İftarda oruç nasıl açılır? Oruç açma duası?

İftarda oruç nasıl açılır ve oruç açarken hangi dualar okunması gerekir? sorularının yanıtını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. İşte Ramazan'da oruç tutacakların bilmesi gereken tüm detaylar...

19 Haziran 2017 17:21
İftarda oruç nasıl açılır? Oruç açma duası?
Ramazan'da nasıl oruç açılır? sorusu yanıt buldu! Ramazan'da oruç tutacakların ve oruç açarken okunacak duaları merak edenler buraya... İşte Diyanet'in, oruç açarken yapılacaklar hakkında yaptığı açıklama ve tüm detaylar...

RAMAZAN'DA İFTAR SAATİNDE YAPILACAKLAR
Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;
"Allahümme leke sumtü ve al, rızkıke eftartü."

Manası : "Allah'ım Senin rız,n için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum." (krş. Ebû D,vud, Savm, 22)

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

"Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Te,l, sevap kesinleşti."

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyall,hu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

"Allah'ım, bütün k,inatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."ORUÇ NASIL AÇILIR?

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme b,rik lena fî recebe ve şa'b,n ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."

Kandiller geçidi olarak adlandırılan, Reg,ib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin de içindebulunduğu 3 aylar, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir. Reg,ib gecesi, müminlerin mağfiret mevsimi 3 aylara rağbet etmeleri ve onun taşıdığı manalardan, değerlerden istifade etmeleri gerektiğine dair mesaj yüklü bir gecedir. Sahabe efendilerimiz peygamber efendimizin 3 aylardaki ibadetini, orucunu şöyle anlatıyor:

Said İbnu Cübeyr (ra)'e Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbnu Abbas (ra)'ı dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, "(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)" derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, (Galiba) hiç tutmayacak" derdik."

İFTARDA ORUÇ AÇMA DUASI

Oruçlunun özellikle iftara yakın zamanda yapılan duası makbuldür. Üç hadis-i şerif:

(Oruçlunun iftar vaktinde geri çevrilmeyen bir duası vardır.) [İbni Mace]

(Oruçlunun duası reddedilmez.) [Tirmizî]

(Oruçlun iftar vakti yaptığı duayı Allahü te,l, geri çevirmez.) [Beyhekî]

Euzü ve Besmele çekilip, (Allahümme y, v,si'al-mağfireh iğfirlî ve li-v,lideyye ve li-üst,ziyye ve lil-müminîne vel mümin,t yevme yekûmülhis,b) denir.

M,n,sı şöyledir: (Ey mağfireti çok geniş olan Allah'ım! Kıyamet günü hesaba çekilirken, beni, ana babamı, hocamı, erkek ve kadın bütün müminleri affet!)

Birkaç lokma yiyip içtikten sonra, (Zehebezzama' vebtelletil urûk ve sebe-tel-ecr inş,allahü te,l,) denir ve yemeğe başlanır.

M,n,sı kısaca şöyle: (Açlık, susuzluk bitti. İnşallah sevabına da kavuştuk.) [İbni Mace]

Peygamber efendimiz, şöyle de dua ederdi:
(Allahümme leke sumtü ve bike ,mentü ve aleyke tevekkeltü ve al, rızkıke eftartü, fe tekabbel minn,. İnneke entes-semiül ,lim.)

M,n,sı: "Y, Rabbî, rızan için oruç tuttum. Sana iman ettim, sana güvenip dayandım. Rızkınla iftar ettim, ibadetimi kabul et! Elbette sen, her şeyi işiten ve bilensin." (Ebu Davud)

Peygamber efendimiz, bir toplulukta iftar edince de, şöyle dua ederdi:

(Sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeğinizi takva sahipleri yesin ve melekler sizin için istigfar etsin!) [İ. Ahmed]

Daha fazla göster
yukarı ok