Haber Tarihi: 31 Mart 2023 10:07 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 10:07

SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU 2023: Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

Seçim sandık görevlisi başvurusu 2023: YSK Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 seçimleri yaklaşırken sandık güvenliği de en çok konuşulan konuların başında geliyor. Vatandaşlar, 14 Mayıs tarihinde sandık başına giderek Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanacak. Seçimler için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Sandık Kurulu Görevlisi alımları yapacak. Bu görev için başvuru yapacak adayların, ikametgah adresine göre ilçe seçim kuruluna başvuru yapması gerekiyor. Peki, seçim sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır, nasıl sandık görevlisi olunur?İşte, sandık görevlisine verilen ücret miktarı... .

SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU 2023: Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
Abone Ol
YSK sandık görevlisi ücreti 2023: Sandık görevlisi başkanı ücreti ne kadar? Türkiye'de 14 Mayıs 2023 tarihinde milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim için sandık başına gidecek. Oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için de binlerce sandık görevlisi seçim gününde iş başında olacak. Sandık görevlisi olmaya talip pek çok kişi de seçim tarihinin kesinleşmesiyle 'Sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023?' 'Seçimlerde sandık görevlisi olma şartları neler?' 'Başvuru nereye yapılır?' araştırmaları yapmaya başladı… 
SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.
Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

YSK SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 NE KADAR?

2023 yılında uygulanacak seçim görev ücretleri

Gazetememur.com'un yaptığı hesaplamaya göre, 2023 yılında uygulanacak seçim görev ücretleri (0,433684) memur maaş katsayısına göre şu şekilde olacaktır.

GÜNLÜK ÜCRET

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU / TL


-Baskan ve Üyeler 866,00

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 433,00

– İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 422,00

– Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 415,00

– Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 407,00

-Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 390,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00

-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 433,00

– İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 390,00

– Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 422,00

– Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 407,00

– Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 390,00

– Askı Yeri Görevlileri 380,00

– Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00

– Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00

C) SANDIK KURULLARI

– Başkan 415,00

– Üye 375,00

D) BİNA SORUMLULARI 415,00

VERİLECEK GÜNDELİKLER

Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 08/03/2019 tarih ve 2019/1435 sayılı kararı üzerine seçimlerde görevlilere verilecek gündelikler yukarıdaki maddeler üzerinde şu şekilde belirlenmiştir:

Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına (4)
Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına (3)
Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye (3)
Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye (2)
Siyasi parti üyelerine (1)
gündelik ödenir.

Bina sorumlularına yapılacak ödemeler:
Bina sorumlularına 3'er (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık çevrelerinde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir. Geçici ilçe seçim kurullarına yapılacak ödemeler:

Yüksek Seçim Kurulunca; uygun görülmesi üzerine oluşturulan geçici ilçe seçim kurulu başkanlarına, en çok 30 (otuz) gündelik,

Geçici ilçe seçim kurulu üyelerine, çalıştıkları süreler göz önüne alınarak en çok 15 (onbeş) gündelik, ödenir.

Sandık kurulacak okullardaki hizmetlilere yapılacak ödemeler:

Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğünden temin edilerek, bu listeler doğrultusunda, bir okulda en fazla iki (2) hizmetli görevlendirilir ve her birine ikişer (2) gündelik ödenir. Malzeme torbası tesliminde görev alan hizmetlilere ilave birer (1) gündelik ödenecektir.

UYAP görevlilerine yapılacak ödemeler:

İl merkezinde ve ilçelerde görevlendirilecek UYAP görevlileri il seçim kurulu başkanının denetiminde, Cumhuriyet başsavcılıkları ile irtibata geçilerek belirlenir ve görevlilere üçer (3) gündelik ödenir. Ödemeler il seçim kurulu başkanlıklarınca gerçekleştirilir.

Kolluk kuvvetlerinin ücret ve araç taleplerine ilişkin hususlar

Kolluk kuvvetlerinin yaptığı görevler asli hizmetleri arasında bulunduğundan seçim ödemeleri adı altında ücret tahakkuk ettirilmesine yasal olarak imkan bulunmamaktadır. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin araç ihtiyaçlarının mülki idare amirleri tarafından karşılanması gerektiğinden, hiçbir suretle araç kiralaması ve görevlendirmesi ile yakıt giderleri ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından karşılanmayacaktır.

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.

Sandık Kurulu Görevlisi

İki çeşit sandık görevlisi vardır bunlardan ilki devlet memurlarından oluşan sandık kurulu görevlisidir. Devlet memurlarından seçilen bu görevli YSK tarafından atanır.

Partilerin Sandık Görevlileri

İkincisi ise partilerin sandık görevlileridir. Seçime girecek olan partiler sandık görevlileri için YSK'ya başvuru yapar. Her parti her sandık için dilediği kadar üyesini görevli atayabilir. Partiler sandık görevlisi olarak belirledikleri kişileri başvuru formu ile Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir.

Herhangi bir siyasi parti üyesi olmayanlar da seçim sürecinde müşahit olarak görev alabiliyor.

PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

657 Sayılı devlet Memuru kanuna tabi olmak.( Memur, Öğretmen, Kamu görevlisi, Akademisyen vb.)

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Sandık görevlisi
Gündem
Daha fazla göster
 Reklam 

SON HABERLER

yukarı ok