Haber Tarihi: 20 Mayıs 2024 03:51 - Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 03:51

Cuma günü için özel dualar, Cuma günü hangi dualar edilir, cuma sözleri

Cuma gününe özel dualar hangileri diyerek aramalar yapılıyor ve araştırmalar yapılıyor. Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan Cuma günü için okunacak dualar, sureler, zikirler Cuma günü duası bulunuyor. Bugünlerde Cuma namazı için geçerli mazereti olan veya camiye gidemeyenler ya da ggittikten sonra Cuma gecesi duası, Cuma duası yapmak isteyenler için bir çok detay bulunmaktadır. Cuma gününe özel dua etmek isteyenler için Cuma duası, Cuma gecesi duası, cuma günü okunacak dualar, cuma hangi dualar okunur? detayları ile karşınızdayız.

Cuma günü için özel dualar, Cuma günü hangi dualar edilir, cuma sözleri
Abone Ol
Cuma gününe özel bir çok dua Cuma günü sureleri, Cuma günü için zikirler bulunmaktadır. Cuma namazından önce veya Cuma gecesi okunacak dualar ile ibadetlerini gerçekleştiren müslümanlar bulunmaktadır. Bazı din alimleri Cuma günü hangi duaları okunması gerektiği yönünde tavsiyeler vermişti. Cuma günü okunacak dualar, sureler, zikirler, Cuma gecesi duaları detayları...

Cuma günü dua okumak isteyen müslümanlar Cuma duaları Cuma sureler inceliyor
CUMA GECESİ HANGİ DUALAR OKUNUR?

Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. [Tergib]

Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. [Dare Kutni]

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. [Taberani]

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. [İsfehani]

Cuma günü gusledenin günahları affolur. [Taberani]

CUMA KAÇTA, CUMA NAMAZI SAATLERİ DİYANETTEN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINCUMA DUASI NEDİR?


Ey bağışlaması bol Rabbim, bildiğim bilmediğim, gizli aşikar, büyük küçük işlemiş olduğum her hatadan her günahtan Sana sığınıyorum. Sen merhametinle beni bağışla. Tekrar hata etmekten Sana sığınırım Sen lütf-u kereminle beni muhafaza eyle Allahım. Sonsuz merhametinle beni, anne ve babamı, kardeşlerimi, evlatlarımı ve neslimi bağışla, günahlarımızı affeyle Allahım.

Ey gecenin karanlığında küçücük karıncanın dilindeki zikrini işiten Rabbim, Sen ki azamet ,kudret, heybet ve kudretin tek sahibisin, kırık gönüllere yakın olansın, kimsesizlerin sahibisin. Sen ki sonsuz merhamet sahibisin, kuluna karşı pek şefkatli pek merhametlisin. Sen ki; "Ben kulumun zannı üzereyim." buyuruyorsun. Merhametinin gücünün azabını geçtiğini buyuruyorsun. Bizler de Senin merhametine sığınıyoruz. Bizleri dünya ve ahiret sıkıntılarından koru, muhafaza eyle. Bu saatte el açmamıza sebep olan sıkıntılarımızı bertaraf eyle. Gözümüzü, gönlümüzü yaşartan dertlerimizi sevince çevir. Tek derdimiz Senin rızanı kazanabilmek olsun, tek derdimiz Senin dinine hizmet edebilmek olsun. Bizleri dünya dertlerinden uzaklaştır, dünyaya ait sıkıntılardan Sana sığınırız bizleri dünyaya dalmaktan ahireti unutmaktan muhafaza eyle.

CUMA DUASI NASIL OKUNUR?

Ey ilmi istediğine, rızkı isteyene veren Rabbim. Bizlere maddi ve manevi zenginlik ihsan eyle. Bizlere ilim kapıları aç, Seni ve dinini öğrenebilmeyi, öğretebilmeyi, yaşayabilmeyi nasip eyle. Öğrendiklerimizle amel edebilmeyi nasip eyle.

Rabbim ,bizleri, evlatlarımızı, neslimizi Sana her daim ibadet eden razı olduğun kullardan eyle, Efendimiz (s.a.v.) ümmet olan daim sünnetine uyanlardan eyle. Bizlerden ve neslimizden daima razı ol ve bizleri daima razı olacağın hal üzere eyle, bir an olsun bizi nefsimizin, şeytanın eline bırakma Allahım.

Duanın özü, sözlerin en güzeli Efendimize (s.a.v.) aittir. Efendimiz (s.a.v.) Senden her ne hayırlı dilekte bulundu ise bizler de istiyoruz kolaylıkla bizere de nasip eyle Allahım. Her neden Sana sığındı ise bizlerde Sana sığınıyoruz bizleri de muhafaza eyle Allahım.

Sen bizden biz Senden razı olmadan emanetini alma Allahım. En güzel anımızı son anımız eyle. Bizleri dünyada imandan ayırma son nefesimizde hüsnü hatime nasip eyle Allahım. Bizleri dünyada da ahirette de Efendimize (s.a.v.) yüz karası eyleme.

Amin...CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." (Taberani)
El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O'na gönülden teslim olun."

Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım." (Cem'ul Fevaid)

İmam-ı Suyuti, el-Cami'u's-sağir'inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlas, Felak ve Nas sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teala onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur."(Suyûtî, el-Camiu's-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttaki, II, 648/4985)

"Allah'ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal'ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım." (Kütüb-i Sitte)

Cuma günü okunacak rızık duası : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu'idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma'siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Rızık duasının Türkçe manası : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah'ım. Helalin ile beni
haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.CUMA GÜNÜ OKUNACAK HACET DUALARI

Cuma günü 100 defa" "YA ALLAH" diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.

