Haber Tarihi: 26 Ocak 2023 14:22 - Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 14:22

Regaib Kandili Önemi Nedir? Regaib Kandili Anlamı Nedir?

Regaib Kandili önemi nedir, anlamı nedir soruları Regaib Kandilinin yaklaşması ile araştırılmaya devam ediyor. Üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili, hicri takvime göre Recep ayının ilk Perşembeyi Cumaya bağlayan gecesi idrak edilecek. Regaib, Arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be" kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek anlamı gelir. Peki, Regaib ne demek, Regaib Kandili nedir, anlamı ve önemi nedir? İşte Diyanet açıklamaları...

Regaib Kandili Önemi Nedir? Regaib Kandili Anlamı Nedir?
Abone Ol
Regaip Kandili önemi nedir, Regaip Kandili anlam ve önemi, Üç ayların ilk kandilinde tekrar gündeme geldi. Hicri takvimin 7. ayı olan Recep ayının 4. gününe denk gelen Regaip Kandili bu yıl 26 Ocak akşamı idrak edilecek. Regaip kelimesi 'bol sevap ve mükâfat, faziletli amel' anlamına gelmektedir. Regaip Kandili anlam ve önemi araştırılıyor. İşte, Regaib Kandili gecesi ne oldu, anlamı ve önemi nedir? sorularının detayları...

REGAİP KANDİLİ NEDİR?
"Receb ayının ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Regaib, Arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be" kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak ve onu elde etmek için çaba sarfetmek demektir.
Regaib kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifade ettiği mana için kullanılmaktadır.

Kelime olarak Regaib, Türkçe'de kandil geceleri dediğimiz mübarek gecelerden biridir. Hicri takvime göre, yedinci ay olan Receb'in ilk cuma gecesi Regaib kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Regaip Kandili, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir.

Bir kısım alimler ise genel anlamda fazileti ayet ve hadislerde belirtilen receb ayının bir gecesi olması dolayısıyla Regaib'in de faziletli gecelerden sayılacağını, namazın en üstün ibadet olup akşamla yatsı arasında nafile namaz kılmanın fazileti hakkında -zayıf da olsa- hadisler, sahabi ve tabii sözleri bulunduğunu, müslüman toplumlarda özel zaman dilimleri olduğuna inanılan, dini duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kaza ve nafile namaz kılmanın, Kur'an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah'a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade etmişlerdir.

REGAİB GECESİNİN FAZİLETİ NEDİR?

İslam Ansiklopedisine göre; Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufi eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.

EGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER


Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım afv ü mağfirete nail olma, ecr ü sevap kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza–i İl,hiye ulaşma vesileleri vardır ki, bunlardan bazılarını maddeler h,linde kısaca ve toplu olarak yeniden hatırlamakta yarar var:

1. Kur'an–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekanlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2. Peygamber Efendimiz (sas)'e sal,t ü sel,mlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plan ve programı çizilmeli.

6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10. Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hatt, isim zikrederek dualar etmeli.

11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahl,kı yerine getirilmeli.

12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13. O gece ile ilgili ,yetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; il,hî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
 Reklam 

SON HABERLER

yukarı ok