İddaa Programı

DE
03/10
15:00
MS 1
2.06
MS 0
3.29
MS 2
2.60
Alt
2.07
Üst
1.47
Tümü
+36
INT
05/10
22:00
MS 1
1.74
MS 0
3.50
MS 2
3.51
Alt
1.99
Üst
1.58
Tümü
+127
05/10
19:45
MS 1
1.97
MS 0
3.46
MS 2
2.88
Alt
2.17
Üst
1.49
Tümü
+127
FR
02/10
21:45
MS 1
2.17
MS 0
2.76
MS 2
3.12
Alt
1.37
Üst
2.51
Tümü
+127
RU
02/10
16:30
MS 1
1.94
MS 0
2.96
MS 2
3.09
Alt
1.55
Üst
1.93
Tümü
+36
INT
03/10
19:00
MS 1
1.00
MS 0
6.99
MS 2
17.05
Alt
2.54
Üst
1.29
Tümü
+127
SA
MS 1
3.19
MS 0
3.00
MS 2
1.89
Alt
1.52
Üst
1.97
Tümü
+35
INT
MS 1
1.91
MS 0
3.12
MS 2
3.02
Alt
1.75
Üst
1.68
Tümü
+127
SA
MS 1
1.73
MS 0
3.35
MS 2
3.37
Alt
2.20
Üst
1.40
Tümü
+127
INT
MS 1
2.28
MS 0
2.81
MS 2
2.62
Alt
1.60
Üst
1.85
Tümü
+127
SA
03/10
18:35
MS 1
1.93
MS 0
2.82
MS 2
3.29
Alt
1.50
Üst
2.01
Tümü
+35
INT
MS 1
1.48
MS 0
3.48
MS 2
4.67
Alt
1.67
Üst
1.77
Tümü
+96
SA
02/10
20:00
MS 1
3.26
MS 0
3.23
MS 2
1.79
Alt
1.70
Üst
1.74
Tümü
+36
INT
02/10
21:00
MS 1
1.00
MS 0
9.78
MS 2
18.20
Alt
3.54
Üst
1.14
Tümü
+127
SA
MS 1
1.46
MS 0
3.39
MS 2
5.21
Alt
1.52
Üst
1.98
Tümü
+33
MS 1
2.59
MS 0
2.90
MS 2
2.25
Alt
1.60
Üst
1.86
Tümü
+36
MS 1
4.53
MS 0
3.69
MS 2
1.47
Alt
2.09
Üst
1.46
Tümü
+127
05/10
18:00
MS 1
1.36
MS 0
3.90
MS 2
5.48
Alt
1.98
Üst
1.51
Tümü
+127
INT
02/10
19:00
MS 1
1.80
MS 0
3.20
MS 2
3.25
Alt
1.67
Üst
1.76
Tümü
+96
02/10
19:00
MS 1
2.52
MS 0
2.98
MS 2
2.26
Alt
1.52
Üst
1.97
Tümü
+94
03/10
21:00
MS 1
2.47
MS 0
2.96
MS 2
2.31
Alt
1.47
Üst
2.05
Tümü
+96
02/10
21:00
MS 1
1.61
MS 0
3.47
MS 2
3.77
Alt
1.92
Üst
1.56
Tümü
+96
ES
03/10
20:00
MS 1
2.42
MS 0
2.95
MS 2
2.54
Alt
1.51
Üst
2.10
Tümü
+127
GB
03/10
21:45
MS 1
1.67
MS 0
3.51
MS 2
3.41
Alt
2.11
Üst
1.45
Tümü
+127
ZA
04/10
20:30
MS 1
2.75
MS 0
2.78
MS 2
2.21
Alt
-
Üst
-
Tümü
+6
INT
MS 1
1.70
MS 0
3.56
MS 2
3.81
Alt
2.02
Üst
1.60
Tümü
+127
05/10
19:45
MS 1
3.60
MS 0
3.38
MS 2
1.76
Alt
1.95
Üst
1.61
Tümü
+127
05/10
22:00
MS 1
1.10
MS 0
6.31
MS 2
13.15
Alt
2.27
Üst
1.44
Tümü
+127
ENG
MS 1
2.14
MS 0
3.37
MS 2
2.43
Alt
2.07
Üst
1.47
Tümü
+19
INT
MS 1
1.00
MS 0
7.55
MS 2
18.70
Alt
2.38
Üst
1.40
Tümü
+127
ENG
MS 1
2.84
MS 0
3.15
MS 2
1.97
Alt
1.81
Üst
1.63
Tümü
+19
INT
MS 1
1.14
MS 0
5.49
MS 2
8.56
Alt
2.19
Üst
1.41
Tümü
+93
CO
MS 1
2.13
MS 0
2.86
MS 2
2.81
Alt
1.47
Üst
2.07
Tümü
+35
AR
03/10
03:00
MS 1
1.69
MS 0
2.93
MS 2
4.10
Alt
1.41
Üst
2.19
Tümü
+127
INT
MS 1
1.54
MS 0
3.72
MS 2
4.63
Alt
1.88
Üst
1.70
Tümü
+127
MX
MS 1
1.37
MS 0
4.03
MS 2
5.13
Alt
2.17
Üst
1.42
Tümü
+35
GR
MS 1
1.90
MS 0
2.78
MS 2
3.45
Alt
1.51
Üst
1.98
Tümü
+127
DE
MS 1
1.88
MS 0
3.29
MS 2
2.95
Alt
1.99
Üst
1.51
Tümü
+36
US
05/10
03:30
MS 1
1.77
MS 0
3.38
MS 2
3.17
Alt
2.12
Üst
1.45
Tümü
+127
INT
MS 1
1.56
MS 0
3.67
MS 2
4.35
Alt
2.04
Üst
1.55
Tümü
+127
IL
02/10
20:30
MS 1
2.06
MS 0
3.15
MS 2
2.68
Alt
1.83
Üst
1.62
Tümü
+96
INT
04/10
22:00
MS 1
2.25
MS 0
3.31
MS 2
2.60
Alt
2.01
