Haber Tarihi: 26 Şubat 2024 05:18 - Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 05:18

Dünya Ticaret Örgütü Nedir?

Dünya Ticaret Örgütü, ülkelerin kalkınmasını ve beşeri ve fiziki kaynakların planlı tüketilmesini ve ülkelere istihdam sağlayarak bilinci büyümesini hedefleyen bir uluslararası yasal bir örgüttür.

Dünya Ticaret Örgütü Nedir?
Abone Ol
Ekonominin küresel bir boyut kazanması dünya ticaretini geliştirmekle beraber bir takım aksaklıkları da ortaya çıkarmıştır. Dünya Ticaret Örgütü bunları gidermek için kurulmuştur.
Dünya Ticaret Örgütü (WTO),  ülkelerin ticaret yasası ve düzenlenmesini nasıl yapacakları konusunda yasal bir zeminde toplu görüşmeler ve müzakereler yaparak, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine ön ayak olan çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal organıdır. İkinci Dünya savaşının ardından, savaşın galibi olan Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin öncülüğünde dünya barışını ve istikrarı sürdürebilmek amacıyla, uluslararası bir ekonomik işbirliği sistemin geliştirilmesi yönünde büyük bir çaba harcanmıştır. Bu sayede ülkelerin gelişip kalkınmasını sağlayacak, uluslararası finansal yapıyı düzenleyecek, finansal güveni tesis edebilecek bir örgütün kurulması amaçlanarak 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü(WTO)  kurulmuştur.Dünya Ticaret Örgütünün Amaçları Nelerdir?

Dünya Ticaret Örgütü, ülkelerin kalkınmasını ve beşeri ve fiziki kaynakların planlı tüketilmesini ve ülkelere istihdam sağlayarak bilinci büyümesini hedefleyen bir uluslararası yasal bir örgüttür. Dünya Ticaret Örgütü,   dünya ticaretinin küresel bir boyutta desteklenerek gelişmesini adeta bir vizyon olarak benimsemekte ve serbest ticaretinde bireysel özgürlükler gibi serbest ve korunmasını gerekli görmektedir. Dünya Ticaret Örgütü'nün amaçlarının bazılarını aşağıdaki gibi sizler için listeledik. Bunlar;

  • Ticarette şeffaflığı sağlamak ve bunu sürdürebilecek ekonomik ve siyasi politikalar üretmek,
  • Ekonomik büyümeyi desteklemek ve istihdam yaratarak ilişkili olan ülkelerin refah seviyelerini yükseltmek,
  • Dünya kaynaklarını sürdürülebilir bir kalkınma politikası ile yönetmek,
  • Savaş, kıtlık, doğal afet gibi durumlarda taraf olan ülkelere gerekli yardımı sağlamak,
  • Bu örgüt ülkeler arası anlaşmazlıkları gidererek ticareti düzenleyip, dünya ticaretini bir takım yasal düzenlemelere tabi tutmaktadır.
Dünya Ticaret Örgütünün İlkeleri

 Dünya Ticaret Örgütü(WTO),  tekstil ve konfeksiyondan, tarım sektöründen, fikri mülkiyet haklarına kadar, 29 farklı metinden meydana gelen uluslararası yasal bir ticaret organizasyonudur.  Dünya Ticaret Örgütünün ilkelerinin neler olduğuna bakacak olursak bunları aşağıdaki listede görebilmekteyiz. Bunlar;

  • ·       En Çok Kayrılan Ülke Kuralı (Most Favoured Nation Clause)
  • ·       Ulusal Muamele Kuralı (National Treatment)
  • ·       Gümrük Vergilerinin İndirilerek Konsolide Edilmesi
  • ·       Tarifeler Yoluyla Koruma.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Genel Haber
Daha fazla göster
 Reklam 

SON HABERLER

yukarı ok