Cuma Günü Duaların Kabulü İçin Zikirler

Cuma Günü "YA VALİ" esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.

Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.

Cuma gecesi "YA DARR" Esmasını (100) kere çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.

Cuma Günü " YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma namazından sonra 100 defa" YA GAFUR" İsmini okumaya devam eden kişi mağfirete nail olur ve şifa bulur.

Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. [Tergib]

Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. [Dare Kutni]

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. [Taberani]

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. [İsfehani]CUMA GÜNÜ OKUNACAK ZİKİRLER

Cuma günü gusledenin günahları affolur. [Taberani]

Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. [İbni Sünni]

Cuma günü akşama doğru "Yâ Veliyy" ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma gecesi 1000 defa "Yâ Muhsî" ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma günü 1000 defa "Yâ Vâlî" ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa "Yâ Ganiyy, Yâ Muğni" ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

Cuma geceleri 100 defa "Yâ Dârr" ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma namazından sonra yüz defa "Yâ Gafur" ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa "Ya Basîr" ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma Günü "YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.

Cuma günü Sabah 'YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah'a bildirrisen isteğin kabul olur.

DUHAN SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Ha Mim.
Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.
Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.
Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle.
(O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir azaptır.
İnsanlar, "Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz" derler.
Nerede onlarda öğüt almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan bir peygamber gelmişti.
Sonra ondan yüz çevirdiler ve "Bu bir öğretilmiş, bu bir deli!" dediler. Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine eski halinize döneceksiniz.
Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız.
Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti.
O şöyle demişti: "Allah'ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim."
"Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) getiriyorum." ?19? "Şüphesiz ki ben, beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım."
"Bana inanmadınızsa benden uzak durun."
Sonra Mûsâ Rabbine, "Bunlar günahkâr bir toplumdur" diye seslendi.
Allah da şöyle dedi: "O halde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz."
"Denizi açık halde bırak." Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.
Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar.
Nice ekinler, nice güzel konaklar!
Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler!
İşte böyle! Onları başka bir topluma miras bıraktık.Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.
Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.
Andolsun, onları, bir bilgi üzerine (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık. Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan mûcizeler verdik.
Bunlar (müşrikler) diyorlar ki: "İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz."
"Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin."
Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helâk ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi.
Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlenmek için yaratmadık.
Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar.
Şüphesiz, hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı zamandır.
O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Yalnız, Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir.
Şüphesiz, zakkum ağacı, günahkarların yemeğidir.
O, maden eriyiği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar.
(Allah görevli meleklere şöyle der:) "Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin."
"Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün."
(Deyin ki:) "Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin!?"
"İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir!"
Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler.
Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.
İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar.
İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.
Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler.
Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.
Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.
(Ey Muhammed!) Biz Onu (Kur'an'ı) senin dilinle kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alsınlar.
Artık sen (onların başına gelecekleri) bekle; onlar da beklemektedirler.

CUMA NAMAZI SAATLERİ, CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Gidilen camilerde doğru saatte gitmek Cuma saatleri, Cuma namazı saat bilgilendirmelerini almak önemlidir. Cuma namazı saatleri Edirne, Balıkesir, Bursa, İzmir, İstanbul için her şehirde fakrlılık gösterebilir. Cuma namazı saati, Cuma kaçta bilgilerini paylaşmak da büyük sevaptır. Cuma namazı konularında yapılan açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Camiide cemaat ile Cuma namazı kılmak isteyenler saat kaçta araştırmasını gerçekleştiriyor. Bu konuda yanılmak istemeyenler için yapılan bu aramalarda doğru saatleri cemaatteki kişiler de birbirleri ile paylaşıyor. Cuma namazı bilindiği gibi farzı iki rekat olan bir namazdır. Bu namaz cemaat ile birlikte kılınır ve sevapları din alimleri tarafından anlatılır. 

Hangi saatte cuma namazı kılınıyor, illere göre cuma namazı saatleri gibi bilgiler şehirden şehire veya bulunduğunuz konuma göre değişiyor...

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere sekiz rekat da sünneti vardır (Kasani, Bedai', I, 269).
İmam Ebu Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekat olmak üzere toplam altı rekattır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kasani, Bedai', I, 285).CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebu Davud, Taharet, 130; Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

CUMA NAMAZI TEK BAŞINA KILINABİLİR Mİ?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre, imamın dışında en az üç, Ebu Yusuf'a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü'l-Hümam, Feth, II, 58).

Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu', IV, 487; İbn Kudame, el-Muğni, III, 202-203). Maliki mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşi, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? VİDEO YOUTUBE İZLEHz. Peygamberin (s.a.s.) Medine'ye hicretinden önce Nakiu'l-Hadamat'ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mace, İkametu's-Salat, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus'ab b. Umeyr Medine'de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhaki, es-Sünenü'l-kübra, III, 255).

Resulullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhaki, es-Sünenü'l-kübra, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

Cuma namazı saat kaçta, İzmir Cuma namazı, Aydın Cuma namazı, Cuma saatleri, Cuma kaçta kılınacak, cuma namazı nasıl kılınır bilgilerini öğrenmek için haberimizde bilgilendirme paylaşımları bulunmaktadır. Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Genel Haber
Daha fazla göster
 Reklam 

SON HABERLER

yukarı ok