Üst
1.61
Tümü
+127
DE
03/10
15:00
MS 1
2.17
MS 0
3.57
MS 2
2.29
Alt
-
Üst
-
Tümü
+36
INT
04/10
15:00
MS 1
3.32
MS 0
3.07
MS 2
1.82
Alt
1.61
Üst
1.84
Tümü
+127
GB
03/10
21:45
MS 1
1.47
MS 0
3.81
MS 2
4.23
Alt
2.20
Üst
1.41
Tümü
+127
AR
03/10
00:30
MS 1
1.97
MS 0
2.88
MS 2
3.11
Alt
1.33
Üst
2.42
Tümü
+127
INT
02/10
15:00
MS 1
1.91
MS 0
3.29
MS 2
2.87
Alt
2.03
Üst
1.49
Tümü
+96
ENG
MS 1
2.12
MS 0
3.47
MS 2
2.40
Alt
-
Üst
-
Tümü
+19
DE
MS 1
1.39
MS 0
4.31
MS 2
4.47
Alt
-
Üst
-
Tümü
+36
03/10
15:00
MS 1
1.53
MS 0
3.65
MS 2
4.04
Alt
2.13
Üst
1.44
Tümü
+36
IN
MS 1
1.41
MS 0
3.92
MS 2
4.72
Alt
2.20
Üst
1.41
Tümü
+97
INT
05/10
19:45
MS 1
1.30
MS 0
4.59
MS 2
6.83
Alt
2.14
Üst
1.53
Tümü
+127
MS 1
2.11
MS 0
3.20
MS 2
2.57
Alt
1.92
Üst
1.56
Tümü
+127
GB
MS 1
2.05
MS 0
3.02
MS 2
3.07
Alt
1.64
Üst
1.91
Tümü
+127
03/10
21:45
MS 1
2.10
MS 0
3.07
MS 2
2.67
Alt
1.81
Üst
1.63
Tümü
+127
INT
05/10
19:45
MS 1
2.37
MS 0
3.32
MS 2
2.38
Alt
2.22
Üst
1.47
Tümü
+127
GB
03/10
21:45
MS 1
1.87
MS 0
3.17
MS 2
3.07
Alt
1.67
Üst
1.77
Tümü
+127
FR
03/10
19:45
MS 1
2.08
MS 0
3.09
MS 2
2.95
Alt
1.61
Üst
1.95
Tümü
+127
GB
MS 1
2.32
MS 0
3.13
MS 2
2.35
Alt
1.92
Üst
1.56
Tümü
+127
BR
03/10
02:00
MS 1
1.39
MS 0
3.51
MS 2
5.82
Alt
1.59
Üst
1.87
Tümü
+127
NO
02/10
19:30
MS 1
2.42
MS 0
3.71
MS 2
2.02
Alt
3.31
Üst
1.16
Tümü
+97
INT
MS 1
2.46
MS 0
3.36
MS 2
2.28
Alt
2.23
Üst
1.46
Tümü
+127
GB
MS 1
1.83
MS 0
3.17
MS 2
3.19
Alt
1.82
Üst
1.62
Tümü
+127
MS 1
2.33
MS 0
3.09
MS 2
2.37
Alt
1.88
Üst
1.58
Tümü
+127
AR
MS 1
2.90
MS 0
2.61
MS 2
2.23
Alt
1.37
Üst
2.29
Tümü
+35
MS 1
3.00
MS 0
2.76
MS 2
2.08
Alt
1.32
Üst
2.45
Tümü
+127
GB
03/10
21:45
MS 1
2.59
MS 0
3.15
MS 2
2.12
Alt
1.81
Üst
1.64
Tümü
+127
MX
MS 1
1.97
MS 0
3.19
MS 2
2.83
Alt
1.91
Üst
1.57
Tümü
+36
ZA
MS 1
4.68
MS 0
2.99
MS 2
1.59
Alt
1.44
Üst
2.12
Tümü
+94
GB
03/10
21:45
MS 1
3.18
MS 0
3.29
MS 2
1.80
Alt
1.87
Üst
1.59
Tümü
+127
ES
05/10
22:30
MS 1
3.78
MS 0
3.27
MS 2
1.74
Alt
1.63
Üst
1.94
Tümü
+127
MX
MS 1
1.83
MS 0
3.39
MS 2
2.99
Alt
2.15
Üst
1.43
Tümü
+36
MS 1
1.83
MS 0
3.06
MS 2
3.31
Alt
1.62
Üst
1.83
Tümü
+36
INT
04/10
22:00
MS 1
2.65
MS 0
3.28
MS 2
2.22
Alt
1.94
Üst
1.64
Tümü
+127
MX
04/10
06:00
MS 1
1.47
MS 0
3.66
MS 2
4.51
Alt
2.15
Üst
1.43
Tümü
+127
ES
04/10
22:30
MS 1
2.15
MS 0
2.78
MS 2
3.12
Alt
1.36
Üst
2.53
Tümü
+127
BR
06/10
01:15
MS 1
1.64
MS 0
2.99
MS 2
4.35
Alt
1.40
Üst
2.21
Tümü
+95
US
MS 1
1.35
MS 0
4.07
MS 2
5.40
Alt
2.26
Üst
1.38
Tümü
+127
GB
03/10
21:45
MS 1
1.83
MS 0
3.21
MS 2
3.15
Alt
1.95
Üst
1.54
Tümü
+127
FR
MS 1
2.93
MS 0
2.84
MS 2
2.07
Alt
1.48
Üst
2.04
Tümü
+127
GB
MS 1
1.38
MS 0
4.20
MS 2
4.68
Alt
2.38
Üst
1.34
Tümü
+19
03/10
21:45
MS 1
2.73
MS 0
3.08
MS 2
2.06
Alt
1.70
Üst
1.73
Tümü
+127
03/10
21:45
MS 1
1.29
MS 0
4.42
MS 2
5.71
Alt
2.32
Üst
1.37
Tümü
+127
US
MS 1
1.93
MS 0
3.35
MS 2
2.78
Alt
2.27
Üst
1.38
Tümü
