Haber Tarihi: 20 Şubat 2024 11:24 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 11:24

Yeni müfredat açıklandı mı? İntegral kalktı mı? (2024-MEB)

MEB'in yeni müfredatı gelecek yıldan itibaren kademeli uygulanmaya başlanacak. MEB tarafından yakın zamanda kamuoyuna açıklanması beklenen yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak. Peki, MEB'in yeni müfredatı açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İntegral kalktı mı?

Yeni müfredat açıklandı mı? İntegral kalktı mı? (2024-MEB)
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla başlatılan müfredat değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda bu yılın haziran ayında başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN UYGULANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde hazırlıklarını yürüttüğü yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak.

MÜFREDAT İÇERİĞİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, müfredat değişikliği ve ders süreleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak." bilgisini vermişti.

İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular bulunduğunu vurgulayan Tekin, bu konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, bazı konuların da pedagojik usullerle anlatılmadığını, lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konunun birbirini tamamlamadığını ifade etmişti.

İNTEGRAL KALKTI MI?
Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Bu yıl YKS'ye girecek öğrencilerimiz 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" açıklamasında bulundu. Bu açıklama ile 2024'YKS konularından 12. sınıf 2. dönem konuları çıkarılmış oldu. İşte 12. sınıf 2. dönem YKS sınavından çıkarılan konular.
12 . Sınıf 2. Dönem Matematik Konuları
5. ÜNİTE:

Türev
Anlık Değişim Oranı ve Türev
Türevin Uygulamaları

6. ÜNİTE:

İntegral
Belirsiz İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları

7. ÜNİTE:

Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi

12. Sınıf 2. Dönem Geometri Konuları
7. ÜNİTE:


Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi

12. Sınıf 2. Dönem Fizik Konuları
4. ÜNİTE:

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
Radyoaktivite

5. ÜNİTE:

Modern Fizik
Özel Görelilik
Kuantum Fiziğine Giriş
Fotoelektrik Olayı
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

6. ÜNİTE:

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Görüntüleme Teknolojileri
Yarı İletken Teknolojisi
Süper İletkenler
Nanoteknoloji
Laser Işınları

12. Sınıf 2. Dönem Kimya Konuları
3. ÜNİTE:

Organik Bileşikler
Hidrokarbonlar
Fonksiyonel Gruplar
Alkoller
Eterler
Karbonil Bileşikleri
Karboksilik Asitler
Esterler

4. ÜNİTE:

Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
Fosil Yakıtlar
Alternatif Enerji Kaynakları
Sürdürülebilirlik
Nanoteknoloji

12. Sınıf 2. Dönem Biyoloji Konuları
3. ÜNİTE:

Bitki Biyolojisi
Bitkilerin Yapısı
Bitkilerde Madde Taşınması
Bitkilerde Eşeyli Üreme

4. ÜNİTE:

Canlılar ve Çevre
Canlılar ve Çevre

12. Sınıf 2. Dönem Coğrafya Konuları

2. ÜNİTE

Küresel Ticaret
Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Türkiye Turizmi
Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
Türkiye'nin Kültürel Mirası
Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
Türkiye'nin Turizm Politikaları
Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

3. ÜNİTE

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Jeopolitik Konum
Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
Türk Kültürü Havzası
Ülkeler Arası Etkileşim
Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
Enerji Güzergahları ve Etkileri
Çatışma Bölgeleri

4. ÜNİTE:

Çevre ve Toplum
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
Doğal Çevrenin Sınırlılığı
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
Çevre Politikaları
Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları
Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
Çevresel Örgütler
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

12. Sınıf 2. Dönem İnkılap Tarihi Konuları
4. ÜNİTE:

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler
İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler

5. ÜNİTE:

II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı
II. Dünya Savaşı'nda Türkiye
II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları

6. ÜNİTE:

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
1945-1950 Yılları Arasında Türkiye
II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası
1950'lerde Türkiye

7. ÜNİTE:

Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
1960 Sonrasında Dünya Siyaseti
1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası
1960-1990 Yılları Arasında Türkiye

8. ÜNİTE:

XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
1990 Sonrasında Türkiye
1990 Sonrasında Dünya'daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri

12. Sınıf 2. Dönem Edebiyat Konuları
4. ÜNİTE:

Roman
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Dünya Edebiyatında Roman
Paragrafta Anlam

5. ÜNİTE:

Tiyatro
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

6. ÜNİTE:

Deneme
Dünya Edebiyatında Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme

7. ÜNİTE:

Söylev (Nutuk)
Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

12. Sınıf 2. Dönem Din Kültürü Konuları
3. ÜNİTE:

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
Yesevilik
Kadirilik
Rifailik
Mevlevilik
Nakşibendilik
Alevilik-Bektaşilik
Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar
Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet

4. ÜNİTE:

Güncel Dini Meseleler
Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler

5. ÜNİTE:

Hint ve Çin Dinleri
Hinduizm
Budizm
Konfüçyanizm
Taoizm

12. Sınıf 2. Dönem Yabancı Dil Konuları
12.5 Psychology – Psikoloji
12.6 Favors – İyilik
12.7 News Stories – Haber Hikayeleri
12.8 Alternative Energy – Alternatif Enerji
12.9 Technology – Teknoloji
12.10 Manners – Davranış, Tutum

12. Sınıf 2. Dönem Mantık Konuları
3. ÜNİTE:

Mantık ve Dil
Dilin Farklı Görevleri
Düşünce ve Dil İlişkisi
Dilin Görevleri
Bilgi Aktarma ve Dil
Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler
Anlama ve Tanımlara
Anlama
Tanımlama

4. ÜNİTE:

Sembolik Mantık
Sembolik Mantığa Giriş
Önermeler Mantığı
Önerme ve Yapısı
Basit ve Bileşik Önermeler
Önerme Eklemleri
Çıkarım
Sembolleştirme
Yorumlama
Doğruluk Çizelgesi
Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)
Niceleme Mantığı
Sembolleştirme
Temel Kavramlar
Temel Kurallar
Geçerlilik
Çok Değerli Mantık
Üç Değerli Mantık
Bulanık Mantık,

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem
Daha fazla göster
 Reklam 

SON HABERLER

yukarı ok