Peygamber efendimizin iç rahatlatan duası, iç sıkılmasına iyi gelen dua

Zaman zaman içimiz sıkıldığında dua etme ihtiyacı hissederiz. İçimiz sıkıldığında içimiz ferahlasın diye dua etmek doğru bir davranıştır. Sıkıntı ve dertlerimizden kurtulmak ve kalbimizin ferahlaması için Rabbimize sığınmalı ve derdimizi Ona açarak dua dua yalvarmalıyız. Hakkımızda hayırlı olanı Allah'tan istemeliyiz. İnançlı bir kişi bildiği duaları okuyarak Allah'a yalvardığı zaman kendisini ferahlamış ve rahatlamış hissedecektir. Dua aciz olan kulun Allah'a yönelip dilek ve isteklerini, halini Rabbine arz etmesidir. Biz Rabbimize halimizi arz etmeli ve hakkımızda olan hayırlısını Allah'tan istemeliyiz. İç rahatlatan dua, iç huzuru için dua, iç ferahlatan dua, iç sıkılmasına çözüm için dua detayları için haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Eylül 2020 08:24
Peygamber efendimizin iç rahatlatan duası, iç sıkılmasına iyi gelen dua
İçimiz sıkıldığı zaman dua etmek isteriz. Bazen gün içinde içimize bir sıkıntı gelir ve rahatlama ferahlama ihtiyacı hissederiz. Umutsuzluk veya moralimiz bozuk olabilir ve bu gibi zamanlarda iç sıkılmasına iyi gelen dualar okuyabiliriz. Başta Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam olmak üzere birçok din büyüğünün ve İslam aliminin şiddetle tavsiye etmiş olduğu bu dua, iç rahatlatan dualardan biri olarak bilinmektedir ve bir kişinin kendisini darda hissettiği ya da gergin olduğunu fark ettiği herhangi bir zaman diliminde 21 defa okuması gerektiği ifade edilmektedir: "La havle ve la kuvvete illa billah…" Anlamı: Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur.
Ruh halini rahatlatmak için dua ve ibadet yapmak isteyenler öncelikle namaz kılarak başlayabilirler.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SIKINTILI ZAMANINDA OKUDUĞU DUA

Sıkıntılı ve üzüntülü zamanında Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de Allah'tan yardım dilermiş. Biz de var gücümüz ile kalpten bir şekilde halimizi Allah'a arz etmeli ve hayırlısını O'ndan istemeliyiz. Bazı kaynaklara göre Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sıkıntılı zamanlarında şöyle dua edermiş:

"Ya Hayyu ya Kayyum! Bi rahmetike esteğîsu."

Bu duanın anlamı ise şöyledir:

"Ey daima hayatta olan Hayy, bütün varlıkları ayakta tutan Kayyum! Rahmetinin hakkı için senden yardım istiyorum."İÇ SIKILMASINA İYİ GELECEK DUALAR, BİLGİLER

Sıkıntı anında okunması gereken bazı dualar mevcuttur. İşte sizler için derlediğimiz bilgiler;

*"Sıkıntılı iken "Hasbünallah ve ni'mel-vekîl" deyiniz!"

*Hz. Sa'd (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki; "Balığın karnında iken, Zü'n-Nûn'un (Yûnus aleyhisselâmın) yaptığı duâ şu idi:

Lâilâhe illa ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn.

Allâh'ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni her çeşit kusurdan tenzîh ederim. Ben nefsime zulüm edenlerdenim." Bununla duâ edip de icâbet görmeyen yoktur.

*Sıkıntı için şu duayı okuyun: La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.) [Müslim]

*"Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm'i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir."

*Bir sıkıntıya düşünce, "Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim" diyeni Allahü teâlâ, sıkıntı ve belalardan muhafaza eder. [Deylemi, İbni Sünni]

*Hz. İbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v.) üzüntü sırasında şu duâyı okurdu: ?

Lâilâhe illâllâhü'l-azîmü'l-halîmü, Lâilâhe illallâhu rabbü'l arşi'l-azîm. Lâilâhe illâllâhü rabbü's-semâvâti verabbü'l-'ardı verabbü'l-'arşi'l-kerîm.