+127
ES
MS 1
2.99
MS 0
2.95
MS 2
2.11
Alt
1.50
Üst
2.14
Tümü
+127
PY
MS 1
1.29
MS 0
4.29
MS 2
5.91
Alt
2.10
Üst
1.45
Tümü
+34
RO
05/10
20:00
MS 1
1.89
MS 0
2.89
MS 2
3.32
Alt
1.46
Üst
2.09
Tümü
+95
CL
MS 1
1.26
MS 0
4.21
MS 2
7.08
Alt
-
Üst
-
Tümü
+3
GB
MS 1
1.93
MS 0
3.38
MS 2
3.03
Alt
2.02
Üst
1.57
Tümü
+127
INT
MS 1
1.00
MS 0
7.81
MS 2
15.60
Alt
-
Üst
-
Tümü
+16
GB
MS 1
4.05
MS 0
3.99
MS 2
1.47
Alt
-
Üst
-
Tümü
+19
03/10
21:45
MS 1
2.43
MS 0
2.92
MS 2
2.37
Alt
1.71
Üst
1.72
Tümü
+127
MX
MS 1
2.07
MS 0
3.15
MS 2
2.66
Alt
1.96
Üst
1.53
Tümü
+36
RO
MS 1
2.18
MS 0
2.90
MS 2
2.68
Alt
1.53
Üst
1.97
Tümü
+96
GB
03/10
21:45
MS 1
2.22
MS 0
2.86
MS 2
2.67
Alt
1.60
Üst
1.85
Tümü
+127
SA
05/10
15:00
MS 1
1.60
MS 0
3.33
MS 2
3.95
Alt
1.81
Üst
1.63
Tümü
+127
CL
MS 1
1.52
MS 0
3.55
MS 2
4.20
Alt
-
Üst
-
Tümü
+3
AR
MS 1
2.20
MS 0
2.70
MS 2
2.83
Alt
1.37
Üst
2.28
Tümü
+35
MS 1
1.54
MS 0
3.08
MS 2
4.94
Alt
1.38
Üst
2.26
Tümü
+34
INT
05/10
01:00
MS 1
1.64
MS 0
3.47
MS 2
4.07
Alt
1.72
Üst
1.81
Tümü
+127
RU
MS 1
1.94
MS 0
3.54
MS 2
2.87
Alt
2.61
Üst
1.34
Tümü
+127
GE
MS 1
1.52
MS 0
3.69
MS 2
4.06
Alt
2.09
Üst
1.46
Tümü
+36
GB
03/10
21:45
MS 1
2.25
MS 0
3.16
MS 2
2.41
Alt
1.87
Üst
1.59
Tümü
+127
MS 1
2.14
MS 0
3.15
MS 2
2.57
Alt
1.89
Üst
1.57
Tümü
+127
DE
MS 1
1.43
MS 0
3.99
MS 2
5.16
Alt
2.19
Üst
1.48
Tümü
+127
GB
03/10
21:45
MS 1
2.01
MS 0
3.06
MS 2
2.84
Alt
1.96
Üst
1.53
Tümü
+127
NO
02/10
20:00
MS 1
1.00
MS 0
9.78
MS 2
17.65
Alt
-
Üst
-
Tümü
+32
ES
MS 1
1.48
MS 0
3.61
MS 2
5.24
Alt
1.70
Üst
1.83
Tümü
+127
LT
MS 1
1.76
MS 0
3.54
MS 2
3.10
Alt
-
Üst
-
Tümü
+36
RU
04/10
14:30
MS 1
3.86
MS 0
3.41
MS 2
1.69
Alt
1.74
Üst
1.79
Tümü
+127
ES
05/10
20:00
MS 1
2.09
MS 0
2.92
MS 2
3.09
Alt
1.43
Üst
2.30
Tümü
+127
INT
MS 1
3.11
MS 0
3.39
MS 2
1.89
Alt
2.07
Üst
1.54
Tümü
+127
MS 1
3.64
MS 0
3.44
MS 2
1.73
Alt
2.10
Üst
1.52
Tümü
+127
US
MS 1
1.69
MS 0
3.20
MS 2
3.69
Alt
1.87
Üst
1.58
Tümü
+127
MS 1
1.50
MS 0
3.55
MS 2
4.38
Alt
1.99
Üst
1.51
Tümü
+127
IN
02/10
17:30
MS 1
1.52
MS 0
3.73
MS 2
4.00
Alt
2.01
Üst
1.50
Tümü
+96
INT
02/10
19:00
MS 1
2.57
MS 0
3.04
MS 2
2.18
Alt
1.71
Üst
1.73
Tümü
+127
JP
MS 1
2.58
MS 0
2.87
MS 2
2.27
Alt
1.58
Üst
1.87
Tümü
+36
GE
MS 1
1.50
MS 0
3.60
MS 2
4.27
Alt
1.97
Üst
1.52
Tümü
+36
02/10
17:00
MS 1
1.82
MS 0
3.19
MS 2
3.22
Alt
1.74
Üst
1.69
Tümü
+36
BO
MS 1
2.22
MS 0
3.08
MS 2
2.49
Alt
1.93
Üst
1.55
Tümü
+36
RU
03/10
15:00
MS 1
1.99
MS 0
3.11
MS 2
3.10
Alt
1.66
Üst
1.88
Tümü
+127
RO
02/10
21:00
MS 1
1.36
MS 0
3.92
MS 2
5.51
Alt
1.88
Üst
1.57
Tümü
+94
IT
02/10
21:45
MS 1
1.42
MS 0
3.88
MS 2
5.85
Alt
1.77
Üst
1.80
Tümü
+127
INT
05/10
22:00
MS 1
1.30
MS 0
4.57
MS 2
6.49
Alt
2.15
Üst
1.50
Tümü
+127
MS 1
1.88
MS 0
3.08
MS 2
3.12
Alt
1.62
Üst
1.83
05/10
22:00
MS 1
5.13
MS 0
4.06
MS 2
1.42
Alt
2.19
Üst
1.48
Tümü
+127
LT
MS 1
2.97
MS 0
3.42
MS 2
1.83
Alt
-
