Sınavda heyecanlanmamak için dua, Zihin açan dua, sınav sabahı okunacak dua (YKS 2020)

YKS öncesi hem öğrenciler hem de veliler sınava girmeden önce dua okumak için araştırmalar yapıyor. Sınavda heyecanlanmamak için dua veya zihin açan sınav sabahı okunacak dua gibi çeşitli şekillerde merak edilenler bulunuyor. Sınav öncesi ve sonrasında dua etmek sınav stresi konusunda dini inançları doğrultusunda stresini azaltmak ve şans dilemek amaçlarıyla yapılıyor. YKS sınav duası, YKS dua, YKS için dua, sınav sabahı dua, YKS 2020 dua ve daa bir çok bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz...

28 Haziran 2020 08:54
Sınavda heyecanlanmamak için dua, Zihin açan dua, sınav sabahı okunacak dua (YKS 2020)
Sınav öncesi okunacak dualar arasında bir çok farklı bilgi din adamları tarafından ortaya konmuş durumda. Verilen bilgiler ışığında sınav öncesi okunacak duaları sizlele buluşturuyoruz.

YKS sınavına girecekler için dua okumak veya sınav öncesi okunacak dualar önemlidir çünkü öğrenciler ile veliler dua okumak isteyebilir. Sınav stresinden uzaklaşmak ile birlikte iyi şans getirmesi ve sınav esnasında konsantresini daha iyi sağlamak isteyenler sınav öncesi okunacak duaları öğrenmek isteyebilir. Bir çok farklı şekilde yapılacak aramaların sonrasında istediğiniz sınav dualarını bulabilirsiniz.
SINAVDA HEYECANLANMAMAK İÇİN DUA, SINAV SABAHI OKUNACAK DUA

Özellikle YKS öncesinde dua okuma konusunda yapılabilecekler bulunuyor. Bunun için din bilginleri ve din alimlerinin sınav öncesi dua okuma konusunda verdiği tavsiyeler ışığında bazı dua ve hadisler bulunuyor. Halk arasında bilinen bu duaları okumanın faydalı olduğu belirtilmiştir. 

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

SINAV ÖNCESİ OKUNACAK DUA, SINAVA GİRECEKLER İÇİN DUA

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

NİHAT HATİPOĞLU SINAVLARDAN ÖNCE OKUNABİLECEK DUALAR VİDEOSU!– Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

– Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

– "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

– Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

Daha fazla göster
yukarı ok