*"Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır."İNŞİRAH SURESİ SIKINTI ÇÖZÜMÜ İÇİN DUA

Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim

Elem neşrah leke sadrek

Ve vada'na 'anke vizreke

Elleziy enkada zahreke

Ve refa'na leke zikreke

Feinne me'al'usri yüsren?

İnne me'al'usri yüsren?

Feiza ferağte fensab?

Ve ila rabbike ferğab?

İnşirah Suresi'nin Türkçe Meali:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Senin için bağrını açmadık mı?

İndirmedik mi senden o yükünü?

O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

Senin şanını yüceltmedik mi?

Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!İÇ RAHATLATAN DUA

Bir kişi, gece uyumadan önce 7 defa ve sabah uyandıktan sonra da 7 defa şu duayı yaparsa, o kişinin her anlamda içinin rahatlayacağı ve kendisini gerçek anlamda huzura sevk eden ilahi bir esintiyle ödüllendirileceği ifade edilmektedir:

"Hasbunallah ve ni'mel vekil, ve ni'mel mevla, ve ni'men nasîr."

Anlamı: Allah Teala, bize yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

Bu duayı her gece uyumadan önce 7 defa okuyan ve anlamını da derinden derine düşünen, sonrasında da her sabah uyandıktan hemen sonra 7 defa okuyan ve yine anlamını içtenlikle düşünen bir mü'min, Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine ve rahmetine mazhar olarak karşısına çıkabilecek bütün handikapları aşacak bir yeterliliğe sahip olacak ve inşallah içinin rahatladığını ve huzur bulduğunu görerek Cenab-ı Hakk'ın merhametinin kendisine yar ve yardımcı olduğunu hissedecektir.

İslam alimleri, bu duayı tarif edildiği şekli ile okuyan insanların içinin rahatladığını, bunun yanı sıra insan ilişkilerinde de muazzam noktalara geldiklerini ifade etmişler ve bu duayı kadın ya da erkek her müminin mutlaka yapması gerektiğine bilhassa parmak basmışlardır.

İÇ RAHATLATAN, İÇ SIKINTISINA İYİ GELEN DUALAR

Bu niyaz, özellikle asrı saadet döneminde Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam tarafından insanlara tavsiye edilen ve okunması halinde huzur ve saadeti celbeden bir özelliğe sahip olduğu için, birçok İslam alimi bu duanın bir iksir-i azam olduğunu ifade etmişlerdir:

"Ya zel-celal vel-ikram"

Anlamı: Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibi Büyüklük, fazl ve kerem sahibi.

Bir kişi kendisini kötü hissettiği herhangi bir zaman diliminde ya da kötülüklerle dolu olan herhangi bir yerde, bu duayı 7 defa üst üste okursa ve bu esnada da kendisini Cenab-ı Hakk'ın merhameti ve rahmetine iltica etmiş olarak bulursa, o kişinin bütün kötülüklerden korunacağı ve bütün musibetlere karşı muazzam bir potansiyel ile dolacağı bilinmektedir.

Fakat bu muazzam niyazı okuyan kişinin 7 defa üst üste okuması ve bu esnada da Cenab-ı Hakk'ın merhametine ve kudretine tam manası ile iltica etmesi gerekmektedir; aksi takdirde dua, etkisiz ve hükümsüz olacaktır.

Birçok İslam alimi bu duanın iksir-i azam mahiyetinde ve niteliğinde olduğunu ifade etmişlerdir, çünkü gerçekten de bu iç rahatlatan duayı okuyan ve duanın mucizelerini üzerinde gören birçok insan bulunmaktadır ve bunların aktarımları da bizim için oldukça anlamlıdır.

Size iç rahatlatan dua başlığı altında oldukça etkili 5 adet müthiş duadan bahsederek darda veya zorda kaldığınızda hangi duaları okumanız gerektiğini izah etmeye çalıştığımız bu yazımızı bitirirken, şimdi de müthiş bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyoruz.Daha fazla göster
yukarı ok