Üst
-
Tümü
+36
INT
MS 1
1.65
MS 0
3.26
MS 2
4.34
Alt
1.53
Üst
2.08
Tümü
+127
NO
MS 1
-
MS 0
-
MS 2
-
Alt
2.28
Üst
1.38
Tümü
+2
INT
05/10
19:45
MS 1
2.40
MS 0
3.32
MS 2
2.35
Alt
2.11
Üst
1.51
Tümü
+127
DE
03/10
20:00
MS 1
3.00
MS 0
3.28
MS 2
1.97
Alt
1.92
Üst
1.64
Tümü
+127
NO
02/10
20:00
MS 1
1.00
MS 0
8.50
MS 2
13.75
Alt
-
Üst
-
Tümü
+32
GB
02/10
22:00
MS 1
3.26
MS 0
3.21
MS 2
1.95
Alt
1.74
Üst
1.83
Tümü
+127
PL
02/10
19:00
MS 1
2.34
MS 0
3.03
MS 2
2.39
Alt
1.72
Üst
1.71
Tümü
+96
SE
03/10
20:00
MS 1
1.87
MS 0
3.16
MS 2
3.07
Alt
1.91
Üst
1.56
Tümü
+127
GB
03/10
21:45
MS 1
1.32
MS 0
4.36
MS 2
5.29
Alt
2.66
Üst
1.26
Tümü
+127
SE
03/10
20:00
MS 1
2.96
MS 0
3.16
MS 2
1.92
Alt
1.93
Üst
1.55
Tümü
+127
PT
MS 1
2.28
MS 0
3.04
MS 2
2.65
Alt
1.65
Üst
1.89
Tümü
+127
AR
MS 1
2.41
MS 0
2.69
MS 2
2.57
Alt
1.36
Üst
2.35
Tümü
+127
PL
MS 1
2.32
MS 0
3.07
MS 2
2.39
Alt
1.81
Üst
1.63
Tümü
+127
TR
02/10
20:00
MS 1
1.49
MS 0
3.65
MS 2
5.12
Alt
1.69
Üst
1.84
Tümü
+127
GB
03/10
21:45
MS 1
1.88
MS 0
3.01
MS 2
3.19
Alt
1.62
Üst
1.83
Tümü
+127
INT
05/10
22:00
MS 1
2.33
MS 0
3.16
MS 2
2.52
Alt
1.95
Üst
1.61
Tümü
+127
NO
02/10
17:00
MS 1
1.45
MS 0
4.50
MS 2
3.83
Alt
-
Üst
-
Tümü
+36
GB
03/10
21:45
MS 1
2.87
MS 0
3.06
MS 2
2.00
Alt
1.75
Üst
1.68
Tümü
+127
BG
MS 1
1.82
MS 0
3.04
MS 2
3.35
Alt
1.46
Üst
2.09
Tümü
+35
SE
03/10
20:00
MS 1
2.70
MS 0
3.07
MS 2
2.08
Alt
1.85
Üst
1.60
Tümü
+127
DE
MS 1
2.39
MS 0
3.63
MS 2
2.07
Alt
-
Üst
-
Tümü
+36
FI
02/10
18:30
MS 1
2.65
MS 0
3.24
MS 2
2.04
Alt
2.08
Üst
1.47
Tümü
+127
INT
MS 1
18.20
MS 0
14.40
MS 2
1.00
Alt
-
Üst
-
Tümü
+2
GB
03/10
21:45
MS 1
2.45
MS 0
3.39
MS 2
2.12
Alt
-
Üst
-
Tümü
+19
SE
02/10
20:00
MS 1
1.08
MS 0
7.02
MS 2
14.00
Alt
3.00
Üst
1.25
Tümü
+127
02/10
20:00
MS 1
1.53
MS 0
3.63
MS 2
4.07
Alt
2.07
Üst
1.47
Tümü
+127
DE
MS 1
1.95
MS 0
3.59
MS 2
2.61
Alt
-
Üst
-
Tümü
+36
INT
MS 1
1.00
MS 0
9.37
MS 2
18.20
Alt
3.94
Üst
1.10
Tümü
+127
BO
MS 1
2.09
MS 0
2.88
MS 2
2.86
Alt
1.57
Üst
1.90
Tümü
+36
INT
03/10
22:00
MS 1
1.66
MS 0
3.54
MS 2
4.02
Alt
1.88
Üst
1.69
Tümü
+127
MS 1
2.15
MS 0
2.98
MS 2
2.90
Alt
1.56
Üst
2.03
Tümü
+127
GB
03/10
21:45
MS 1
1.54
MS 0
3.69
MS 2
4.42
Alt
2.11
Üst
1.51
Tümü
+127
DE
MS 1
1.94
MS 0
3.28
MS 2
3.09
Alt
2.02
Üst
1.57
Tümü
+127
IN
MS 1
2.80
MS 0
3.02
MS 2
2.05
Alt
1.74
Üst
1.69
Tümü
+96
NL
02/10
21:00
MS 1
3.23
MS 0
3.40
MS 2
1.75
Alt
2.23
Üst
1.39
Tümü
+127
SE
MS 1
2.47
MS 0
2.95
MS 2
2.32
Alt
1.74
Üst
1.70
Tümü
+127
INT
05/10
19:45
MS 1
1.61
MS 0
3.58
MS 2
4.11
Alt
1.96
Üst
1.60
Tümü
+127
ZA
03/10
20:30
MS 1
1.84
MS 0
2.80
MS 2
3.64
Alt
1.39
Üst
2.23
Tümü
+95
INT
MS 1
1.95
MS 0
3.27
MS 2
2.81
Alt
1.92
Üst
1.56
Tümü
+127
TR
MS 1
2.42
MS 0
3.08
MS 2
2.53
Alt
1.74
Üst
1.82
Tümü
+127
INT
MS 1
2.00
MS 0
3.34
MS 2
3.01
Alt
2.00
Üst
1.61
Tümü
+127
05/10
19:45
MS 1
6.69
MS 0
4.52
MS 2
1.29
Alt
2.16
Üst
1.49
