Arefe Günü tebrik ne zaman başlar?

Teşrik tekbiri ne zaman başlar ne zaman biter? sorusu internette vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayramda teşrik tekbiri başlangıç ve bitiş tarihini sizler için derledik.

23 Mayıs 2020 15:22
Arefe Günü tebrik ne zaman başlar?
Bayram namazının ve Bayramda farz namazların ardından söylenen teşrik tekbiri, Ramazan bayramı öncesi Müslümanların öğrenmek istediği konuların başında geliyor. Ramazan bayramına günler kala Teşrik tekbiri ne zaman başlar ne zaman biter? sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Müslümanlar, onbir ayın sultanı Ramazan'ı geride bırakmanın hüznünü, Ramazan bayramına kavuşmanın ise sevincini yaşıyor. Ramazan Bayramı öncesi Bayramda teşrik tekbiri başlangıç ve bitişi araştırılıyor. Teşrik tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde.

Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu nedenle buruk geçecek olan Ramazan bayramında camilerde cemaatle bayram namazı kılınamayacak. TEŞRiK TEKBiRi NE ZaMaN BaŞLaR, NE ZaMaN BiTER?
Hz. Peygamberin, bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın son günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhaki, es-Sünenü'l-kübra, III, 315; Darekutni, es-Sünen, III, 439, 440)

Buna göre Hanefilerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsi, el-Mebsut, II, 43-44; ibnü'l-Hümam, Feth, II, 82). Şafii mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Maverdi, el-Havi, II, 500-501). TEŞRiK TEKBiRi NEDiR?

TEŞRiK TEKBiRi NaSIL GETiRiLiR?

Teşrik tekbirleri, arefe günü sabah namazıyla başlayan ve Ramazan bayramının üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Bayramda teşrik tekbiri başlangıç ve bitişi, Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Ramazan Bayramının üçüncü günü sona ermektedir.

TEŞRiK TEKBiRi

Hanefi, Hanbeli, Zahiri ve Zeydi mezheplerine göre teşrik tekbirleri "allahüekber allahüekber la ilahe illallahü vallahü ekber allahüekber ve lillahi'l-hamd" şeklindedir.

Bazı kaynaklarda bu lafızlar Hz. ibrahim'e nisbet edilmiştir (ibn abidin, II, 178-180; ayrıca bk. es-Saffat 37/100-110). Malik ve Şafii teşrik tekbirlerinin üç defa "allahüekber" denilerek yerine getirileceğini söylerken sonraki dönem Şafii ve Maliki fakihleri diğer mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmasını da uygun görmüştür.

Şafiiler ayrıca buna, "La ilahe illallahü vallahü ekber allahüekber ve lillahi'l-hamd; allahüekber kebiren ve'l-hamdü lillahi kesiren ve sübhanellahi bükraten ve asila" lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, ardından, "La ilahe illallahü ve la na'büdü illa iyyahü muhlisine lehü'd-dine ve lev kerihe'l-kafirun; La ilahe illallahü vahdeh sadaka va'deh ve nasara abdeh ve hezeme'l-ahzabe vahdeh; La ilahe illallahü vallahü ekber" ibarelerinin katılmasının müstehap olduğunu söylemişlerdir (Şirbini, I, 315).

Daha fazla göster
yukarı ok