4
7
1
4
0
7
2
5

Devrim yaratanlar
Hangimiz Markus Münch'ün üstünde bu formayı hatırlamazki ?
5/40