Sınavdan önce hangi dualar okunur? Sınava girmeden önce okunacak dualar

Sınavdan öncesi okunacak dualar arasında bir çok farklı bilgi din adamları tarafından ortaya konmuş durumda. Verilen bilgiler ışığında sınav öncesi okunacak duaları sizlerle buluşturuyoruz. Bunu öğrenmek için sitemizde var olan bilgileri derledik ve YKS sınavına girmeden önce öğrencilerin okuyabilecekleri duaları burada sizlere sunuyoruz. YKS öncesinde okunacak dualar, YKS öncesi edilicek dualar, sınav öncesinde dua, sınav duaları, sınav için dua, sınav için sure konularıyla ilgili detaylar haberimizde yer almaktadır.

27 Haziran 2020 02:49
Sınavdan önce hangi dualar okunur? Sınava girmeden önce okunacak dualar
YKS öncesi okunacak dualar için bir çok farklı seçenek bulunmaktadır çünkü okunacak dualar sınav duası olarak da geçebilir. Bu dualarda genellikle sınavda yaşanması muhtemel sıkıntıları ve zorlukların üstesinden rahat gelinebilmesi için okunmaktadır. YKS dua etme konusunda değerlendirilen duaları görebilir ve sizler de uygulayabilirsiniz. 
YKS sınavına girecekler için dua okumak veya sınav öncesi okunacak dualar önemlidir çünkü öğrenciler ile veliler dua okumak isteyebilir. Sınav stresinden uzaklaşmak ile birlikte iyi şans getirmesi ve sınav esnasında konsantresini daha iyi sağlamak isteyenler sınav öncesi okunacak duaları öğrenmek isteyebilir. Bir çok farklı şekilde yapılacak aramaların sonrasında istediğiniz sınav dualarını bulabilirsiniz.

YKS ÖNCESİ OKUNACAK DUA, SINAV DUASI

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

NİHAT HATİPOĞLU SINAVLARDAN ÖNCE OKUNABİLECEK DUALAR VİDEOSU!SINAV ÖNCESİ DUA, YKS SINAVI ÖNCESİNDE DUA OKUMA

Özellikle YKS öncesinde dua okuma konusunda yapılabilecekler bulunuyor. Bunun için din bilginleri ve din alimlerinin sınav öncesi dua okuma konusunda verdiği tavsiyeler ışığında bazı dua ve hadisler bulunuyor. Halk arasında bilinen bu duaları okumanın faydalı olduğu belirtilmiştir. 

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

– Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

-Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

– Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

– "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

– Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

SINAV STRESİ YAŞAMAMK İÇİN NE YAPMALIYIZ? 

Daha fazla göster
yukarı ok