Şevval ayının fazileti ve vazifeleri nelerdir?

Şevval ayının faziletleri ve vazifelerini bilmek önemlidir. Bu konuyla ilgili Şevval namazı beraberinde bir çok farklı bilgiyi de edinmek gerektirir ki Şevval ayının faziletine ınanalım. Şevval namazı kaç rekattır cevabı 8'dir. Şevval ayı Ramazan ayından sonra gelmektedir ve konuyla ilgili tüm gerekli bilgileri haberimizden okuyabilirsiniz. Şevval orucuna nasıl niyet edilir bilgisi ramazandan sonra tutulan 6 günlük orucu işaret etmektedir. Şevval ayı orucuna niyet edilir için yapılması gerekenler haberimizde mevcuttur. Şevval orucu nasıl tutular gibi çok değerli bilgiler vardır ve merak eden müslümanlar için bir derleme gerçekleştirdik. Şevval ayında Şevval orucu tutmak Ramazan ayının hemen sonrasında 6 gün yapılır. Ramazan bayramı biter bitmez hemen altı günlük Şevval oruçlarının müstehab kılınması, bir taraftan vücudu kademe kademe normal düzenine alıştırmaya vesile olurken, asıl olarak Ramazan'daki oruç ruhaniyetini nafilelerle devam ettirmenin bir telkinidir. İşte Şevval namazı kaç rekattır ve Şevval ayı önemi bilgileri...

28 Mayıs 2020 06:07
Şevval ayının fazileti ve vazifeleri nelerdir?
Şevval namazında bilinmesi gerekenler bulunmaktadır. Şevval ayı ramazan ayından sonra gelmektedir ve bu önemli ayda 6 gün oruç tutulur. Şevval namazı çok faziletli bir namaz olduğu ve rivayet edilir. Bu önemli namazı kılabilmek için gerekli bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz. Kim Şevval ayında ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kılarsa,  her rekatta 1 Fatiha ve 15 İhlası şerif okuyup, namazdan sonra  70 Salevat-ı şerife ve 
70 tesbih duası ( SübhanAllahi velhamdulillahi vela ilahe illAllahu vAllahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyilazim )
okursa

**Beni hak Peygamber olarak gönderen Hazreti Allah'a yemin ederim ki ; Herhangi bir kul bu namazı tarif ettiğim gibi kılarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pınarları akıtır. 
O hikmetlerle dilini konuşturur, 

o kişiye dünyanın derdini gösterdiğinde devasını da gösterir.
Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki; 

Kim bu namazı vasf ettiğim gibi kılarsa, bu kılmış olduğu namazın en son secdesinden başını kaldırmadan mağfiret olur. 
O kişi , o yıl içerisinde vefat ederse, affa uğramış ve şehid olarak ölür.

Eğer o kişi bu namazı seferde kılarsa varacağı yere kolaylıkla varır. Oradaki maksadına erer. 

Eğer o kişi borçlu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir, eğer o kişi ihtiyaç sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacını giderir.
Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki; Herhangi bir kimse bu namazı kılarsa, Allahu Teala Hz. bu namaz içinde okuduğu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir."

Ashab sorar ; "Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!"

HZ.Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ; "Mahrefe Cennette , bağlık ,bahçelik, bostanlık, hurmalıktır ki ; bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yine de nihayete ulaşamaz ( Başladığı noktaya varamaz )."

*-* Kaynak: 

Gunyetuttalibin(arabca aslının) 2.cildi 249.sayfası


ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR?

Ramazandan sonraki ay olan Şevval ayında tutulan oruca nasıl niyet edilir bilgisini edinmek için haberimizi okuyabilirsiniz. Şevval ayında tutulan 6 günlük oruç, Ramazan ayından sonra tutulan 6 günlük oruç şeklinde bulabilirsiniz. Şevval orucu nasıl tutulur konusunda var olan bilgileri bir araya getirerek sizler için hazırladık. Şevval orucu nasıl tutulur bilgisi dışında Şevval orucu nedir? Şevval ayının önemi, Şevval orucu faziletleri konusunda bilgileri okuyabilirsiniz. Ramazan'dan sonra şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur" (Müslim, Sıyam, 204; Tirmizi, Savm, 53; Ebu Davud, Savm, 58-59) buyurmuştur.

