Kunut Duaları Arapça okunuşu, Allahümme iyyakenabüdü duası oku

Kunut duaları arapça okunuşu yoğun şekilde aratılmaya devam ediyor. Bu önemli dua hakkında bilgi almak isteyen müslümanlar Kunut duaları Arapça okunuşu ile Allahümme iyyake nabüdü duası bilgisini öğrenmek istiyor. Kunut duaları, Yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekatında rükudan önce tekbir alınarak yapılan duadır. Kunut duaları ile ilgili detayları öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz...

16 Nisan 2021 18:53
Kunut Duaları Arapça okunuşu, Allahümme iyyakenabüdü duası oku
Kunut duaları Arapça okunuşu bilgisi müslümanlar tarafından biliniyor. Araştırma yapmak ve doğru şekilde Arapça okumak isteyenler tekrar hatırlamak için Konut dualarını Allahümme iyyake nabüdü diyerek okuyor ve ibadetini ediyor. Vitir namasının Vitir namazının son rekatında rükudan önce tekbir alınarak okunan Kunut Duaları, İslam alemi için mühim bir yere sahiptir. Müminlerin vitir namazını kılarken bu duayı ezbere bilmesi gerekir. Kunut Dualar iki tanedir. Kunut 1 Duası, " Allahümme inna nesteinüke" başlar. Kunut 2 duası ise " Allâhümme iyyake na'büdü" olarak başlar. Kunut 1 ve Kunut 2 duası Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali için doğru yerdesiniz. Bu başlık altından bu duaları okumaya başlayabilirsiniz.
KUNUT DUASI ARAPÇA OKUNUŞU - 1

Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.KUNUT DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

KUNUT DUASI ARAPÇA OKUNUŞU - 2

Allâhümme iyyâke na'büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes'â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.KUNUT DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.

Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

KUNUT DUALARI NEDİR?

Kunut sözlükteki kelime anlamı olarak "İbadet, kıyam ve dua" anlamlarına gelir. Bir Fıkıh terimi olarak Kunut kelimesi, "taatte bulunmak, şerden kurtulmak ve dua etmek" anlamını taşır.

KUNUT DUALARI NEREDE OKUNUR?

Kunut Duaları yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının üçüncü rekatında, rükudan sonra okunur.

Rükudan sonra tekbir getirilerek eller havaya kaldırılır ve Kunut duaları okunur, eller indirilmeden secdeye gidilir.KUNUT DUALARININ FAZİLETİ

Kunut Dualarının fazileti konusunda pekçok rivayet bulunur. Ancak bunlardan en bilinenlerinden bazıları şöyle:

1 - "Peygamberimiz (a.s.m.) Miraç'ta, Sidre-i Mühteha'ya çıktı, bir rekât namaz kıldı. Buna bir rekât da kendisi ilâve etti. Namaz iki rekât oldu. Cenab-ı Hak kendisine bir rekât daha kılmasını emretti. Böylece namaz, akşam namazı gibi vitir [tek] oldu. İşte Peygamberimiz üçün-cü rekâtı kılacağı sırada İlâhî rahmet ve nur tecelli etti. Peygamberimiz o nur içinde kaldı. Ve kendinden geçmiş vaziyette elleri çözüldü. Sonunda ellerini kaldırarak tekbir aldı. İşte elleri kaldırmak böylece sünnet oldu.,"

2 - Başka bir rivayette ise, Peygamberimiz üçüncü rekâtı kılacağı sırada Fatiha ve zamm-ı sûre okudu. Rükûa gideceği sırada Cehennemi gördü. Cehennem ehli kömür gibi sim siyah olmuştu. Peygamberimiz bu halde de kendisinden geçti ve elleri çözülüverdi. Hemen Cebrail (a.s.) geldi, Peygamberimizin üzerine Kevser suyundan döktü. Böylece Peygamberimiz kendine geldi. Tekbir alıp kunut dualarını okudu. Kunut duasında Cehennemden ve Cehennem ehlinden Allah'a sığındı.

3 - Vitir namazının vakti ve fazileti hakkında da Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Allah size bir namazı ziyâde kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi." Bilindiği üzere, Arapların yanında o zamanlar en kıymetli dünya malı kırmızı tüylü develerdi. Hadiste, vitir namazının en kıymetli dünya malından daha hayırlı olduğu bildirilmektedir.

Daha fazla göster
yukarı ok