Tümü
+127
03/10
22:00
MS 1
11.40
MS 0
6.44
MS 2
1.12
Alt
2.77
Üst
1.31
Tümü
+127
RU
04/10
17:15
MS 1
1.51
MS 0
3.52
MS 2
4.96
Alt
1.71
Üst
1.82
Tümü
+127
SE
03/10
20:00
MS 1
1.73
MS 0
3.30
MS 2
3.39
Alt
2.05
Üst
1.47
Tümü
+127
ES
02/10
22:00
MS 1
2.56
MS 0
2.93
MS 2
2.49
Alt
1.52
Üst
2.15
Tümü
+127
GB
04/10
21:45
MS 1
1.25
MS 0
4.71
MS 2
7.48
Alt
2.14
Üst
1.50
Tümü
+127
04/10
21:45
MS 1
1.35
MS 0
4.04
MS 2
6.44
Alt
1.85
Üst
1.68
Tümü
+127
INT
MS 1
4.17
MS 0
3.87
MS 2
1.58
Alt
2.29
Üst
1.46
Tümü
+127
ES
03/10
20:00
MS 1
1.50
MS 0
3.61
MS 2
5.08
Alt
1.78
Üst
1.76
Tümü
+127
GB
MS 1
1.93
MS 0
2.98
MS 2
3.10
Alt
1.67
Üst
1.77
Tümü
+127
NO
02/10
20:00
MS 1
1.47
MS 0
4.42
MS 2
3.74
Alt
-
Üst
-
Tümü
+36
INT
05/10
22:00
MS 1
1.11
MS 0
6.54
MS 2
10.95
Alt
2.93
Üst
1.26
Tümü
+127
BG
MS 1
3.30
MS 0
2.83
MS 2
1.92
Alt
1.45
Üst
2.11
Tümü
+35
RU
MS 1
1.65
MS 0
3.58
MS 2
3.90
Alt
2.00
Üst
1.58
Tümü
+127
US
MS 1
1.42
MS 0
3.89
MS 2
4.65
Alt
2.29
Üst
1.37
Tümü
+127
GB
03/10
21:30
MS 1
2.55
MS 0
3.01
MS 2
2.45
Alt
1.65
Üst
1.94
Tümü
+127
NL
02/10
21:00
MS 1
2.26
MS 0
3.24
MS 2
2.35
Alt
2.12
Üst
1.45
Tümü
+127
INT
MS 1
2.11
MS 0
3.18
MS 2
2.80
Alt
1.72
Üst
1.81
Tümü
+127
DE
MS 1
2.27
MS 0
3.41
MS 2
2.27
Alt
-
Üst
-
Tümü
+36
SE
02/10
20:10
MS 1
1.22
MS 0
5.36
MS 2
7.55
Alt
2.96
Üst
1.25
Tümü
+127
INT
MS 1
1.35
MS 0
4.45
MS 2
6.05
Alt
2.28
Üst
1.46
Tümü
+127
GB
03/10
21:45
MS 1
1.96
MS 0
3.25
MS 2
2.81
Alt
2.09
Üst
1.46
Tümü
+127
INT
05/10
19:45
MS 1
2.57
MS 0
3.38
MS 2
2.17
Alt
2.14
Üst
1.50
Tümü
+127
ENG
MS 1
3.03
MS 0
3.64
MS 2
1.75
Alt
-
Üst
-
Tümü
+19
DE
03/10
17:00
MS 1
1.91
MS 0
3.45
MS 2
2.76
Alt
2.12
Üst
1.44
Tümü
+36
GB
MS 1
1.68
MS 0
3.38
MS 2
3.94
Alt
1.81
Üst
1.71
Tümü
+127
ES
05/10
20:00
MS 1
3.00
MS 0
2.97
MS 2
2.11
Alt
1.49
Üst
2.16
Tümü
+127
BR
MS 1
1.32
MS 0
3.64
MS 2
7.03
Alt
1.53
Üst
1.95
Tümü
+93
NO
MS 1
13.40
MS 0
8.00
MS 2
1.00
Alt
-
Üst
-
Tümü
+32
INT
MS 1
3.49
MS 0
3.17
MS 2
1.75
Alt
1.69
Üst
1.75
Tümü
+127
05/10
22:00
MS 1
5.14
MS 0
4.24
MS 2
1.40
Alt
2.42
Üst
1.38
Tümü
+127
US
MS 1
2.19
MS 0
3.11
MS 2
2.52
Alt
1.93
Üst
1.55
Tümü
+127
GB
MS 1
2.41
MS 0
3.08
MS 2
2.28
Alt
1.95
Üst
1.54
Tümü
+127
ZA
MS 1
2.04
MS 0
2.66
MS 2
3.24
Alt
1.37
Üst
2.33
Tümü
+94
INT
03/10
22:00
MS 1
2.43
MS 0
3.35
MS 2
2.37
Alt
2.01
Üst
1.60
Tümü
+127
US
MS 1
1.72
MS 0
3.32
MS 2
3.40
Alt
1.95
Üst
1.54
Tümü
+127
INT
03/10
19:00
MS 1
16.70
MS 0
7.41
MS 2
1.00
Alt
2.78
Üst
1.24
Tümü
+127
MX
05/10
04:00
MS 1
2.62
MS 0
3.08
MS 2
2.13
Alt
1.81
Üst
1.63
Tümü
+127
GB
MS 1
1.95
MS 0
3.28
MS 2
2.81
Alt
1.98
Üst
1.51
Tümü
+19
US
MS 1
2.07
MS 0
3.24
MS 2
2.61
Alt
2.33
Üst
1.37
Tümü
+127
INT
MS 1
2.32
MS 0
3.44
MS 2
2.43
Alt
2.22
Üst
1.49
Tümü
+127
GB
03/10
21:45
MS 1
1.99
MS 0
3.19
MS 2
2.78
Alt
1.83
Üst
1.61
Tümü
+127
HR
02/10
19:00
MS 1
2.21
MS 0
2.82
MS 2
2.71
Alt
1.56
Üst
1.92
