Kadir Gecesi Adet olanlar ne yapmalı?

2021 Kadir Gecesi adet olan kadınların hangi duaları edeceği konusunda araştırmalar yapıldığı fark edildi. Kadınların özeli olan günde Kadir Gecesi adet olanlar ne yapmalı sorusunun en çok sorulduğu anlardayız. Kabul edilen Kadir gecesinde Müslümanlar, ibadetlerini yapıp, dua edecek, Allah'a tevbe edip, ondan af dileyecek. Bu gecede bazı özel durumları olan kadınlarımız ise adetliyken kadir gecesinde okunabilecek duaları araştırıyor. İşte adet geçiren kadınların Kadir gecesinde okuyabileceği dualar…

07 Mayıs 2021 22:20
Kadir Gecesi Adet olanlar ne yapmalı?
Kadir Gecesi'nde adet olan kadınların bazı duaları yapabilecekleri biliniyor. Bu kıymetli günde Kadir Gecesi'nde adet olursam nasıl dua edebilirim? diye düşünenler için haberimizi hazırladık. Bu tesbihat ve dualar ayet olmadıkları için adetli olup namaz kılamayan kadınlar bu duaları okumak suret ile bu geceyi ihya edebilirler. Ayrıca başında besmele çekmeden dua niyeti ile Fatiha-i şerife'yi de okuyabilirler. Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Salat-ı Münciye, salat-ı nariye, salat-ı Fethıye gibi büyük salevatları okuyabilir, hatta hatimlerini yapabilirler. Kadir Gecesi namaz kılıp ibadetinizi yaptıktan sonra dileklerinizin kabulü için dua etmeyi unutmayın.
ADETLİYKEN OKUNABİLECEK DUALAR

Adetliyken dua edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. İstediğiniz her duayı okuyabilirsiniz. Hatta Kur'andan Fatiha da dua niyetiyle adetli regli döneminde okunabilir. Ayrıca Kur'an'daki duaya benzeyen ayetler de Kur'an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla regli dönemlerinde okunabilir. Adetliyken berat kandilinde okuyabileceğiniz dualar şöyle:

-"Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.")ADETLİ KADINLAR FATİHA OKUYABİLİR Mİ?

Bu tesbihat ve dualar ayet olmadıkları için adetli olup namaz kılamayan kadınlar bu duaları okumak suret ile bu geceyi ihya edebilirler. Ayrıca başında besmele çekmeden dua niyeti ile Fatiha-i şerife'yi de okuyabilirler. Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Salat-ı Münciye, salat-ı nariye, salat-ı Fethıye gibi büyük salevatları okuyabilir, hatta hatimlerini yapabilirler.

Adetli kadınlar için dua : Adetli olan kadınlar ibadet ederken Peygamberimizin (s.a.v.)Hazreti Aişe Validemize öğrettiği kadir gecesi duasını okuyabilirler. Hz.Aişe velidemiz peygamber (s.a.v.)Efendimize "kadir gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim "diye sorduklarında Rasülüllah (s.a.v.)efendimiz :

"Ya Aişe sen kadie gecesine ulaşırsan "Allahümme İnneke Afüvvün Kerimün Tühıbbül-afve fağfü annii" diyerek dua et" buyurmuşlardır.
Anlamı: Ey Kerem sahibi Allahım muhakkak sen affedicisin ve affetmeyi seversin. O halde beni de affet"

Adetli kadınlar Fatiha okuyabilir mi? : Bu tesbihat ve dualar ayet olmadıkları için adetli olup namaz kılamayan kadınlar bu duaları okumak suret ile bu geceyi ihya edebilirler. Ayrıca başında besmele çekmeden dua niyeti ile Fatiha-i şerife'yi de okuyabilirler. Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Salat-ı Münciye, salat-ı nariye, salat-ı Fethıye gibi büyük salevatları okuyabilir, hatta hatimlerini yapabilirler.

Adetli kadınlar tesbih namazı kılabilir mi? : Adetli olan kadınlar tesbih namazı kılamazlar. Ancak tesbih namazında okunan "SÜBHANELLAHİ VELHAMDÜ LİLLAHİ VE LA İLAHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER,VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZIIM" tesbihi okuyabilirler. Zira bu tesbihi okumakta istiğfardır. ayrıca bu tesbihi bir defa okuyan kimseye hac ve ömre sevabı verileceği bildirilmiştir.Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Seyyidü-l istiğfar duasını da yapabilirler.

Bu duayı okuyan cennetliktir : Peygamber Efendimiz(s.a.v.): "Her kim, bu duayı inanarak sabahleyin okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir. Her kim de akşamleyin okur da, sabah olmadan (sabaha çıkmadan) ölürse o kimse cennet ehlindendir (Cennete girecektir)." buyurdular.

