Haber Tarihi: 15 Nisan 2024 02:42 - Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024 02:42

Gözlük reçetesi kaç gün geçerlidir? SGK gözlük hakki nasil sorgulanir

Gözlük reçetesi kaç gün geçerlidir sorusu bir çok defa sorulmuştır. SGK gözlük hakkını da kapsayan soruda gözlük reçetesi kaç gün geçerlidir diyerek aramalar bulunmaktadır. Reçeteler artık istisnalar hariç olmak üzere, e-reçete olarak düzenlenmektedir. Ancak ister manuel reçete yazılmış olsun, isterse de e-reçete düzenlenmiş olsun, bu reçetenin bir geçerlilik süresi vardır. SGK tarafından çıkarılan Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.3 maddesinde açıkça ifade edildiği üzere, reçetenin ya da raporun düzenlendiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde yapılacak müracaatlar optisyenlerce kabul edilecektir.

Gözlük reçetesi kaç gün geçerlidir? SGK gözlük hakki nasil sorgulanir
Abone Ol
Gözlük reçeteleri içi geçerli olan süre önceden daha kısa belirlemişti. Ancak hasta mağduriyetinin çok olması ve gözlüklere ulaşım sağlanamaması sebebiyle süre uzatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu gözlük reçetesi geçerli gün sayısı ile ilgili bildiriyi 2017 yılında yapmıştı. Bu bildiriye göre gözlük reçetesi için geçerli süre 10 gündür. 10 gün içerisinde gözlüklerini almayan kişiler SGK desteğini kaçırmış olurlar. Bunu bir örnekle daha anlaşılır hale getirelim. Vatandaşın reçetesi 05/02/2019 tarihinde düzenlenmiş olsun. 05/02/2019 tarihi de dahil olmak üzere 10 iş günü saymamız gerekir.
SGK gözlük cam ve çerçeve yeniletme süresi ne kadar?

SGK gözlük reçetesi süresinin bulunduğu gibi ayrıca gözlük camı ve çerçeve yeniletme süresi bulunmaktadır. Gözlük camı ve çerçevesi değiştirmek için belirtilen süre 3 yıldır. Bu süre doktorlar ile birlikte yürütülen çalışmalar ile belirlenmiştir. Doktorlara göre, gözlük numarası büyüme ortalaması yaklaşık 3 yıllık bir süreyi kapsar. 3 yıllık süre geçmeden gözlük sahibi olan bireyler yeni bir gözlük reçetesi alamazlar. 3 yıllık süre içerisinde muayene olarak gözlük sahibi olmak isteyen bireyler, gözlük alabilirler.O halde tek tek sayarsak;

Gün 05/02/2019 Salı
Gün 06/02/2019 Çarşamba
Gün 07/02/2019 Perşembe
Gün 08/02/2019 Cuma
Gün 11/02/2019 Pazartesi
Gün 12/02/2019 Salı
Gün 13/02/2019 Çarşamba
Gün 14/02/2019 Perşembe
Gün 15/02/2019 Cuma
Gün 18/02/2019 Pazartesi
Gördüğünüz üzere cumartesi-pazar günleri hesaba dahil edilmemektedir. Bu reçete ile en son 18/02/2019 tarihinde, devlet destekli olarak gözlük alınabilir.

GÖZLÜK VE LENS REÇETESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ

Gözlük ve lens reçetelerinin geçerlilik süresi 10 iş günüdür. Bunun anlamı; reçete düzenlendikten sonra 10 iş günü içinde optisyene başvurulmazsa, artık cam ve çerçeve için ya da lens için devlet desteğinden yararlanılamayacağıdır.

10 iş günlük sürenin reçetenin düzenlendiği gün işlemeye başladığını ve bu süreye cumartesi-pazar günleri ile resmî tatil ya da bayram günlerinin dahil olmadığını da hatırlatmak isterim.
E-reçete nedir?

Sağlık hizmet sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler tarafından, Kurumun duyurduğu ve tanımladığı şekilde oluşturulup MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilerek elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete) olarak tanımlanmaktadır.

E-reçete uygulamasının yapılmayacağı sağlık hizmet sunucuları hangileridir:Reçete oluşturulan tüm sağlık hizmet sunucularında e-reçete uygulamasına geçilmesi esastır. Ancak e-reçete oluşturulması için gerekli teknik alt yapının mevcut olmadığı;

Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşlarından; Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi  ve toplum sağlığı merkezi, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri ve belediyelere ait poliklinikler tarafından oluşturulmuş reçeteler,Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşlarından; İşyeri hekimleri tarafından düzenlenen reçeteler,

İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2 inci basamak hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler,Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 3 üncü basamak hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler,e-reçete uygulaması kapsamı dışındadır. Bu birimlerde üretilen tüm reçeteler, teknik alt yapılar hazır olana kadar eskiden olduğu gibi manuel olarak oluşturulacaktır.Yukarıda belirtilen resmi ve özel sağlık kuruluşları MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçeceklerdir.

E-reçetede yer alacak olan bilgiler nelerdir:E-reçetede yer alan bilgilerin içeriği Medula Eczane Reçete Web Servislerinin  Kullanım Kılavuzunda belirtilmiştir. E-reçetede yer alan bilgiler detaylı olarak  anlatılmaktadır. Bu nedenle e-reçetede yer alan tüm bilgiler aşağıda adresi verilen kılavuzdan erişilebilir.Elektronik reçete olarak yazılmayacak ilaçlar/ilaç grupları hangileridir:Elektronik reçete olarak yazılmayacak ilaçlar/ilaç grupları;– Majistral olarak yazılacak olan ilaçlar,– İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar,için yazılan reçeteler manuel yazılmaya devam edilecektir.Elektronik reçete yazılmayacak kişiler kimlerdir:Elektronik reçete yazılmayacak kişiler;-Yabancı ülkelerle yapılan "Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri" kapsamında Kurum tarafından sağlık  hizmeti verilen kişiler,-İlgili mevzuatta tanımlanan Kurum MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulan kişilere ait reçeteler, hekimler tarafından manuel olarak yazılmaya devam edilecektirE-reçete yazılırken ilaç seçiminde yalnızca SGK'nın geri ödeme kapsamındaki ilaçlar mı yazılabilir:

Hayır yalnızca SGK geri ödeme kapsamında bir ilaç yazılmak zorunda değildir. Aynı zamanda SGK geri ödeme kapsamında olmayan ilaçlarda e-reçeteye yazılabilir. Ancak SGK geri ödeme kapsamında olmayan bir ilaç yazılması durumunda MEDULA tarafından hekime bu ilacın/ilaçların SGK geri ödeme kapsamında olmadığı bilgisi dönülecektir. Hekim bu ilacı/ilaçları isterse değiştirebilir.

Ancak eczanede SGK geri ödeme kapsamında olmayan ilacın kaydına izin verilmeyecektir. Kaynak: Gözlük reçetesi kaç gün geçerli 2019 Gözlük reçetesi kaç gün geçerlidir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem
Genel Haber
Daha fazla göster
 Reklam 

SON HABERLER

yukarı ok