Sağlık ocağı açılış saati, sağlık ocağı kaçta açılır? (02 Kasım Salı)

Aile hekimliği veya sağlık ocağı açılış saati merak ediliyor ve vatandaşlar kendi aralarında konuşuyor. Doktora gitme ihtiyacı hisseden vatandaşlar ilk olarak sağlık ocağı açılış saati, sağlık ocağı kaçta açılır araması yapıyor. Bunun nedeni de kendilerine göre planlarını yapmak ve sağlıklarına kavuşarak hayatlarına devam etme isteğidir. Sağlık ocağı ne zaman açılır, sağlık ocağı ne zaman kapanır? Sağlık ocağı açılış saati ve dahasını haberimizde okuyabilirsiniz...

02 Kasım 2021 05:06
Sağlık ocağı açılış saati, sağlık ocağı kaçta açılır? (02 Kasım Salı)
Sağlık ocağı yani aile hekimliği açılış saati merakla bekleniyor. Sağlık ocağına kendisi, çocuğu veya bir yakını için gitmek isteyenler öncelikle kaçta açılıyor araştırması yapıyor. Bunun sebebi de erken saatte giderek acil sağlık hizmeti alma ihtiyaçları olabilir.

Sağlık ocağı açılış saati konusunda yaşananlar sebebiyle açıklamaları sizler için derledik ve bilgileri bir araya getirdi. İşte sağlık ocağı ne zaman açılır, sağlık ocağı açılış saati, sağlık ocağı kaçta açılır ifader

SAĞLIK OCAĞI AÇILIŞ SAATİ, AİLE HEKİMİ AÇILIŞ

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri açık olan aile sağlık merkezleri, Pazar günleri kapalıdır.

SAĞLIK OCAĞI NEDİR, AİLE HEKİMLİĞİ TANIMI

Aile hekimleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerdir.Aile hekimleri görev ve sorumlulukları kapsamında;
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir,
Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunar,
Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir,
Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunur veya kişiler ile iletişime geçer,
Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapar,
Periyodik sağlık muayenesi yapar,
Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri verir,
Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını günceller,
Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir,
Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar,
Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapar,
Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapar,
Aile sağlığı merkezini yönetir, birlikte çalıştığı ekibi denetler ve hizmet içi eğitimlerini sağlar,
İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenler.

Daha fazla göster
yukarı ok