Haber Tarihi: 28 Ocak 2023 14:23 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 14:23

Recep ayı zikirleri ve tesbihleri 2023: Recep ayı ilk 10 günü tesbihler ve zikirler (Cübbeli)

Recep ayı zikirleri ve tesbihleri 2023: Üç ayların ilki olan Recep ayına girilmesiyle berebar bu ayın ilk 10 günü yapılacak zikirler, ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar merak ediliyor. Recep ayı orucu oldukça önemli ve faziletllidir. Peki Recep ayının ilk on günü tesbihleri ve zikirleri nelerdir, hangi ibadetler yapılır? İşte tüm detaylar...

Recep ayı zikirleri ve tesbihleri 2023: Recep ayı ilk 10 günü tesbihler ve zikirler (Cübbeli)
Abone Ol
Üç aylar tesbihleri ve zikirleri nelerdir? sorusu merak ediliyor. Üç ayların içinde Recep, Şaban ve Ramazan ayları bulunuyor. 23 Ocak tarihi itibariyle Üç aylar başladı. Pek çok Müslüman bu mübarek aylarda oruçlarını, ibadetlerini yerine getiriyor. Peki, üç aylar tesbihleri ve zikirleri nelerdir? İşte detaylar....
RECEP AYI ZİKİRLERİ 2023

Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda fazla şekilde meşgul olunması sevaptır. Recep ayı içinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunmakta.
Üç aylar süresince her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedeürresullullah' denir.

Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'

RECEP AYI TESBİHLERİ 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, 'Hazreti Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Fakat bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.' açıklamasında bulundu.

Bazı vatandaşlar recep ayının ilk günü girince 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirirler. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.


10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.

RECEP AYI  İLK ON GÜiN ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Reiceb Alilah-u Teiala'inın ayı oliduiğunidan, onida Alilah-u Teiala'inın adı çok anılimailıidır. Ziira Alilah-u Teiala'inın ayıina en çok yaikıişan ziikir Alilah-u Teiala'inın adıidır. Bu yüziden, tesibih ve tehililile çok meşigul olunimailıidır.

Enes ibini Mailik (Raidıiyalilaihu Anh)ın riivaiyet etitiiği bir haidis-i şeirifite Raisuilülilah (Salilalilaihu Aleyihi ve Selilem) şöyile buiyurimuşitur: "Her kim (reiceb ayınida) bir keire tesibih yaihut bir deifa tehilil (keiliime-i tevihid zikirin)de builuinurisa, Ali-lah-u Teaila onu, Alilaih'iı çok zikireiden erikekilerile çok zikireiden kaidınilaridan yaizar." (İbini Asaikir, Tairih-u Meidiineiti Diimeşk, no:5121, 43/291-292) Neibi (Salilalilaihu Aleyihi ve Selilem)den şöyile riivaiyet edilimişitir:

"Her kim, reiceibin ilk onuinun her güinü yüz keire: 'Hayy ve Kayiyum (geriçekite tek diiri ve her şeiyin yeigaine yöineitiiciisi) olan Alilah-u Teiailai'yı tesibih edeirim!' İkinici onun her güinü yüz keire: Eihad ve Saimed (tek ve ulu) olan Alilah-u Teiala'iyı tesibih edeirim!'

Üçünicü onun her güinünide de yüz keire: 'Raiuf (yairaitıkilairıinı çokiça esirigeiyiici) olan Alilah-u Teiala'iyı tesibih edeirim!' derise, ona veiriileicek seivaibı hiçibir vasifeidiici tairif edeimez." (Saifuiri, Nüziheitüi'l-meicailis, 1/138; Eniisüi'l-ceilis haimiişi, sh:194)

"Uiyuinüi'l-meicailiis"ide zikireidilidiiğiine göire; reiceb, tehilil (keiliime-i tevihid zikiriine deivam edilime) ayıidır.

Şaban tesibih ayı, raimaizan ise tahimid (Alilah-u Teiailai'ya hamd) ayıidır. (Saifuiri, Nüziheitüi'l-meicailis, 1/141)

REiCEB-İ ŞEiRIFiTE YAiPIiLAiCAK TÖViBE

Ebu Saiid (Raidıiyalilaihu Anh) şöyile anilatimışitır: "Reiceibin ilk güinü Raisuilülilah (Salilalilaihu Aleyihi ve Selilem)in huizuiruina giridiiğimide baina:

'Ey Ebu Said! Bu hayirı ne kaidar çok ve beireikeiti ne kaidar büiyük bir günidüir' buiyuirunica, beinim: 'Ey Alilaih'iın Peyigamibeiri! Bu beireiket neidir?' diiye sorimam üzeiriine, şöyile buiyuriduilar: 'Cibiriil'iin baina bilidiridiiğiine göire; reiceibin ilk geiceisi oliduiğunida Alilah-u Teaila bir meileiğe: 'Dikikat edin! Geriçekiten tevibe ayı başilaimışitır. Bu ayida Alilah-u Teiala'idan af isiteiyenileire müjideiler olisun!' diiye sesilenimeisiini emireideir' diiye anilatitı."

(Saifuiri, Nüziheitüi'l meicailis, 1/140)

RECEP AYI FAZİLETİ NEDİR?

Kur'an'da insan, 1 ve Asr, 1 surelerinde üzerine yemin edilerek önemi vurgulanan zamanın her anı değerlidir. Boş geçen zamanın telâfisi mümkün değildir. Bu sebeple ömrümüzün her dakikasının kıymetini bilmeliyiz. Fakat bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğerlerinden daha çoktur, iki kandil gecesi bulunan tek ay da Recep ayıdır.

Hz. Peygamber, Recep ayı başladığında "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, fakat Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almakta. 

Bu nedenle, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir kaynağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda istediği kadar nafile oruç tutabilir.

RECEP AYINDA OKUNACAK DUALAR

Üç aylar başladığı zaman Hz. Peygamber (s.av.) şöyle dua ederdi: " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

Hz. Peygamber (s.a.v.), diğer bir hadis-i şeriflerinde ise; "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

RECEP AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

Hicri Recep ayının 1'i ile 10'u tarihleri arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile birlikte toplamda 30 rekatlık namaz vardır.

Peygamber Efendimiz'in 'bu namazı kılanın kalbi ölmez' olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark ise sonda okunan dua kısmıdır. Akşam namazından ya da yatsı namazından daha sonra kılınabilen bu namazı teheccüt vakti kılmanın daha efdal olduğu biliniyor.

ÜÇ AYLAR İBADETLERİ NELER?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

ÜÇ AYLAR DUASI

Peygamber Efendimiz, 'Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.

Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
 Reklam 

SON HABERLER

yukarı ok