ŞEVVAL ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?Bir oruçta hem kaza hem de nafile Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesyerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR, ÖNEMİ

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyam, 204; Tirmizi, Savm, 53; Ebu Davud, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, III, 421, 422).Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

ŞEVVAL ORUCUNUN ÖNEMİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz Şevval orucuyla ilgili, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.

"Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval'den de altı gün daha eklerse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace)

İbn-i Huzeyme'nin rivayeti ise şöyledir:

"Ramazan ayı orucu on aya, (Ramazan'dan sonra tutulan) altı gün oruç ise, iki aya denktir ki bu, bir senelik oruç demektir."
Ramazan ayından sonra şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Muhammed (S.A.V), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur" (Müslim, Sıyam, 24; Tirmizi, Savm, 53) buyurarak Şevval ayında altı gün oruç tutmaya teşvik etmiştir.

ŞEVVAL AYINDA KAZA ORUÇLARI TUTULUR MU?

Şevval ayında tutulan orucun hem kaza hem de şevval orucu yerine geçip geçmediği hakkında bazı kaynaklar öncelikle kaza oruçlarının tutulmasını, ardından da 6 gün şevval orucu tutulmasını tavsiye ederken, bazı kaynaklar da kaza veya adak oruçlarını bugünlerde tutmakla da aynı sevabın elde edileceğini belirtmektedir. Buna göre; isteyen öncelikle, varsa kaza orucunu tutar, borcunu öder, ardından da vakit kalırsa ayrıca şevval ayı orucunu tutar. İsteyen Şevval ayında kaza oruçlarını tutar ve bunu şevval orucu olarak da kabul eder.

Şevval ayında tutulan orucun çok sevabı vardır. Üç hadis-i şerif meali şöyledir:
Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur. [Taberani]
Ramazan orucuyla şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır. [İbni Mace]Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.

Şevval ayında oruç tutmaya ve faziletine dair bazı rivayetleri başlıklar altında zikretmek istiyoruz:

1- Şevval'in tümünü oruçla geçirmek:
Üsame b. Zeyd (r. anhüma), haram ayları oruçla geçirirdi. Rasulullah (s. a. v. ) ona: 'Şevval (ayını) oruçla geçir. ' buyurdu. Bunun üzerine (Üsame), haram ayları bıraktı, sonra ölünceye kadar Şevval'i oruçla geçirmeye devam etti. 3
Rasulullah (s. a. v. ) bir rivayette: 'Her kim Ramazan'ı, Şevval'i, (her) Çarşamba ve Perşembe (günlerini) oruç tutarsa cennete girer. '4 buyurmuş, diğer bir rivayette de bu şekilde oruç tutanların 'tüm seneyi oruçla geçirmiş olacağı'nı haber vermiştir. 5

