Haber Tarihi: 06 Mart 2023 09:41 - Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 09:41

Kandil Kur'an'da geçer mi? Berat Kandili Kur'an'da geçiyor mu, var mı?

Bu gece Berat Kandili olması nedeniyle "Kandil Kur'an'da geçer mi? Berat Kandili Kur'an'da geçiyor mu" soruları tekrar gündeme geldi. Recep, Şaban ve Ramazan ayında oluşan üç ayların içerisindeyiz. İslam dininde en faziletli gecelerden biri olan Berat Kandili (gecesi) ile ilgili ayet ve hadisleri derledik.. Peki, Kandik Kur'an'da geçer mi, geçiyor mu? Berat Kandili Kur'an'da hangi ayette geçiyor? İşte detaylar...

Kandil Kur'an'da geçer mi? Berat Kandili Kur'an'da geçiyor mu, var mı?
Abone Ol
Berat Kandili bu gece idrak ediliyor. Vatandaşlar "Berat Kandili Kur'an'da var mı, hangi ayette geçiyor" sorularının yanıtlarını arıyor. Kandil geceleri diye bilinen geceler; Rabiulevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib, Recep ayının yirmiyedinci gecesi olan Mirac, Şaban ayının on beşinci gecesi Beraat, Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi ise Kadir Gecesidir. Peki, Kandiller Kur'an'da geçiyor mu? İşte detaylar...

KANDİLLER KURANDA GEÇİYOR MU?

Kadir gecesi dışındaki gecelerin kutsallığı hakkında Kur'an'da herhangi bir bilgi bulunmaz. Hadiste de Beraet gecesi dışındaki geceler hakkında kesin bir bilgi ve yönlendirme yoktur. Bu sebeple bazı İslam bilgin ve hukukçusu bu gecelerin kutlanmasına, hem de bu gecelerde toplu biçimde ibadet yapılmasına bid'at olduğu gerekçesiyle karşı çıkmışlarsa da, İslam toplumu içerisinde bu gecelerde ibadet etmek yaygınlaşmıştır. Ayrıca bu gecelerin kutlanmasını nehyeden bir rivayet de yoktur.

Bu geceler Osmanlılar döneminde II. Selim zamanından başlayarak, minarelerde kandiller yakılarak duyurulup kutlandığı için "Kandil" olarak anılmaya başlamıştır.

Yani kandiller Kur'an'da geçmiyor. Sadece Osmanlılar döneminde yapılan kutlamalardır.
BERAT KANDİLİ KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Berat Kandili Kuranı Kerim'de açıkça yer almamaktadır. Ancak, Kuran-ı Kerim'in 44. Suresi olan Duhan suresinde, Kuran-ı Kerim'in "Mübarek bir gecede" nazil olduğunu bildirilmektedir.
Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen iki mübarek gece vardır. Bunlardan biri Berat Gecesi iken diğeri de Kadir Gecesi'dir.

Müfessirler, Kuran-ı Kerim'in Berat Gecesinde levh-i mahfuzdan dünya semasına indiğini, Kadir Gecesi'nde ise ayetlerle Peygamber Efendimiz'e indirilmeye başlandığını düşünür.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


REGAİB KANDİLİ KURANDA GEÇİYOR MU?

Hz Muhammed'in Allah'ın bazı çok özel fiili tecellilerine mazhar olduğu, nurani lütf u ihsanlara, semavi mevhibelere eriştiği bir gecedir. Recep ayının ilk Cuma gecesine tevafuk etmektedir.

Kelime olarak regaib, "çokça rağbet edilen, nefis, kıymetli, değerli, ihsan" anlamlarına gelen Ragibe kelimesinin çoğuludur. Buna göre Regaip Gecesi denilince: "Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymeti ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece" manası anlaşılır. Bu gece Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır.

Müslümanlar arasında Hz Muhammed'in dünyaya teşriflerinin ilk halkasını teşkil eden anne rahmine şeref verdiği gün olduğuna inanılmaktadır. (Ancak bu gece ile veladet–i Nebeviyye arasındaki müddet, bunun hilafına işarettir. Şu kadar var ki Hz. Amine'nin Fahr–i Alem Hz Muhammed'i hamil olduğuna bu geceden itibaren muttali olmuş olabileceği düşünülebilir.)

Hz Muhammed'in doğuşuyla beraber yeryüzü nasıl küfür ve cehaletin karanlıklarından kurtulup büyük bir mutluluğa boğulduysa, onun teşriflerinin ilk basamağı olan bu geceyi de bütün kainat alkışlamış, coşkun bir sevinçle ayakta karşılamıştır. Manen bereketli olan bu gecenin bir hususiyeti de mübarek Ramazan ayının ilk habercisi olmasıdır. Bediüzzaman Hazretleri, Regaib gecesinin Zat–ı Ahmediye'nin terakki hayatının başlangıcının ünvanı olduğunu; Mi'rac gecesinin de Zat–ı Ahmediye'nin terakki hayatının zirve noktasının ünvanı olduğunu bildirmektedir.

Bu gece Hz Muhammed, söz konusu mazhariyet ve mevhibeler için Cenab–ı Hakk'a şükür için on iki rek'at namaz kılmışlardır. Bu geceyi ibadetle ihya etmenin sevabı pek çoktur. Diğer zamanlarda okunan her Kur'an harfi için on sevap verilirse, Recep ayında yüzleri geçmekte, Regaib kandilinde ise daha da artmaktadır. Kaza ve nafile namazların sevabı ise diğer gecelere oranla kat kat fazladır.

Regaib kandilinde yapılacak ibadetlerden birisi de duadır. Hz Muhammed, bir hadislerinde bu gecede yapılacak duaların Allah katından geri çevrilmeyeceğini bildirmişlerdir.

REGAİB KANDİLİ KURANDA HANGİ AYETTE GEÇİYOR?

Kandiller Kur'an'da geçmediği için bunlarla ilgili ayette bulunmamaktadır
 
 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
 Reklam 

SON HABERLER

yukarı ok