Teravih namazı kaç rekattır? Kadir Gecesi teravi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi'nde Teravih namazı kaç nasıl kılınır ve kaç rekattır? Teravih namazının detayları, Kadir Gecesi'nde kılınan Teravih namazı ve dualarının okunuşu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

11 Haziran 2018 01:03
Teravih namazı kaç rekattır? Kadir Gecesi teravi namazı nasıl kılınır?
Kadir Gecesi'nde Teravih namazı nasıl kılınacak, 10 Haziran Pazar(bugün) yatsı ezanı kaçta okunacak, teravih namazı kaçta kılınacak sorularının yanıtı haberimizde. Peki konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı ne açıklama yaptı? İşte bugün Teravih ve yatsı namazı saat bilgisi...
BUGÜN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
- Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.

- Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.

- İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.

- Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübh,neke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, (Cemaat ayakta başka bir şey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

- Burada imam gizlice Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, All,hümme salli ve All,hümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.

- Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat gizilce Sübhaneke'yi okur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.

- İmam gizlice Besmele'yi, açıktan da fatiha ve bir sure okuyarak yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.

- Bu son oturuşta da imam ve cemaat "Ettehiyyatü, All,hüme salli, All,hümme barik, Rabben, ,tina ve Rabbena firli" okuduktan sonra sel,m verirler. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.

- Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.TERAVİH NAMAZINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

1-Teravihe başlamadan önce okunan dua:

Sübh,ne zil-mülki vel-melekût. 
Sübh,ne zi'l-ızzeti vel-azameti vel cem,li vel-cel,li vel ceberût.
Sübh,n-el melikil mevcûd. Sübh,nel melik-il ma'bûd.
Sübh,n-el melikil hayy-illezî l, yen,mü ve l, yemût.
Sübbûhun, kuddûsün, Rabbün, ve Rabb-ül mel,iketi ver-rûh.
Merhab,, merhab,, merhab, ya şehr-i Ramaz,n.
Merhab,, merhab,, merhab, y, şehr-el bereketi vel gufr,n.
Merhab,, merhab,, merhab, y, şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve til,vet-il Kur',n. Evvelühû, ,hıruhû, z,hiruhû, b,tınühû y, men l, ilahe ill,hû. (Allahümme salli al, Muhammed.)
Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhab,) yazılı olan yerler (Elved,) diye okunur.
İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli al, Muhammed)

2-Teravih aralarında,her dört rekatın sonunda okunacak dua:

Allahümme salli al,, seyyidin, Muhammedin ve al, ,li seyyidin, Muhammedin biadedi külli d,in ve dev,in ve b,rik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîr,. (Allahümme salli al, Muhammed) En son dördüncü rek'at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîr,n ve kesîr,) denir.

3-Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua(Elleri açıp 3 defa):

Y, hann,n, y, menn,n, y, deyy,n, y, bürh,n,
Y, zel-fadli vel-ihs,n, nerc-ûl afve vel-gufr,n,
Vec'al-n, min utek,i şehr-i ramaz,n bi-hürmet-il Kur',n.

4-Vitr namazına başlamadan (ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED) denir.

TERAVİH NAMAZI SÜNNET Mİ FARZ MI?

Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünettir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed teravih namazını farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Peygamberimizin teravih namazını nasıl kıldığını Hazreti Aişe şöyle anlatmıştır;
-"Resulullah (asm) bir gece mescidde nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı.
Sabah olunca "Resûlullah geceleyin mescidde namaz kıldı" diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz (asm) namaz kıldı. Halk yine olanları konuştu, katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid, insanları alamayacak hale gelmişti. Ancak Peygamberimiz (asm) bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı.

Sabah olunca Efendimiz (asm):

-'Yaptığınızı gördüm. Size çıkmamdan beni alıkoyan şey, namazın sizlere farz oluvermesinden korkmamdır' buyurdu.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINABİLİR Mİ?


Teravih namazını cemaatla kılmak sünnet-i kif,yedir. Bir memlekette yahut bir mahallede oturan insanların bir kısmı teravihi mescidlerde cemaatle kılarlarsa teravihi cemaatla kılma sünneti yerine getirilmiş olur. Bu durumda başkaları için teravihi tek başına kılmak c,iz olur. Ne var ki teravih namazı uzun olduğundan tek başına kılanda, yanılma veya ihmal durumu olabilir. Hiç olmazsa evlerde ev halkıyla cemaat olup birlikte kılınırsa, böyle bir mahzur da ortadan kalkmış olur.

Teravihi cemaatla kılmanın sünnet olması, Peygamberimizin fi'li ile sabittir. Resûlüllah Efendimiz, Ramazan'ın 23, 25 ve 27. geceleri mescide çıkarak Sah,be-i Kir,m'a teravih kıldırmıştır. Her gece kıldırmamasının sebebi ise, teravihi cemaatle kılmanın v,cib olduğu sanılmaması içindir.

TERAVİH NAMAZININ ÖNEMİ

Teravih, Ramazan ayı boyunca her gece kılınan bir namazdır. Kadın-erkek herkes için sünnet-i müekkededir ve İsl,m'ın şe,irindendir.

Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

2017 Ramazan ayında ilk Teravih namazı 26 Mayıs 2017 gecesinde kılınacak. Teravih Namazı dini bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlil (la ilahe illallah demek) ve salavat ile meşgul olunması uygundur.
Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

Daha fazla göster
yukarı ok