Tümü
+96
IR
MS 1
1.05
MS 0
6.02
MS 2
18.20
Alt
1.82
Üst
1.63
Tümü
+53
INT
MS 1
1.78
MS 0
3.50
MS 2
3.37
Alt
2.01
Üst
1.57
Tümü
+127
GB
03/10
21:45
MS 1
2.22
MS 0
3.19
MS 2
2.42
Alt
1.85
Üst
1.60
Tümü
+127
MS 1
1.67
MS 0
3.54
MS 2
3.40
Alt
2.65
Üst
1.27
Tümü
+127
DE
MS 1
1.97
MS 0
3.78
MS 2
2.48
Alt
-
Üst
-
Tümü
+36
INT
MS 1
2.17
MS 0
3.22
MS 2
2.68
Alt
1.96
Üst
1.61
Tümü
+127
DK
02/10
20:00
MS 1
2.13
MS 0
3.17
MS 2
2.78
Alt
1.88
Üst
1.66
Tümü
+127
BG
MS 1
2.31
MS 0
2.82
MS 2
2.58
Alt
1.47
Üst
2.08
Tümü
+35
DE
MS 1
1.67
MS 0
3.96
MS 2
3.07
Alt
-
Üst
-
Tümü
+36
GR
02/10
20:00
MS 1
4.94
MS 0
3.59
MS 2
1.44
Alt
1.97
Üst
1.52
Tümü
+127
SA
MS 1
1.87
MS 0
2.89
MS 2
3.37
Alt
1.45
Üst
2.10
Tümü
+35
GB
03/10
21:45
MS 1
1.47
MS 0
3.64
MS 2
4.50
Alt
1.87
Üst
1.58
Tümü
+127
03/10
21:45
MS 1
1.42
MS 0
3.59
MS 2
5.21
Alt
1.77
Üst
1.67
Tümü
+127
INT
MS 1
1.58
MS 0
3.25
MS 2
4.93
Alt
1.52
Üst
2.09
Tümü
+127
MS 1
2.52
MS 0
3.10
MS 2
2.36
Alt
1.91
Üst
1.65
Tümü
+127
IR
MS 1
2.04
MS 0
2.58
MS 2
3.37
Alt
1.22
Üst
2.88
Tümü
+54
HU
02/10
21:00
MS 1
2.53
MS 0
2.78
MS 2
2.38
Alt
1.40
Üst
2.21
Tümü
+35
PT
02/10
20:00
MS 1
2.03
MS 0
3.03
MS 2
2.84
Alt
1.62
Üst
1.82
Tümü
+96
IT
MS 1
1.70
MS 0
3.49
MS 2
3.31
Alt
2.13
Üst
1.44
Tümü
+96
INT
MS 1
1.18
MS 0
4.58
MS 2
8.93
Alt
1.85
Üst
1.60
Tümü
+127
US
MS 1
1.61
MS 0
3.55
MS 2
3.67
Alt
2.41
Üst
1.33
Tümü
+127
SE
05/10
20:00
MS 1
1.91
MS 0
3.40
MS 2
2.78
Alt
2.07
Üst
1.47
Tümü
+36
GB
03/10
21:45
MS 1
2.25
MS 0
3.26
MS 2
2.53
Alt
1.94
Üst
1.61
Tümü
+127
INT
MS 1
1.34
MS 0
3.91
MS 2
5.73
Alt
1.90
Üst
1.57
Tümü
+127
PL
MS 1
2.10
MS 0
2.96
MS 2
2.77
Alt
1.57
Üst
1.91
Tümü
+96
INT
04/10
22:00
MS 1
3.58
MS 0
3.52
MS 2
1.76
Alt
1.99
Üst
1.62
Tümü
+127
GB
03/10
21:45
MS 1
1.59
MS 0
3.29
MS 2
4.11
Alt
1.81
Üst
1.63
Tümü
+127
MS 1
5.60
MS 0
5.10
MS 2
1.25
Alt
3.62
Üst
1.13
Tümü
+95
DE
MS 1
1.94
MS 0
3.33
MS 2
3.04
Alt
2.18
Üst
1.48
Tümü
+127
INT
03/10
22:00
MS 1
1.85
MS 0
3.35
MS 2
3.41
Alt
1.84
Üst
1.73
Tümü
+127
MS 1
1.56
MS 0
3.55
MS 2
3.96
Alt
2.00
Üst
1.50
Tümü
+96
MX
04/10
04:00
MS 1
3.65
MS 0
3.39
MS 2
1.65
Alt
2.06
Üst
1.47
Tümü
+127
05/10
04:00
MS 1
1.55
MS 0
3.42
MS 2
4.24
Alt
1.93
Üst
1.55
Tümü
+127
UY
06/10
02:00
MS 1
3.84
MS 0
3.25
MS 2
1.65
Alt
1.65
Üst
1.79
Tümü
+12
ES
MS 1
1.71
MS 0
3.10
MS 2
4.19
Alt
1.47
Üst
2.22
Tümü
+127
INT
MS 1
2.19
MS 0
3.09
MS 2
2.75
Alt
1.67
Üst
1.87
Tümü
+127
03/10
22:00
MS 1
5.01
MS 0
3.88
MS 2
1.48
Alt
1.98
Üst
1.62
Tümü
+127
MS 1
4.40
MS 0
3.63
MS 2
1.48
Alt
1.92
Üst
1.56
Tümü
+96
05/10
19:45
MS 1
1.68
MS 0
3.60
MS 2
3.67
Alt
2.01
Üst
1.57
Tümü
+127
ES
04/10
20:00
MS 1
1.96
MS 0
2.80
MS 2
3.61
Alt
1.34
Üst
2.60
Tümü
+127
ZA
04/10
20:30
MS 1
2.38
MS 0
2.62
MS 2
2.68
Alt
1.37
Üst
2.33
Tümü
+94
RU
MS 1
1.44
MS 0
3.65
MS 2
4.83
Alt
1.70
Üst
1.73
Tümü
+35
GB
04/10
22:00
MS 1
3.33
MS 0
3.17
MS 2
1.89
Alt