Seyyidü-l İstiğfar duası okunuşu: "Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mes'tetatü eûzü bike min şerri ma sanatü ebû'ü leke bi-nimetike aleyye ve ebû'ü bizenbi fağfirli zünûbi feinnehû la yağfıruz-zünûbe illa ente bi'rahmetike ya erhamer'rahimin"

Ma'nası: "Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (ibadete layık) hiçbir ilah yoktur. Ancak sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar, Zat-ı Ecelli alana verdiğim sözde durmağa çalışıyorum. Ya Rabbi! işlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum. Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ediyorum, günahlarımı da itiraf ediyorum. Ya Rabbi! Beni mağfiret buyur (günahlarımı bağışla), zira senden başka günahları bağışlayacak (mağfiret edecek, af edecek) yoktur."

Adetliyken regl döneminde namaz kılınır mı?: Adet (regl) olan bir kadının Kur'anı Kerim okuması gibi namaz kılması da haramdır. Adetliyken kuran okunamasa da kuranın dinlenmesinde bir sakınca yok. Haliyle kandilde Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman dinleyebilir, her çeşit zikir ve dua yapabilir, sadaka verebilirsiniz.

Adetliyken okunabilecek dualar : Adetliyken dua edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. İstediğiniz her duayı okuyabilirsiniz. Hatta Kur'andan Fatiha da dua niyetiyle adetli regli döneminde okunabilir. Ayrıca Kur'an'daki duaya benzeyen ayetler de Kur'an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla regli dönemlerinde okunabilir. Adetliyken berat kandilinde okuyabileceğiniz dualar şöyle:

-"Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.")

Peygamberimizin okuduğu Berat kandili duası : "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana iltica ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

ALİ İMRAN SURESİ'NDEKİ DUALAR : Kadir gecesinde Ali İmran suresinde geçen dualarla af dileyebilirsiniz. Unutmayın ki bu gece af gecesidir ve her kim günahlarından bağışlanmayı dilerse o bağışlanmayı elde eder. İşte Ali İmran Suresi'nde geçen dualar;

-Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz, bağışı en çok olan Sensin Sen. (Rabbena la tüziğ kulubena ba´de iz hedeytena veheb lena mil ledünke rahmeh* inneke entel vehhab)

Aliimran 3/ 26-Deki: ey mülkün sahibi Allahım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın, ve dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin, hayır yalnız senin elindedir, muhakkak ki sen her şey'e kadirsin (Kulillahumme malikel mulki tû'til mulke men teşau ve tenziul mulke mimmen teşa'(teşau), ve tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa'(teşau, bi yedikel hayr(hayru), inneke ala kulli şey'in kadir(kadirun).

Ali-imran 3/ 27- Geceyi gündüzün içinde sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın, ölüden diri çıkarırsın diriden ölü çıkarırsın, dilediğine de hisabsız rızk verirsin (Tûlicul leyle fin nehari ve tûlicun nehara fil leyl(leyli), ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy(hayyi), ve terzuku men teşau bi gayri hısab(hısabın).

Al-imran 3/53 Ey Rabbimiz, indirmis oldugun mesaja inandik, Peygambere uyduk, bizleri bu mesajin canli sahitleri arasina yaz.
(Rabbena amenna bi ma enzelte vetteba'nar resûle fektubna meaş şahidin(şahidine).

Ali-imran 3/193 "Rabbimiz! Biz, 'Rabbinize iman edin' diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. (Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil imani en aminû bi rabbikum fe amenna, rabbena fagfir lena zunûbena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar(ebrari).

Ali-imran 3/194 Rabbimiz! Bize, peygamberlerin vasıtasıyla vadettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil-rüsvay etme; şüphesiz sen vadinden caymazsın! (Rabbena ve atina ma veadtena ala rusülike ve la tuhzina yevmel kiyameh* inneke la tuhlifül mıad)

Regli döneminde tesbih çekilebilir mi yapılabilecek ibadetler :Adetli kadınlar namaz kılamasalar da zikir ve tesbih çekebilir, dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Bunun yanında Diyanet fetvasına göre regli döneminde kadınlar, kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, istiğfar, salavat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler.Adetliyken Kur'an okunabilir mi Diyanet fetvası : Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre tıpkı cünüp gibi adetli veya lohusa kadın da Kur'an okuyamaz. Diyanet bunu Hz. Muhammed'in şu hadisine dayandırıyor: "Adetli kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz." (Tirmizi) buyurmuştur. Bu genel yaklaşımın yanında Hanefi ve Şafiiler dua ve zikir kasdıyla dua anlamı içeren ayetlerin okunabileceğini; Şafiiler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf'ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbeliler ise Kur'an okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir. Maliki mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır. Bu iki görüşten adetli kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf'a dokunabileceği ve Kur'an-ı Kerim'i okuyabileceği ictihadını tercih etmişlerdir.

Adetliyken Kur'anı Kerim'e dokunulabilir mi : Diyanet İşleri Din yüksek kurulu bu konuda şöyle diyor : Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhepleri ile Maliki mezhebindeki ağırlıklı görüşe göre, cünüp veya hayız halindeki kimselerin Mushaf'a dokunmaları caiz değildir.

Daha fazla göster
yukarı ok