Abdest alırken nasıl niyet edilir? Abdest alırken okunacak dualar hangileridir?

İnternette "Abdest alırken nasıl niyet edilir?" sorusunu araştırıyor. Kadın ve erkek abdest alınışı arasındaki farkı öğrenmek isteyenler ile abdest almak isteyen vatandaşlar ya da ergen çocuklarına bunları küçük yaşta öğretmek ve göstermek isteyenler konu ile ilgili merak ettiği her detaya haberimizin içeriğinden ulaşabilirler. Peki; abdest nasıl alınır? İşte adım adım abdest alınışı!

20 Mayıs 2020 12:17
Abdest alırken  nasıl niyet edilir? Abdest alırken okunacak dualar hangileridir?
Namaz abdesti almayı herkesin bilmesi gerekir. Dini bir görev olan ve yerine getirmemiz gereken bu durum için bilmeyenler ya da öğrenmek isteyenler internet üzerinden araştırma yapıyorlar. Müslümanların namaz gibi belli başlı ibadetlerini yerine getirmesi için bazı organlarını yıkayıp bazılarını mesh etmesi gerekir. Bu yolla yapılan temizlik ve arınma Allah katında kabul edilmektedir. Buna göre; abdest nasıl alınır? İşte erkek ve kadın abdest alınışı anlatımı!
ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest alırken nasıl niyet edilir

Önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet edilir.

Eller yıkanır

Sonra "Eûzübillahimineşşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" denilerek eller bileklere ve parmak araları da dahil olmak üzere üçer defa yıkanır.

Ağız yıkanır

Sağ el ile ağza üç defa su verilir. Her su alınışında ağız çalkalanır ve su dökülür.

Burun yıkanır

Yine sağ el ile buruna üç kez su verilir ve sol el ile sümkürülür.

Yüz yıkanır

İki avuca su alınarak saç bitiminden çene altına kadar yüz üçer defa yıkanır.

Kollar yıkanır

Sonrasında sağ kol dirsekle beraber üç kez, sonra sol kol aynı şekilde üçer kez yıkanır.

Baş mesh edilir

Sağ el ile başının dörtte biri mesh edilir.

Kulaklar yıkanır

Sonra her iki el ıslatılıp serçe parmaklar ile kulakların için mesh edilirken, kulakların arka kısmı da baş parmaklar ile mesh edilir.

Boyun mesh edilir

Sonrasında baş ve serçe parmakları kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarının dışı ile boyun mesh edilir.

Ayaklar yıkanır

En son ayaklar yıkanır. Parmaklardan başlanarak önce sağ sonra sol ayağı topuk kemiği ile birlikte üçer kez yıkanır. Parmak aralarının da yıkanması gerekmektedir.

NOT: Kadın ve erkek abdest alınışı arasında hiçbir fark yoktur.

ABDESTİN FARZLARI:

1. Elleri dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak.

2. Yüzü yıkamak.

3. Başın dörtte birini meshetmek.

4. Topuklarıyla birlikte ayakları yıkamak.

ABDESTİN SÜNNETLERİ:

1. Abdest almaya niyet etmek

2. Abdeste eûzü besmele ile başlamak.

3. Abdeste başlamadan önce elleri bileklere kadar yıkamak

4. Dişleri misvak veya fırça ile, yoksa parmaklar ile temizlemek.

5. Abdest organlarını peş peşe ara vermeden yıkamak.

6. Yıkanan organları ovmak.

7. Ağza üç kere su almak.

8. Oruçlu olmadığı zamanlarda gargara yapmak.

9. Burna üç kere su vermek ve sol elle sümkürmek.

10. Yıkanan her organı üç kere yıkamak.

11. Abdestte çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak.

12. Eller ve ayaklarda yıkamaya parmak uçlarından başlamak.

13. Sakalı olanların sakalını hilallemesi.

14. Parmaktaki yüzüğü oynatarak suyun altına ulaşmasını temin etmek.

15. Kulakları meshetmek.

16. Boynu meshetmek.

17. Başın tamamını meshetmek.

18. Parmakların arasını hilallemek.

ABDEST ALDIKTAN SONRA OKUNACAK DUA

(Allahümmec'alnî minettevvâbîne vec'alnî minel-mütetahhirîne vec'alnî min ibâdikes-sâlihîne vec'alnî minellezîne lâ havfün aleyhim velâ hüm yahzenûn) duası okunur.

Daha sonra göğe bakarak; (Sübhânekellahümme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abdüke ve resûlüke) duasını okumalıdır.

