Sıkıntıya üzüntüye dertlere huzursuzluğa iç sıkılmasına iyi gelen dua?

Başımıza gelen sıkıntılardan kurtulmak için tüm sıkıntılardan arınabilmek için yapılabilecek şeyler bulunuyor. Sıkıntıları gidermek için dua etmenin yanı sıra tavsiye niteliğindeki durumlara ek olarak hadisler ve öğretiler bulunmaktadır. Her insan günlük hayatta sıkıntılar sorunlar yaşayabilir ve kendisini çözümsüz hissedebilir. Bu gerçeği kabul ederek yaşarsak ve tüm sıkıntı anlarında duaya sığınabiliriz. Sıkıntılardan kurtulmak için dua, sıkıntı anlarında dua, sıkıntı çekenler için dua,

20 Eylül 2020 09:54
Sıkıntıya üzüntüye dertlere huzursuzluğa iç sıkılmasına iyi gelen dua?
Pek çok kişi sıkıntılı gergin yorgun çaresiz hissettiği anlarda dualara sığınmak ister. Sıkıntı anlarından kurtulmak, ferahlamak ve yeniden rahatlamak için dua etmek etkili bir yöntem olabilir. Sıkıntı duası, Allah'ın rızası bir yana Ademoğlu olan her canlının Allah'tan huzur dilemesi ve sıkıntılarına çare araması için bulunan bir duadır. Duanın rahmetinin farkında olan ve olmayan ilim sahibi olan veya olmayan kimselerin dahi ihtiyaç duyduğu sıkıntı duası her vakit uygun şekilde okunan duaların arasındadır. Enbiya Suresi 87. Ayet başta olmak üzere pek çok dualar ile sıkıntılı zamanlar için 'sıkıntı duaları' bulunmaktadır.
TÜM SIKINTILARA ÇÖZÜM OLACAK DUA

"Rabbi edhılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultanen nasira." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

"Ya Hayyu Ya Kayyum, Birahmetike esteğisu." (10 kere)

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

Kur'an'da geçen sıkıntıdan kurtulmak için dualar
Sıkıntıda okunacak dua İnşirah Suresi
Peygamberimizin (s.a.v) tavsiye ettiği sıkıntı duası
Şiddetli sıkıntılı zamanda okunacak tesirli sıkıntı duası
Hz. Yunus'un (a.s) sıkıntılı zamanda okuduğu dua
Gam ve sıkıntı basınca okunacak dua
Sıkıntıdan kurtulmak için sabah akşam 7 defa okunacak dua
Belaya uğrayınca okunacak dua
Peygamberimizin (s.a.v) sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okuduğu dua
Gam keder musibet zamanında okunacak dualar
Helal rızık ve bereket duası
Sürekli üzüntüye uğrayan kimsenin okuyacağı dua
Üzüntü, keder, hastalık veya zorluk isabet eden kimsenin okuyacağı dua
Rızkın artması ve borçtan kurtulmak için okunacak duâlar
Salât-ı tefrîciyye (nâriye) ve salât-ı münciye duâları
Hastalara şifa veren dualar
Nazara karşı okunacak dualarDERTLERDEN SIKINTILARDAN KURTULMAK İÇİN DUALAR, HADİSLER

Sıkıntıdan kurtulmak için sebeplere yapışmak gerekir. (Çalışmadan dua eden, silahsız savaşa giden gibidir) hadis-i şerifi de sebeplere yapışmayı emretmektedir. Kur'an-ı kerimde mealen, (Her zorluğun bir kolaylığı vardır) buyuruluyor. Sıkıntıdan kurtulmanın da çaresi vardır. Hiç boş vakit geçirmemeli, kendine faydalı bir meşgale bulmalıdır. (Sabır kurtuluşun anahtarıdır) sözüne uymalı, çalışıp sabrederek bir çıkış yolu aramalıdır.

Psikolog doktorlar, sıkıntının başlıca çaresinin meşgale olduğunu söylüyorlar. Kendinize severek yapacağınız işler bulursanız, rahatlarsınız. Ayrıca manevi yönden, bazı dualar okumanız da faydalıdır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Her gün sabah akşam yedi kere, "Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim" okuyan, dünya ve ahiret sıkıntısından kurtulur.) [İbni Sünni]

(La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır.) [Hakim]

(Bir sıkıntıya düşünce, "Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim" diyeni Allahü teâlâ, sıkıntı ve belalardan muhafaza eder.) [Deylemi, İbni Sünni]

(Rızka kavuşan çok Elhamdülillah desin. Rızkı azalan çok istigfar etsin. Üzülüp sıkılan, la havle vela kuvvete illa billah desin.) [Beyheki, Hatib]

(Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.) [Şir'a]

(Sıkıntılı iken "Hasbünallah ve ni'mel-vekil" deyiniz!) [İ. Merdeveyhi]

(Yasin okuyanın sıkıntısı gider.) [Deylemi]

(La ilahe illallah kable külli şey'in, La ilahe illallah ba'de külli şey'in, La ilahe illallah yebka Rabbünâ ve yefni küllü şey'in diyen sıkıntıdan kurtulur.) [Taberani]

(Cuma namazından sonra, İhlâs, Felak ve Nas'ı yedişer defa okuyan, bir hafta, kaza, bela ve sıkıntılardan kurtulur.) [İ.Sünni]

("La ilahe illa ente, sübhaneke inni küntü minezzalimin" diyen, uğradığı beladan kurtulur.) [İ. Sünni]

SIKINTILARDAN KURTULMAK İÇİN HANGİ DUALAR OKUNUR?

(Sıkıntı için şu duayı okuyun: La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.) [Müslim]

(Sıkıntıya düşen 7 defa Allah, Allahü Rabbi, lâ üşrikü bihi şey'a desin!) [Nesai]

(Sıkıntı için, "Allah, Allah Rabbünâ lâ şerikeleh" deyin!) [Beyheki]

Sıkıntıdan kurtulmak için, Allahü teâlâya kalbinden yalvararak, 14 secde âyetini [ezberden, ayakta] okuyup, her birinden sonra, hemen secde etmelidir. (Nur-ül-izah)

(Bismillâhirrahmânirrahim ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil' aliyyil'azim) okumak, sinir hastalığına ve bütün sıkıntılara iyi gelir.

İmam-ı Cafer hazretlerinin sıkıntıya düşünce, okuyup, sıkıntıdan kurtulduğu dua şöyledir:
(Yâ uddeti ınde şiddeti, ve yâ gavsi ınde kürbeti! Ührüsni bi-aynikelleti lâ tenâmü vekfini birüknike ellezi lâ yürâmü)
Anlamı şöyledir:
Güçlükte desteğim, sıkıntıda imdâdıma yetişen, her an görüp gözeten Rabbim, beni muhafaza et, sonsuz kudretinle, bana yardım eyle!

Hasan-ı Basri hazretlerine, kıtlıktan, fakirlikten, çocuğunun olmadığından şikayette bulunuldu. Hepsine de istigfar etmesini söyledi. Sebebi sorulunca, şu mealdeki âyet-i kerimeleri okudu:
(Çok affedici olan Rabbinize istigfar edin ki, gökten bol yağmur indirsin; size, mal ve oğullar ile yardım etsin, sizin için bahçeler, ırmaklar versin.) [Nuh 10-12]

Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:
(İstigfara devam edeni, Allahü teâlâ, her sıkıntıdan, üzüntüden, dertten, geçim darlığından kurtarır, ferahlığa çıkarır ve ummadığı yerden rızıklandırır.) [Nesai, Ebu Davud, İbni Mace]

Cepte altın taşımak da sıkıntı için faydalıdır. Sadaka vermek ve 70 kere (Estagfirullah min külli mâ kerihallah) demek, sıkıntıları giderir. Bu istigfarın anlamı, "Ya Rabbi, razı olmadığın şeylerden ne yapmışsam hepsini affet, yapmadıklarımı da yapmaktan koru" demektir.

Sıkıntı için şunlara da riayet edilmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Sıkıntıları sadaka ile önleyin.) [Deylemi]

(Tarak kullanmak, sıkıntıyı giderir.) [Deylemi]

(Güzel koku ve temiz elbise sıkıntıyı azaltır.) [Bostan]

(Abdestten artan suyu içmek sıkıntıyı giderir.) [Deylemi]

(Akik yüzük sıkıntıyı giderir.) [Ukayli]

(Başkasının sıkıntısını giderenin sıkıntısı gider.) [İ. Ahmed]

(Sıkıntıda duam kabul olsun diyen, genişlikte çok dua etsin.) [Tirmizi]SIKINTI ANLARINDA HANGİ DUALAR EDİLEBİLİR?

Sıkıntılı zamanlarda okunması gereken üç farklı dua belirtilmiştir. Kimi zaman üzüntüye kimi zaman da sıkıntının tümüne iyi gelen bu dualar sıkıntı anında da okunacak dualar olmaktadır. Sıkıntılı anlar yaşandığı o zamanda; Enbiyâ Suresi 87. Ayet ve İnşirah Suresi okunacak sıkıntı duaları olarak belirtilmektedir.

Daha fazla göster
yukarı ok