. Böyle yaparsa kendisine hiçbir zarar gelmez.

Kötü rüya gören kimse, uyanınca hangi tarafında yatıyorsa öbür tarafına dönmelidir. Yani solu üzerinde ise sağına, sağı üzerinde ise soluna dönmelidir. Umulur ki, kendisinin döndüğü gibi rüyası da iyiye döner.Daha fazla göster
yukarı ok