Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayının önemi ve anlamı

Muharrem ayı anlam ve önemi nedir? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Muharrem ayında Aşure günü hangi tarihe denk geliyor? Muharrem ayı bugün başladı mı? İşte detaylar...

11 Eylül 2018 03:34
Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayının önemi ve anlamı
Muharrem ayı bugün başladı! Müslümanlar için önemli dönemlerden biri olan Muharrey ayı, 11 Eylül Salı günü itibariyle başlayacak. Muharrem ayında hangi ibadetler yapılmalıdır? Okunacak duaları ve nasıl namaz kılınacağını sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Muharrem ayı 2018 yılında 11 Eylül Salı günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür. Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam ,leminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Bu sene Aşure günü 20 Eylül Perşembe gününe denk geliyor.

Muharrem – 2018: 11 Eylül 201 Salı

Hicri yılbaşı – 2018: 11 Eylül 2018 Salı

Aşure günü – 2018: 20 Eylül 2018 Perşembe

MUHARREM AYININ İLK GÜNÜNDE NE YAPILIR?

Muharrem ayının birinci gününde, her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlas-ı Şerif okuyanları Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle bu alemden kul borcu ile huzuruna getirmeyecek, dünyada ödemeye muvaffak kılacaktır.

Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak faziletli ibadetlerdendir. Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10. günlerde oruç tutmalıdırlar.

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) 9. günü seferde bulunduğundan yalnız 10. günü oruç tutmuşlar ve "Sağ olursak gelecek sene 9. günü de tutarız." buyurmuşlardır.

Bu ayın perşembe, cuma, cumartesi günlerinde peş peşe oruç tutulursa 900 senelik nafile oruç sevabı verilir.

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam 53 yaşındayken Medine'ye hicret etti. Bir hafta yolculuk yapıp miadi Eylül ayının 20. ve Rebiülevvel'in 8. Pazartesi günü, Medine yakınındaki Kuba köyüne vardılar. Eylülün 23. gününü de burada geçirip, Cuma günü Medine'ye girdiler. Bu seneki Muharrem ayının birinci günü, yani hicretten 66 gün evvel, Müslümanların hicri-kameri sene başlangıcı oldu. Bu da, tarihçilere göre miladın 622. yılındaydı. Temmuz ayının 16. Cuma gününe rastladığı, Ahmed Ziya Beyin "Kozmoğrafya" kitabında yazılıdır. Kuba köyüne ayak bastığı 20 Eylül günü Müslümanların yılbaşısı, yani hicri sene başlangıcıdır. 20 Eylül gününü başlangıç kabul eden güneş yılına da "Hicri-Şemsi Yıl" denir.MUHARREM AYINDA ORUÇ NE ZAMAN TUTULUR?

Ramazan ayı dışında kalan aylar içerisinde oruç tutmanın en faziletli olduğu aylar, haram aylardır. Dolayısıyla, Muharrem ayının tamamı oruçlu geçirilebileceği gibi, özellikle Zilhicce'nin son gününü oruçlu geçirip Muharrem ayının 1. gününü de beraberinde oruçlu geçirmek çok faziletlidir.

Her hicri ayda olduğu gibi bu ayın da 13, 14 ve 15. günlerini oruçlu geçirmenin ve haram aylardan olması hasebiyle özellikle Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini oruçlu geçirmenin mükafatı çok büyüktür.

Muharrem ayı içerisinde yer alan 'Aşure Günü' de sene içindeki en faziletli günlerden biridir. Bu günü tek olarak oruçlu geçirmemek kaydıyla, bir gün öncesi ya da bir gün sonrasını ilave ederek oruçlu geçirmek, faziletli amellerdendir.MUHARREM AYINDA KILINAN NAMAZLAR

Bu ay senenin birinci ayıdır. Bu ayın birinci gecesi, akşam ve yatsı arasında ( yani zilhicce'nin son gününü, Muharrem'in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için iki rekat namaz kılınır.

Namaza şu niyetle başlanır :
"Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; avfı ilahine, feyzi ilahine, mazhar kılman; dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için ; Allahu Ekber "

Her iki rekatta :
7 Fatihai şerife, 7 Ayetel- kürsi, 7 İhlası şerif, okunur.

Namaz dan sonra :
11 defa :
La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.
11 İstiğfarı şerif,
11 Salevatı şerife, okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının afvı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

HİCRİ YILBAŞI HANGİ GÜN?

Muharrem ayı, 12 ay ve 355 gün olan kameri yılın ilk ayıdır. Adından da anlaşılacağı üzere, kameri yılda, güneş değil ayın hareketleri esas alınır. Hicrî tarih, Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Mekke'den Medine'ye göç edişi ile başlar. Hicretin takvim başlangıcı olarak kabul edilmesi, Hz. Ömer devrinde olmuştur. Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yıl (Miladi 622), İsl,mî takvimin başlangıç yılı (Hicri 1) olarak, Muharrem ayı da bu takvimin ilk ayı olarak kabul edildi. Muharrem ayı 2018 yılında 11 Eylül Salı günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

MUHARREM AYINDA AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşure, muharrem ayının onuncu günüdür. İsmini Arapça on manasına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya ad olarak "aşure" şeklinde telaffuzu yaygındır. Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cudi dağına aşure günü oturmuştur… Bu özellikleri bakımından aşure bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Nitekim Hz. Aişe'den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıklarından; Kabe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir.

Daha fazla göster
yukarı ok