Salat-i Münciye (Salaten Tüncina) Duası nedir, nasıl okunur, anlamı nedir?

Berat Kandili okuması efdal olan Salat-ı Münciye (Salaten Tüncina) nasıl okunur? Salat-ı Münciye duasının okunuşu ve anlamı naslldır? Salat-ı Münciye duası ve fazileti.

07 Nisan 2020 21:36
Salat-i Münciye (Salaten Tüncina) Duası nedir, nasıl okunur, anlamı nedir?
Salat-ı münciye (Salaten Tüncina) duasının Arapça yazılışı, okunuşu ve anlamı şu şekildedir:
"Allaahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin, salaten tüncina biha min cemiil ehvaali vel afat, ve takdi lena biha cemi'al hacat, ve tutahhiruna biha min cemi'isseyyi'aat ve terfe'una biha indeke a'ledderecaat, ve tübelliğuna biha aksa'l gayat, min cemi'il hayrati fi'l hayati ve ba'del memaat, inneke ala külli şey'in kadir."

SALAT-I MÜNCİYE (SALATEN TÜNCİNA) ANLAMI

"Allah'ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa'ya salat eyle. Öyle bir salat ki; o salat vesilesiyle bizi bütün korku ve afetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesilesiyle bizi, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır. Şüphesiz sen her şeye kadirsin."

Salat-ı münciye duasının dini dayanağı var mıdır

"Salat-ı münciye", "Salat-ı tefriciye" duaları, Hz. Peygamberden (s.a.s.) nakledilen dualardan değildir. Bunlar, Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Peygambere (s.a.s.) salat-ü selam getirmeyi emreden ayetine istinaden asr-ı saadetten çok sonraları tanzim edilmiş salat-ü selam türü dualardır.

Dualar Allah'a arz edilmeden önce, Allah'a hamd-ü sena ve Peygamberine de salat-ü selam getirilmelidir. Resulullah (s.a.s.), dua eden bir adamın, dua sırasında kendisine salat ve selam okumadığını görmüş ve "Bu kimse acele etti." buyurmuş, sonra adamı çağırıp "Biriniz dua ederken, Allah Teala'ya hamd-ü sena ederek başlasın, sonra O'nun Peygamberine salat okusun, sonra da dilediğini istesin." (Ebu Davud, Vitr, 23) buyurmuştur.

Salavat, Hz. Peygamber (s.a.s.) için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir. Salavat duaları genellikle "Allahümme salli..." lafızlarıyla başlar. Söz konusu duaların da bu lafızlarla başladığı ve bu dualarda Hz. Peygambere salat-ü selam getirerek dünyevi ve uhrevi birtakım hacetlerin arz edildiği bilinmektedir. Buna göre belli sayılarda okumanın dini bir gereklilik olduğu inancına kapılmaksızın ve namazların arkasından okunması alışkanlık haline getirilmeksizin bu salavat/dualar her zaman okunabilir.

SALAT-I MÜNCİYE (SALATEN TÜNCİNA) ANLAMI

 

 

"Allah'ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ'ya salât eyle. Öyle bir salât ki; o salât vesîlesiyle bizi bütün korku ve âfetler-den kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesîlesiyle bizi, hayâtta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır.
Şüphesiz sen her şeye kâdirsin."


Daha fazla göster
yukarı ok