Namaz sureleri sırasıyla okunuşu! Namazda okunan zammı sureler neler? Namaz duaları

Namaz sureleri sırasıyla okunuşu oldukça önemlidir. İslam'da namazda okunan zammı sureler ve namaz duaları doğru şekilde okunmalıdır. Namazda okunması gereken sureleri, duaları ve anlamlarını bu sayfada bulabilirsiniz.

25 Mayıs 2020 16:59
Namaz sureleri sırasıyla okunuşu! Namazda okunan zammı sureler neler? Namaz duaları
Namaz surelerinin sırasıyla nasıl okunacağı oldukça önemlidir. Namazın doğru kılınması kadar namaz esnasında okunacak sure ve duaların da önemi vardır ve bunlara dikkat edilmelidir. Namazda okunan surelerin atlanması veya unutulması namaz esnasında mekruh olarak kabul edilmektedir. Namazda sırasıyla okunacak duaları ve sureleri bu haberde detaylı şekilde bulabilirsiniz.

NAMAZDA SIRASIYLA OKUNACAK DUALAR
Kuranı-ı Kerim'de Fatiha suresinden Nas suresine doğru bir sıralama var. Namazda bu sıralamaya uyulması gerekli.

Fatiha suresini namazda okumak vaciptir. Bu nedenle zammı surelere dahil edilemez. Yani sıralamalarda yeri yoktur. Fatiha Suresini zammı sureden önce okumak gereklidir.

Namaz sureleri olarak adlandırılan 10 surenin namazda okunma sırası ise Fil suresinden Nas suresine doğrudur. Namazda okunan surelerin sıralama aşağıdaki gibidir.

1. Fil Suresi
2. Kureyş Suresi
3. Maun Suresi
4. Kevser Suresi
5. Kafirun Suresi
6. Nasr Suresi
7. Tebbet Suresi
8. İhlas Suresi
9. Felak Suresi
10. Nas Suresi

Okuma sırasıyla ilgili aşağıdakilere aykırı davranmak mekruh olarak görülmüştür.

1. İkinci rekatta okunan sure, birincide okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacaktır. Yani hiç sure atlamadan sırasıyla okunur.

2. Atlayarak okunacak olursa arada tek sure bırakılmayacak, iki veya daha fazla sure atlanarak okunacaktır.

3. Okunan bu ikinci sure, birinciden iki ayetten daha fazla uzun olmayacaktır.

4. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır; aşağıdan yukarı doğru yapılmaz.

NAMAZDA OKUNACAK DUALAR VE ANLAMLARI

Fatiha Suresi
"Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla.
Hamd (övme ve övülme), alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, rahmandır ve rahimdir. Ceza gününün malikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Amin."

Fil Suresi
"Bismillahirrahmanirrahim.
Elem tera keyfe fe'ale rabbuke biashabilfil. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Termihim bihicaratin min siccil. Fece'alehum ke'asfin me'kûl.""Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla.
Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi."

Kureyş Suresi
"Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla.
Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler."

Maun Suresi
"Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla.
Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar; Yoksulu doyurmaya teşvik etmez; Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır; hayra da mani olurlar."

Kevser Suresi
"Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla.
(Resulüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir."

Kafirun Suresi
"Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla.
(Resûlüm!) De ki: Ey kafirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır."

Nasr Suresi
"Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla.
Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir."

Tebbet Suresi
"Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla.
Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek)."

İhlas Suresi
"Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur."

Felak Suresi
"Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!"

Nas Suresi
"Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlahına sığınırım!"

Ayet-el Kürsi
"O'ndan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler O'nundur. İzni olmaksızın O'nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O'nun ilminden, O'nun isteğinden başkasını ihata edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O'nu (Cenab-ı Ecelli Ala'yı) yormaz. O, pek yüksek ve büyüktür."

Kaynak: Sporx.com
Daha fazla göster
yukarı ok