1.68
Üst
1.85
Tümü
+127
ES
04/10
22:30
MS 1
2.19
MS 0
2.98
MS 2
2.84
Alt
1.58
Üst
1.99
Tümü
+127
INT
MS 1
2.17
MS 0
3.32
MS 2
2.43
Alt
2.07
Üst
1.47
Tümü
+127
DE
03/10
20:00
MS 1
1.54
MS 0
3.71
MS 2
4.40
Alt
2.19
Üst
1.48
Tümü
+127
INT
03/10
19:45
MS 1
2.60
MS 0
3.11
MS 2
2.35
Alt
1.72
Üst
1.85
Tümü
+127
IR
MS 1
1.78
MS 0
2.75
MS 2
3.99
Alt
1.31
Üst
2.48
Tümü
+54
NO
02/10
20:00
MS 1
2.44
MS 0
3.84
MS 2
1.97
Alt
-
Üst
-
Tümü
+97
MX
MS 1
1.53
MS 0
3.62
MS 2
4.06
Alt
2.17
Üst
1.42
Tümü
+127
IT
02/10
19:30
MS 1
2.01
MS 0
3.50
MS 2
2.86
Alt
2.23
Üst
1.48
Tümü
+127
UA
MS 1
1.26
MS 0
4.13
MS 2
7.13
Alt
1.73
Üst
1.70
Tümü
+33
DE
MS 1
2.05
MS 0
3.37
MS 2
2.56
Alt
-
Üst
-
Tümü
+36
MS 1
2.24
MS 0
3.24
MS 2
2.57
Alt
2.27
Üst
1.44
Tümü
+127
MS 1
1.53
MS 0
3.84
MS 2
3.80
Alt
-
Üst
-
Tümü
+36
03/10
15:00
MS 1
4.09
MS 0
3.48
MS 2
1.56
Alt
-
Üst
-
Tümü
+36
US
MS 1
1.52
MS 0
3.50
MS 2
4.28
Alt
2.13
Üst
1.44
Tümü
+127
ZA
MS 1
2.46
MS 0
2.58
MS 2
2.63
Alt
1.37
Üst
2.32
Tümü
+95
INT
02/10
19:00
MS 1
1.26
MS 0
4.20
MS 2
6.74
Alt
1.89
Üst
1.57
Tümü
+127
CZ
MS 1
2.88
MS 0
3.31
MS 2
1.90
Alt
1.97
Üst
1.52
Tümü
+36
INT
05/10
22:00
MS 1
1.31
MS 0
4.39
MS 2
6.57
Alt
2.08
Üst
1.53
Tümü
+127
GB
03/10
21:45
MS 1
1.70
MS 0
3.39
MS 2
3.40
Alt
1.98
Üst
1.51
Tümü
+19
RU
04/10
15:00
MS 1
2.07
MS 0
3.34
MS 2
2.77
Alt
2.00
Üst
1.58
Tümü
+127
NO
MS 1
1.57
MS 0
3.78
MS 2
3.69
Alt
2.66
Üst
1.26
Tümü
+127
RU
MS 1
3.55
MS 0
3.18
MS 2
1.73
Alt
1.67
Üst
1.76
Tümü
+36
GB
03/10
21:45
MS 1
2.19
MS 0
3.12
MS 2
2.50
Alt
1.88
Üst
1.57
Tümü
+127
03/10
21:45
MS 1
1.37
MS 0
3.88
MS 2
5.24
Alt
2.02
Üst
1.49
Tümü
+127
HK
MS 1
1.19
MS 0
4.95
MS 2
7.56
Alt
-
Üst
-
Tümü
+33
INT
MS 1
4.62
MS 0
3.97
MS 2
1.50
Alt
2.27
Üst
1.46
Tümü
+127
MS 1
2.09
MS 0
3.17
MS 2
2.84
Alt
1.86
Üst
1.68
Tümü
+127
PY
MS 1
1.67
MS 0
3.25
MS 2
3.74
Alt
1.57
Üst
1.88
Tümü
+36
IT
MS 1
1.70
MS 0
2.90
MS 2
4.10
Alt
1.36
Üst
2.34
Tümü
+94
FR
04/10
19:45
MS 1
1.57
MS 0
3.54
MS 2
4.43
Alt
1.85
Üst
1.68
Tümü
+127
NO
04/10
20:00
MS 1
1.96
MS 0
3.32
MS 2
3.00
Alt
1.91
Üst
1.64
Tümü
+127
DE
03/10
15:00
MS 1
1.53
MS 0
3.87
MS 2
3.79
Alt
-
Üst
-
Tümü
+36
ZA
MS 1
2.17
MS 0
2.61
MS 2
3.00
Alt
1.42
Üst
2.17
Tümü
+95
IS
MS 1
2.60
MS 0
3.48
MS 2
1.98
Alt
2.63
Üst
1.27
Tümü
+97
GB
03/10
21:45
MS 1
1.29
MS 0
4.12
MS 2
6.26
Alt
2.08
Üst
1.46
Tümü
+127
03/10
22:00
MS 1
2.46
MS 0
3.21
MS 2
2.35
Alt
1.95
Üst
1.61
Tümü
+127
NO
02/10
16:15
MS 1
5.68
MS 0
4.76
MS 2
1.26
Alt
3.06
Üst
1.19
Tümü
+85
GB
04/10
21:45
MS 1
1.78
MS 0
3.31
MS 2
3.57
Alt
1.87
Üst
1.67
Tümü
+127
MS 1
2.25
MS 0
3.16
MS 2
2.41
Alt
1.90
Üst
1.57
Tümü
+127
MS 1
2.59
MS 0
3.09
MS 2
2.30
Alt
1.83
Üst
1.70
Tümü
+127
IT
MS 1
2.13
MS 0
2.86
MS 2
2.80
Alt
1.45
Üst
2.10
Tümü
+95
ES
03/10
22:30
MS 1
1.74
MS 0
3.09
MS 2
4.09
Alt
1.43
Üst
2.29
Tümü
+127
MX
MS 1
2.15
MS 0
3.28
MS 2
2.48
Alt
2.00
Üst
