Ezandan sonra okunan dua, namazdan sonra okunacak dualar hangileridir?

İslam dininde bazı merak edilen sorular, insanlar tarafından sıkça aratılmaktadır. Ezandan sonra okunan dua hangisidir? Peki namazdan sonra okunacak dualar hangileridir? Bu soruların cevaplarını haberde bulabilirsiniz.

25 Mayıs 2020 17:10
Ezandan sonra okunan dua, namazdan sonra okunacak dualar hangileridir?
Ezandan sonra okunan dua nedir? İslamiyet'te ezan okuduktan sonra nasıl dua edilmesi gerekir? Namazdan sonra okunacak dualar hangileridir? Bu soruların cevaplarını sizler için hazırladık. İşte yanıtlar...
Namaz vakitlerinde müezzin ezan okur, mü'minler de ezana icabet eder. Ezana icabet iki türlü olur. Biri müezzinin söylediğini aynen söylemekle, diğeri de kalkıp camiye yürümekle, yahut evde namaz hazırlığına girmek ile. Bilindiği üzere ezan başlayınca susmak, okunan kudsi cümleleri dinlemek müstehabtır. Hatta, dinlerken de müezzinin söylediği kudsi kelimeleri aynen içinden söylemekle icabet de müstehabdır. Ancak, ezandaki "Hayya ale's-salah" ve "Hayya ala'l-felah" kelimelerinde aynı kelimeler söylenmez. Bunların yerine "La havle vela kuvvete illa billah" denir. Sabah namazı ezanında ise müezzinin "Essalatü hayrun mine'n-nevm" kelimesine "Sadaka ve berirte" denerek icabet edilir. Ezan dinlerken icabetini böyle yapmış olan mü'min, ayrıca ezanın sonunda bir de vesile duası okursa daha çok sevap alır, hem de Efendimiz (s.a.v.)'in şefaatına layık olur.
EZANDAN SONRA OKUNACAK DUA

Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refiah. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke la tühlifü'l-miad

EZAN DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabb'i, Muhammed'e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver, O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a ulaştır."

Resülullah buyurdu ki: "Ezan okunurken şu duayı okuyun:

"Ve ene eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülüh ve raditü billahi rabben ve bil-islami dinen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resülen nebiyya".

Başka bir hadis-i şerifte de "Ey benim ümmetim. Ezan bitince şu duayı da okuyunuz."buyurulmuştur:

"Allahümme rabbe ha zihid-davetit-tammeti ves-salatil-kaimeti ati Muhammedenil-vesilete vel fadilete ved-dereceter-refiate veb'ashü mekamen mahmüdenil-lezi ve'adtehü inneke la tuhlifül-miad. La havle vela kuvvete illa billahil'aliyyil'azim".

EZAN OKUNURKEN MÜEZZİN İLE BİRLİKTE EZANI TEKRARLAMANIN FAZİLETİ

Resülullah bir hadis-i şerifinde, "Her kim ezan sesi işittiği zaman, müezzin ile beraber hafifçe okusa, her harfine bin sevap verilir, bin günahı mahvolur" buyurdu.

EZAN OKUNURKEN NELER YAPILMALI?

Müezzin ile birlikte ezan tekrar edilir.

NAMAZDAN SONRA OKUNAN DUA

"Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim ancak O'dur. Benden kederi, tasayı ve hüznü gider ey Rabbim!" (Buhari, Deavat, 35, 40) derlerdi.

"Farz namazı kıldığınız zaman, her bir farz namazdan sonra on defa: "La ilahe illellahu vahdehü la şerike lehü lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadirun." deyiniz. Böyle diyene bir köle azad etmiş gibi ecir yazılır." (Buhari, Ezan, 155) buyururlardı.

Ya Rabbi, kıldığımız namazları kabul eyle! Ahir ve akıbetimizi hayreyle! Son nefesimizde kelime-i tevhid söylememizi nasip eyle! Ölmüşlerimizi af ve mağfiret eyle!

Allahümmağfir verham ve ente hayrürrahimin. Teveffeni müslimen ve el hıkni bissalihin. Allahümmağfir li veli valideyye ve lilmüminine vel müminat yevme yekumül hisab.

Ya Rabbi, bizi şeytan ve düşman şerrinden ve nefs-i emmaremizin şerrinden muhafaza eyle! Evimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle! Ehl-i İslama selamet ihsan eyle! Din düşmanlarını kahr ve perişan eyle! Kafirlerle cihad etmekte olan Müslümanlara imdad-ı ilahiyyen ile imdat eyle!

"Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbülavfe fafü anni."

Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle! Allahümme inni eselükessıhhate velafiyete vel-emanete ve hüsnelhulki verridae bilkaderi bi rahmetike ya erhamerrahimin.

Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bid'at işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, erzeli ömürden, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru!

Hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi; kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste Ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tövbe nasip eyle.

Namaz bitince "Allahümme entesselamü ve minkesselam tebêrakte ya zel celali vel ikram" duası okunur.

Anlamı: "Allah'ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah'ım! Senin şanın çok yücedir."

Daha sonra tesbihat yapılır. Tesbihat, namazlardan sonra yapılan Allah'a zikirdir.

Elhamdülillahi Rabbilalemin essalatü vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Ya Rabbi, bütün hamdü sena, övmek ve övülmek ancak sana mahsustur. Yarabbi bütün salatü selam sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın üzerine olsun.

Ya Rabbi, bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi cehennem ateşinden koru.

Ya Rabbi, kıldığımız namazları kabul eyle. Ahir ve akıbetimizi hayreyle.

Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle.

Ya Rabbi, riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bidat işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, erzeli ömürden, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru.

Ya Rabbi, hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tevbe nasip eyle.

Kaynak: Sporx.com
Daha fazla göster
yukarı ok