Bundan sonra, bir veya iki, yahut üç defa, her birine Besmele çekerek İnnâ enzelnâ sûresini okumalıdır."
Abdest alırken, abdest duaları okunmasa da olur. Fakat kısa zamanda ezberlemeli ve okumalıdır. Abdest dualarını bilmeyen, her uzvu yıkarken Kelime-i şehadet okumalı, büyük sevaba kavuşmalıdır.

İslam alemi için farz olarak kabul edilen abdest almayı herkesin bilmesi gerekir. Dini bir görev olan ve yerine getirmemiz gereken bu durum için bilmeyenler ya da öğrenmek isteyenler internet üzerinden araştırma yapıyorlar. Müslümanların namaz gibi belli başlı ibadetlerini yerine getirmesi için bazı organlarını yıkayıp bazılarını mesh etmesi gerekir. Bu yolla yapılan temizlik ve arınma Allah katında kabul edilmektedir. Buna göre; abdest nasıl alınır? İşte erkek ve kadın abdest alınışı anlatımı!
ABDEST NASIL ALINIR?
Niyet edilir
Önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet edilir.
Eller yıkanır
Sonra "Eûzübillahimineşşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" denilerek eller bileklere ve parmak araları da dahil olmak üzere üçer defa yıkanır.
Ağız yıkanır
Sağ el ile ağza üç defa su verilir. Her su alınışında ağız çalkalanır ve su dökülür.
Burun yıkanır
Yine sağ el ile buruna üç kez su verilir ve sol el ile sümkürülür.
Yüz yıkanır
İki avuca su alınarak saç bitiminden çene altına kadar yüz üçer defa yıkanır.
Kollar yıkanır
Sonrasında sağ kol dirsekle beraber üç kez, sonra sol kol aynı şekilde üçer kez yıkanır.
Baş mesh edilir
Sağ el ile başının dörtte biri mesh edilir.
Kulaklar yıkanır
Sonra her iki el ıslatılıp serçe parmaklar ile kulakların için mesh edilirken, kulakların arka kısmı da baş parmaklar ile mesh edilir.
Boyun mesh edilir
Sonrasında baş ve serçe parmakları kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarının dışı ile boyun mesh edilir.
Ayaklar yıkanır
En son ayaklar yıkanır. Parmaklardan başlanarak önce sağ sonra sol ayağı topuk kemiği ile birlikte üçer kez yıkanır. Parmak aralarının da yıkanması gerekmektedir.
NOT: Kadın ve erkek abdest alınışı arasında hiçbir fark yoktur.
ABDESTİN FARZLARI:
1. Elleri dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak.
2. Yüzü yıkamak.
3. Başın dörtte birini meshetmek.
4. Topuklarıyla birlikte ayakları yıkamak.

ABDESTİN SÜNNETLERİ:
1. Abdest almaya niyet etmek
2. Abdeste eûzü besmele ile başlamak.
3. Abdeste başlamadan önce elleri bileklere kadar yıkamak
4. Dişleri misvak veya fırça ile, yoksa parmaklar ile temizlemek.
5. Abdest organlarını peş peşe ara vermeden yıkamak.
6. Yıkanan organları ovmak.
7. Ağza üç kere su almak.
8. Oruçlu olmadığı zamanlarda gargara yapmak.
9. Burna üç kere su vermek ve sol elle sümkürmek.
10. Yıkanan her organı üç kere yıkamak.
11. Abdestte çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak.
12. Eller ve ayaklarda yıkamaya parmak uçlarından başlamak.
13. Sakalı olanların sakalını hilallemesi.
14. Parmaktaki yüzüğü oynatarak suyun altına ulaşmasını temin etmek.
15. Kulakları meshetmek.
16. Boynu meshetmek.
17. Başın tamamını meshetmek.
18. Parmakların arasını hilallemek.

ABDEST ALDIKTAN SONRA OKUNACAK DUA
(Allahümmec'alnî minettevvâbîne vec'alnî minel-mütetahhirîne vec'alnî min ibâdikes-sâlihîne vec'alnî minellezîne lâ havfün aleyhim velâ hüm yahzenûn) duası okunur.

Daha sonra göğe bakarak; (Sübhânekellahümme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abdüke ve resûlüke) duasını okumalıdır.
Bundan sonra, bir veya iki, yahut üç defa, her birine Besmele çekerek İnnâ enzelnâ sûresini okumalıdır."Abdest alırken, abdest duaları okunmasa da olur. Fakat kısa zamanda ezberlemeli ve okumalıdır. Abdest dualarını bilmeyen, her uzvu yıkarken Kelime-i şehadet okumalı, büyük sevaba kavuşmalıdır.
Daha fazla göster
yukarı ok