2- Şevval'den altı gün oruç tutmak:
Ramazan orucundan sonra Şevval ayından altı gün oruç tutan kimsenin:
- Günahları bağışlanır. 6 Bu kimse:
- Savaş meydanından kaçmak gibi büyük bir günah işleyip de sonra tekrar geri dönen kimse gibi sevap kazanır. 7
- Bütün yıl oruç tutmuş gibi sevap kazanır:
Rasulullah (s. a. v. ) şöyle buyurmuştur: 'Her kim Ramazan (ayın)ı oruçla geçirir, sonra ona Şevval (ayın)dan altı (gün oruç tutarak) eklerse, (tüm) seneyi oruçla geçirmiş gibi olur (sevap alır). '8
'(Hadisten çıkarılan) mana (şudur): Şüphesiz her kim her sene Ramazan orucuna ve Şevval'den altı günün orucuna devam ederse, hayatı boyunca oruç tutmuş gibi olur. (Sadece) bir sene Ramazan orucunu ve Şevval'den altı günün orucunu tutan kimseye gelince o, bir sene oruç tutmuş gibi olur. '9
Bir diğer hadislerinde Rasulullah (s. a. v. ) şöyle buyurmuştur: 'Her kim (Ramazan orucunun ardından) bayramdan sonra altı gün oruç tutarsa, (bu) senenin tamamı(nın orucu olmuş) olur. Her kim (Allah'a) bir iyilikle gelirse kendisi için onun on misli vardır. '10
Şevval orucu fazilet bakımından Ramazan orucuna bağlıdır. Bu nedenle bu günlerde oruç tutan kimse tüm seneyi farz kılınmış oruçla geçirmiş gibi ecir alır. Nitekim Ümmü Seleme (r. anha)'dan rivayet edildiğine göre; muhakkak ki o, ailesine: 'Her kimin üzerinde Ramazan (ayının orucun)dan (kalan) bir şey varsa bayram gününün ertesi günü tutsun. Zira her kim bayram gününün ertesi günü oruç tutarsa sanki Ramazan'da tutmuş gibi olur. ' derdi. 11
Ramazan'ın ardından Şevval'den altı gün oruç tutmak nasıl bir seneye tekabül ediyor?
Bir seneye karşılık gelmesi sevap bakımındandır. Nitekim bir ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur:
'Her kim (Allah'a) bir iyilikle gelirse kendisi için onun on misli vardır. Her kim de bir kötülükle gelirse ancak o (kötülüğ)ün misliyle cezalandırılır ve onlar zulme uğramazlar. '12
Evet; Efendimiz (s. a. v. ) şu hadislerinde izah ettiği gibi, 'Bir ay (yani Ramazan'da) oruç tutmak on aya mukabildir. O (Ramazan gü)nlerinden sonra (Şevval'den) altı gün (oruç tutmak) ise iki aya mukabildir. İşte bu, senenin tamamı(nı oruçlu geçirmiş gibi sevap almak)tır. '13
Meşakkatsiz bir şekilde kulun tüm seneyi oruçla geçirme sevabı alması Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimiz (s. a. v. ) vesilesiyle biz ümmetine açtığı büyük bir rahmet kapısıdır. Şu halde bu rahmet kapısından mutlaka istifade etmeliyiz.

Şevval orucunun hikmeti:
Ramazan'ın hemen ardından tutulan Şevval orucunun meşru kılınmasındaki bazı hikmetler şunlardır:
- Bu oruç, Ramazan'a eklenerek bir seneyi oruçla geçirme sevabını tamamlamış olur.
- Ramazan orucundan sonra Şevval ayında oruç tutmaya devam etmek Ramazan orucunun kabul edildiğine işarettir. Zira Allah Teala bir kulun amelini kabul ettiği zaman onu, o amelden sonra salih amele muvaffak kılar.
- Şaban ayı gibi Şevval de Ramazan'ın harimidirler. Biri önce diğeri sonra gelir. Orucun farz olduğu Ramazan'a bu yakınlıkları nedeniyle bu aylarda oruç tutmak sair zamanlara nispetle daha faziletli kılınmıştır.
- Bu oruç, farz namazlara bağlı sünnetlere benzer. Sünnet namazlar, farz namazdaki bazı noksanlıkları tamir ettiği gibi, Şevval orucu da Ramazan orucundaki bazı kusurları onarır. Nitekim kıyamet günü farzlardaki noksanlıkların nafilelerle tamamlanacağına dair rivayetler vardır. 14
Ömer b. Abdilaziz (rh. a. ) de şöyle derdi: 'Her kim (sadaka-i fıtır olarak) tasadduk edeceği bir şey bulamazsa (Şevval ayında) oruç tutsun. '15
- Ramazan orucu geçmiş günahlara keffarettir. Ramazan'da oruç tutan müminler, ecirlerini bayram günü alırlar ki o gün 'Yevmu'l-Cevaiz/Mükafatlar günü'dür. '16 Bu nedenle bayramdan sonra oruca devam etmek bu nimete bir şükürdür. Zira günahların bağışlanmasından daha büyük bir nimet yoktur.
- Kulun Ramazan ayında kendisiyle Rabbine yakınlık elde ettiği ameller Ramazan'ın sona ermesiyle kesilmiyor. Bilakis o ameller kul hayatta olduğu sürece bakidir.
İbn-i Abbas (r. anhüma)'dan rivayet edildiğine göre; bir adam: 'Ya Rasulallah! Hangi amel Allah'a daha sevimlidir?' dedi. (Rasulullah): 'Yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan. ' buyurdu. (Adam): 'Yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan ne demektir?' dedi. (Rasulullah): 'Kur'an'ı başından sonuna kadar okur, her bitirdikçe yeniden başlar. ' buyurdu. 17
Ramazan orucunu bitirdikten sonra süratle oruca dönen kimse işte bu hadiste belirtilen Kur'an okuyucusuna benzemektedir.
Cenab-ı Hak: 'Şu halde, (emrolunduğun bir işi bitirip) boşaldın mı, (yine başka bir iş ve ibadet için) kalk yorul. Ve yalnız Rabbine rağbet et (hep O'na yönel). '18 buyuruyor, bir ameli bitirince diğerine geçmek suretiyle amelde, itaat ve kullukta devamlılığı emrediyor.
- Rasul-i Ekrem (s. a. v. ), Ramazan'da eksik kalan evradını Şevval ayında ikmal ederdi. Nitekim bir sene Ramazan'da itikafa girmemiş ve bu itikafı Şevval'de kaza etmiştir. 19