1.50
Tümü
+36
MS 1
1.61
MS 0
3.39
MS 2
3.87
Alt
2.05
Üst
1.48
Tümü
+127
IT
02/10
19:30
MS 1
1.73
MS 0
3.09
MS 2
4.33
Alt
1.47
Üst
2.26
Tümü
+127
GE
03/10
17:00
MS 1
2.40
MS 0
3.08
MS 2
2.29
Alt
1.80
Üst
1.64
Tümü
+36
PT
MS 1
1.47
MS 0
3.33
MS 2
5.12
Alt
1.64
Üst
1.80
Tümü
+95
INT
05/10
22:00
MS 1
1.69
MS 0
3.45
MS 2
3.81
Alt
1.93
Üst
1.63
Tümü
+127
FI
MS 1
3.22
MS 0
3.38
MS 2
1.76
Alt
1.97
Üst
1.52
Tümü
+127
GB
03/10
21:45
MS 1
2.73
MS 0
2.99
MS 2
2.10
Alt
1.65
Üst
1.79
Tümü
+127
SE
02/10
20:00
MS 1
1.58
MS 0
3.56
MS 2
3.79
Alt
2.12
Üst
1.45
Tümü
+36
INT
MS 1
4.50
MS 0
3.75
MS 2
1.52
Alt
1.93
Üst
1.63
Tümü
+127
CL
03/10
01:00
MS 1
1.90
MS 0
3.03
MS 2
3.13
Alt
1.58
Üst
1.87
Tümü
+36
DE
03/10
20:00
MS 1
2.21
MS 0
3.28
MS 2
2.59
Alt
1.96
Üst
1.61
Tümü
+127
INT
03/10
19:45
MS 1
1.78
MS 0
3.36
MS 2
3.69
Alt
1.76
Üst
1.80
Tümü
+127
DE
MS 1
2.22
MS 0
3.31
MS 2
2.55
Alt
1.99
Üst
1.58
Tümü
+127
INT
04/10
13:00
MS 1
1.06
MS 0
6.32
MS 2
13.65
Alt
2.42
Üst
1.33
Tümü
+127
SE
02/10
20:00
MS 1
1.55
MS 0
3.45
MS 2
4.18
Alt
1.87
Üst
1.58
Tümü
+127
US
MS 1
1.67
MS 0
3.49
MS 2
3.45
Alt
2.19
Üst
1.41
Tümü
+127
INT
MS 1
2.43
MS 0
3.07
MS 2
2.28
Alt
1.69
Üst
1.74
Tümü
+127
DK
04/10
17:00
MS 1
12.80
MS 0
7.31
MS 2
1.08
Alt
-
Üst
-
Tümü
+33
DE
03/10
20:00
MS 1
2.37
MS 0
3.25
MS 2
2.40
Alt
2.07
Üst
1.54
Tümü
+127
AR
02/10
21:30
MS 1
5.41
MS 0
3.38
MS 2
1.44
Alt
1.57
Üst
1.90
Tümü
+34
INT
05/10
22:00
MS 1
1.88
MS 0
3.38
MS 2
3.17
Alt
1.96
Üst
1.60
Tümü
+127
DE
MS 1
1.61
MS 0
3.62
MS 2
3.59
Alt
-
Üst
-
Tümü
+36
RS
02/10
20:00
MS 1
1.94
MS 0
3.02
MS 2
3.03
Alt
1.66
Üst
1.78
Tümü
+36
GB
03/10
21:45
MS 1
2.34
MS 0
3.08
MS 2
2.37
Alt
1.80
Üst
1.64
Tümü
+127
04/10
21:45
MS 1
1.91
MS 0
3.47
MS 2
2.74
Alt
-
Üst
-
Tümü
+19
MS 1
1.51
MS 0
3.46
MS 2
5.08
Alt
1.56
Üst
2.02
Tümü
+127
NL
03/10
21:00
MS 1
1.22
MS 0
4.71
MS 2
6.99
Alt
2.22
Üst
1.40
Tümü
+127
ENG
MS 1
1.97
MS 0
3.49
MS 2
2.64
Alt
-
Üst
-
Tümü
+19
GB
03/10
21:45
MS 1
1.68
MS 0
3.05
MS 2
3.94
Alt
1.54
Üst
1.94
Tümü
+127
MS 1
2.56
MS 0
3.40
MS 2
2.04
Alt
-
Üst
-
Tümü
+19
BA
MS 1
1.67
MS 0
3.37
MS 2
3.55
Alt
1.96
Üst
1.53
Tümü
+36
RU
MS 1
1.36
MS 0
4.24
MS 2
5.80
Alt
2.09
Üst
1.52
Tümü
+127
INT
MS 1
2.25
MS 0
3.09
MS 2
2.46
Alt
1.89
Üst
1.57
Tümü
+127
 Reklam 
İddaa Sonuçları - Dünkü ve Bugünkü İddaa Sonuçları
Maç Sonuçları - Canlı Maç Sonuçları
İddaa Sonucu Sorgulama ve İddaa Sonucu Öğrenme
Canlı Skor - Canlı Maç İzle
Canlı Futbol Maçları - Canlı Futbol Sonuçları
İddaa Canlı Maç Skorları
İddaa Sonuçları - Canlı Maç Sonuçları
İddaa Sonuçları - İddaa Maç Sonuçları
ahis Sonuçları - Canlı Bahis Sonucu
İddaa Biten Maç Sonuçları ve Skorları
İddaa oranları - Bahisler - Bülten
İddaa Programı - İddaa Bülteni
Banko İddaa Kuponları ve Hazır Kuponlar
İddaa Tahminleri - İddaa Yorumları - İddaa Analizleri
İddaa Maçları - Kazandıran İddaa Bülteni