Meteor Nijerya'ya düştü mü? Nijerya meteor videosu gerçek mi?

Nijerya meteor düştüğü haberleriyle bir anda gündeme geldi. Nijerya meteor çıktığı haberleri sosyal medyada hızla yayıldı ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.

01 Nisan 2020 04:59
Meteor Nijerya'ya düştü mü? Nijerya meteor videosu gerçek mi?
Nijerya meteor haberleriyle sosyal medyada gündeme geldi. Sosyal medyada Nijerya'da meteor düştü şeklinde yer alan videoda geniş bir arazide büyük bir çukur oluştuğu görüldü.
Videolarda yer alan görüntülerin ardından özellikle twitter kullanıcıları Nijerya'ya meteor düştü haberlerine büyük ilgi gösterdi. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Meteor Nijerya'ya düştü mü? Nijerya meteor videosu gerçek mi?

Meteor düştü haberleri üzerine Nijerya'dan görüntülerin gerçeği ortaya çıktı. Videoda görülen büyük çukurun maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle gerçekleştiği duyuruldu.

Nijerya nerededir?

Resmi adı: Nijerya Federal Cumhuriyeti

Başkenti: Lagos (Nüfusu: 1.410.000)

Diğer önemli şehirleri: İbadan, Sokoto, Ogbomoşo, Kano, Kaduna, Oşogbo, İlorin, Abeokuta, Majduguri, Akure.

Yüzölçümü: 923.768 km2.

Nüfusu: 92.000.000 (1993 tahmini) (Nüfus bakımından Afrika ülkeleri arasında birinci sırayı alır.) Nüfusun % 36'sı şehirlerde yaşamaktadır. Ortalama ömür 52 yıldır. Çocuk ölümlerinin oranı yılda ortalama binde 96'dır. Nüfusun % 48'ini 14 yaşın altındakiler oluşturmaktadır.

Km2 başına düşen insan sayısı: 99.6

Nüfus artış hızı: % 2.1

Etnik yapı: Nijerya çok değişik etnik unsurların bir arada yaşadığı bir ülkedir. Bunların içinde en kalabalık etnik kitle % 21.2 orana sahip olan Hausalardır. Nijerya'daki Hausaların % 90'ı Müslümandır. İkinci sırada % 21 orana sahip olan Yorubalar gelir. Yorubaların % 50'si Müslümandır. Onlardan sonra % 18 orana sahip olan İbolar gelir. İboların tamamına yakını hıristiyandır. Ardından gelen unsur % 11.2 orana sahip olan Fulanilerdir. Fulanilerin % 92'si Müslümandır. (Hausalar, Yorubalar ve Fulaniler hakkında Benin'deki etnik unsurlara bkz.) Onlardan sonra gelen etnik unsur % 4.2 orana sahip olan Kanurlardır. Kanurların tamamı Müslümandır. Bunların dışında hiçbirinin oranı % 1'i bulmayan 200'den fazla kabile bulunmaktadır. Bunların belli başlıları da Çad Arapları, Songaylar, Bantular ve Gwarulardır.

Dil: Resmi dil İngilizce'dir. Ancak halk arasında Hausa, Yoruba, İbo dilleri gibi değişik yerel diller konuşulmaktadır.

Din: Devletin resmi dini yoktur. Resmi kayıtlara göre halkın % 51'i Müslümandır. Müslümanların geneli sünni ve Malikidir. Müslümanlardan sonra % 33 orana sahip olan hıristiyanlar gelir. Hıristiyanların beşte dördü protestan kalanı katoliktir. Halkın % 16'sını da yerel dinlere bağlı animistler oluşturur. Çok az sayıda da yahudi vardır. Müslümanlar daha çok kuzeyde, hıristiyanlar ise güneyde yoğundurlar.

Coğrafi durum: Batı Afrika ülkelerinden olan Nijerya, kuzeyden Nijer, kuzeydoğudan Çad, doğudan Kamerun, güneyden Atlas Okyanusu, batıdan Benin'le çevrilidir. En yüksek yeri Şebşi Dağı (2042 m.)'dır. En önemli akarsuları Nijer, Kadona ve Benue ırmaklarıdır. Çad gölüne de kıyısı vardır. Topraklarının % 37'si tarım alanı, % 23'ü otlak, % 16'sı ormanlık ve çalılıktır. Ülkenin kuzey kesimi nispeten çöl, doğu kesimi ise biraz dağlıktır. Güney kesim daha çok ormanlarla ve tarıma elverişli alanlarla kaplıdır. Ülke genelde tropikal iklimin etkisindedir. Atlas Okyanusu kıyısı iç kesimlere göre daha çok yağmur alır. Atlas Okyanusu kıyısında bulunan başkent Lagos'ta yıllık sıcaklık ortalaması 27.1 derece, yıllık yağış ortalaması 1837 mm.'dir. Kuzeyde Nijer sınırı yakınında bulunan Sokoto'da yıllık sıcaklık ortalaması 28.4 derece, yıllık yağış ortalaması 734 mm.'dir. Sokoto'nun biraz güneyinde ve daha doğuda bulunan Kano'da ise yıllık sıcaklık ortalaması 26.3 derece, yıllık yağış ortalaması da 866 mm.'dir.

Yönetim şekli: Federal bir sistemin hâkim olduğu Nijerya'da eyalet yönetimleri geniş yetkilere sahiptirler. Merkezi yönetimde çok partili demokratik sisteme tam anlamıyla ancak 1994'te geçilebildi. Bununla birlikte birçok askeri ihtilalin yaşandığı Nijerya'da askeri rejimin izleri hâlâ etkisini göstermektedir. Yeni sisteme göre devlet başkanı halk tarafından seçilmektedir. Ülkede iki meclisli bir parlamenter sistem hâkimdir. Birinci meclis 91, ikinci meclis 593 üyeden oluşmaktadır. Eyaletlerin de ayrıca kendi federal meclisleri vardır. 1 Ekim 1979'da yürürlüğe konan anayasada bazı düzeltmeler yapılmıştır. Hukuk sistemi genellikle İngiliz hukuk sisteminin bir kopyasıdır. Nijerya, BM, Afrika Birliği Örgütü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği (OPEC), Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu, Afrika Antiller ve Pasifik Sözleşmesi, İngiliz Uluslar Topluluğu, IMF (Uluslararası Para Fonu) gibi uluslararası örgütlere üyedir. İslâm Konferansı Örgütü'ne 1986'da katıldı ancak içerdeki hıristiyan azınlığın baskısına boyun eğerek daha sonra çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Daha fazla göster
yukarı ok