Şevval'de altı gün oruç tutmanın hükmü:
Buraya kadar zikrettiğimiz hadis-i şerifler, Şevval'in altı günlük orucunun müstehaplığına delalet etmektedir.
Şafiilere göre bayramın ikinci günü başlayarak aralıksız tutulmaisı daha faziletlidir. Nitekim bir rivayette Rasulullah (s. a. v. ): 'Her kim (Ramazan) bayram(ın)dan sonra peş peşe altı gün oruç tutarsa (tüm) sene oruç tutmuş gibi olur. '20 buyurmuştur.
Bununla beraber aralıklı veya Şevval'in diğer bölümilerinde tutulursa yine sünnet hasıl olur.
İmam Ahmed'e göre fazilet yönünden aralıklı veya aralıksız tutulması fark etmez.
Hanefilere göre; 'Şevval'in altı gün orucunun arasını ayır(ıp aralıklı tut)mak mendup görülmüştür. Peş peşe tutmak da tercih edilen (kavl)e göre mekruh değildir. (Havi) Mekruh olan aralıksız oruç, bayram günü ve ondan sonra beş daha (eklemek suretiyle) oruç tutmaktır. Şayet bayram günü oruç tutmazsa mekruh olmaz. Bilakis müstehap ve sünnet olur. (İbn-i Kemal)'21
İmam Malik (rh. a. )'in bu orucu tuttuğu rivayet edilmiş,22 Maliki uleması dahi, Şevval'in bu orucunu aralıklı tutmayı mendup saymışlardır.
Dört mezhep bu orucun müstehap olduğu görüşünde ittifak etmiş, en efdal şeklinde ise ihtilaf etmişlerdir.
Bir yıllık oruç sevaibını elde etmek için Ramazan'ı takip eden Şevval ayınida bu altı günlük oruç bir an önce tutulmalıdır. Zira ertelendikçe araya bir mani girebilir ve kişi bu faziletten mahrum kalabilir. Cenab-ı Hak ise: 'Artık, hep hayırlara koşun, (birbirinizle) yarışın!'23 buyurarak hayırlı işlerde acele etmeyi emretmiştir.

Ramazan'dan kazası olan
Bazı ulema: 'Şevval ayında tutulan altı günlük nafile oruçla bir senelik oruç sevabına nail olabilmek için Ramazan'ı kamilen eksiksiz tutmak gerekir. Ramazan'da tutmadığı günler varsa kişi önce bu günleri tutmalı, sonra nafile oruca niyet etmelidir. Böyle yapması daha güzeldir. '24 demiştir.

Şevval ayı hac aylarının ilkidir
Şevval ayı, aynı zamanda hac aylarının ilkidir. 25 Bu itibarla, Şevval ayıyla birlikte kutlu bir ibadet ve itaat mevsimine daha girilmiş olmakta, oruçla temizlenen nefisler ve bedenlerle Cenab-ı Hakk'ın kutsal kıldığı beldeleri ziyaret için hazırlık yapılmaktadır.

Şevval ayında meydana gelen olaylar
İslam tarihinde şevval ayında meydana gelen bazı olaylar şunlardır:
- Beni Kaynukā' Gazvesi (2/624)
- Uhud Gazvesi (3/625)
- Hendek Gazvesi (5/627)
- Huneyn Gazvesi (8/630)
- Taif Gazvesi (8/630)
- bir rivayete göre Hz. Peygamber'in oğlu İbrahim'in vefatı (10/632)26Daha fazla göster
yukarı ok