Haber Tarihi: 25 Mayıs 2023 16:01 - Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023 16:01

Mülteci ve sığınmacı arasındaki fark nedir?

Mülteci krizi insanlık tarihi kadar eski ve hiçbir zaman da çözülememiş bir sorun. Son zamanlarda Afgan sığınmacıların ülkeye girdikleri görüntüler ile ilgili Türkiye gündemi tekrardan mülteci konusu etrafında toplanmaya başladı. Peki, mülteci ve sığınmacı arasındaki fark nedir?

Mülteci ve sığınmacı arasındaki fark nedir?
Abone Ol
Türkiye'ye son günlerde sığınmacı akını olduğu yönünde birçok görüntü medyada yayınlanırken mülteci konusu tekrardan gündeme geldi. Çeşitli yaklaşımlar ortaya konulurken, kimi yurttaşlar tepkili, kimi yurttaşlar ise bazı söylemlerin mültecilere karşı düşmanlık içerdiğini savunuyor. Peki, Mülteci ve sığınmacı arasındaki fark nedir?
Mülteci kime denir?

Uluslararası hukukta "mülteci" kavramı, vatandaşı olduğu ülke dışında olan ve "ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncesi nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu" için vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyen veya dönmek istemeyen kişileri ifade etmektedir.

Sığınmacı kime denir?

Sığınmacı, mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak statüleri henüz resmi olarak tanınmamış kişilere denir. Bu terim genellikle, mülteci statüsü almaya yönelik başvurularının hükümet ya da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından karara bağlanmasını bekleyen kişiler için kullanılır. Statüleri resmi olarak tanınmamış da olsa, sığınmacılar menşei ülkelerine zorla geri gönderilemezler ve haklarının korunması gerekir.

Göçmen kime denir?

Göçmen; hem maddi ve sosyal durumlarını iyileştirmek hem de kendileri veya ailelerinin gelecekten beklentilerini arttırmak için başka bir ülkeye veya bölgeye göç eden kişi ve aile fertlerini kapsamaktadır. Esas olarak, ülkesinden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için değil, eğitim ve çalışma gibi nedenlerle ayrılan kişiler olarak tanımlanabilir. Göçmenler, vatandaşı oldukları ülkelerin korumasından yararlanmaya devam ederlerken, daha iyi bir yaşam standardına kavuşabilmek için, kendi istekleri ile bu yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukların bir kısmı pasaport, vize gibi yasal belgelerle düzenli bir halde yapılırken, bazıları ülkelerin yasal sistemlerine aykırı bir şekilde düzensiz olarak yapılabiliyor.

Düzensiz göçmen kime denir?

Düzensiz göçmen terimi, göç ettiği ülkeye o ülkenin yasalarını ihlal ederek giriş yapan, ülkede kalmak için yasal hakkı bulunmayan, ülkenin yasalarını ihlal ederek çıkış yapan kişiler için kullanılır. Bir göçmenin statüsü birkaç şekilde düzensiz hale gelebilir.

Bu bazen dikkatsizlik nedeniyle yaşanabilirken; bazen keyfi ve adil olmayan nedenlerle de bir kişi düzensiz göçmen durumuna düşebilir. Tek bir yolculuk sırasında dahi, bir göçmen, hükümetlerin yürüttüğü politikalara veya vize düzenlemelerine göre düzensiz göçmen statüsüne girip çıkabilmektedir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
mülteci
Gündem
Daha fazla göster
 Reklam 

SON HABERLER

yukarı ok