27 Haziran sınav için okunacak dua, YKS öncesi hangi dualar okunur? (sınav duası)

YKS öncesinde hem öğrenciler hem de veliler arasında okunacak dualar araştırılıyor. Öğrencilerin gelecekleri için büyük önem taşıyan YKS sınav için okunacak dua ile birlikte YKS öncesi sınav duası şeklinde aramalar yoğunlaşmış durumda. Durum böyle olunca sizler için sınav için okunacak dua bilgilerini derlemiş bulunuyoruz. Sınava girmeden önce okunabilecek bu dualar konusunda dini otoriteler tavsiyelerde bulunuyor. Sınav stresi için dua, sınav öncesinde dua okumak, YKS sınavında okunabilecek dualar, sınavda başarılı olmak için dua şeklinde aranan bilgilerin devamını haberimizden elde edebilirsiniz...

27 Haziran 2020 01:57
27 Haziran sınav için okunacak dua, YKS öncesi hangi dualar okunur? (sınav duası)
YKS öncesinde okunacak dualar bulunuyor ve bu duaları okuyarak sınava girmek isteyenler görülüyor. Bunun sebebi hem psikolojik olarak rahatlamak hem de dini vecibelerin yerine getirilmesi olarak değerlendirenler bulunabiliyor. Sınava girmeden önce YKS sınav için okunacak dua, YKS sınav öncesi okunacak dua, sınav duası, sınavda dua, şeklinde bir çok farklı anlamda duyurular bulunabiliyor.

Sınava girmeden önce okunacak dualar ile yapılan aramaların karşılığında bir çok dua ve hadis önümüze çıkıyor. Sizler için derlediğimiz bilgilerde sınav öncesi hangi dualar okunur, sınavda okunabilecek dualar, YKS giriş öncesi dua, YKS dua okuma ile ilgili bilgilendirmeler vardır. SINAVA GİRMEDEN OKUNACAK DUALAR

Sınava girmeden okunacak dualar için din büyüklerinin ortaya çıkardığı bazı dualar mevcuttur. YKS gibi bir çok durumda sınava girerken okunacak dualar ortaya çıkmaktadır. Sınava girmeden okunacak dualardan birisi şu şekildedir: 

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

NİHAT HATİPOĞLU SINAVLARDAN ÖNCE OKUNABİLECEK DUALAR VİDEOSU!SINAV ÖNCESİ DUA, YKS SINAVI ÖNCESİNDE DUA OKUMA

Özellikle YKS öncesinde dua okuma konusunda yapılabilecekler bulunuyor. Bunun için din bilginleri ve din alimlerinin sınav öncesi dua okuma konusunda verdiği tavsiyeler ışığında bazı dua ve hadisler bulunuyor. Halk arasında bilinen bu duaları okumanın faydalı olduğu belirtilmiştir. 

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

– Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

-Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

– Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

– "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

– Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

Daha fazla göster
yukarı ok